Kontaktuj nás
Marketing
Marketingová stratégia
Hľadáte sa v džungli sociálnych sietí ako Facebook, Instagram, LinkedIn, ale aj vo webstránkach, Google Ads a offline reklame? Vy toto všetko poznať nemusíte. Stačí len vedieť, že potrebujete správne nastavenú stratégiu tohto mixu a obrátiť sa na nás.
Pokiaľ neviete, ako produkt rieši potreby ľudí, ťažko sa vám bude vymýšľať akákoľvek jeho propagácia.

Či už sa váš produkt nepredáva, neviete, kto je vaša cieľová skupina, chcete na trh uviesť nový produkt, chcete uviesť váš stály produkt na nový trh, vždy by ste mali mať pripravenú stratégiu, ktorú doplňuje marketing.
Samotná kvalita produktu/služby a ich schopnosť naplniť potreby trhu sú kľúčové faktory pre každú firmu. Správny spôsob toho, ako čo najlepšie odprezentovať svoju prácu, vám odhalia úvodné analýzy.

V prvom rade je dôležité sa pozrieť na obchod, cenovú politiku a komunikačnú stratégiu. V skratke, či máte dobre zadefinované tzv. 4P - price, place, promotions, product.
S marketingovou stratégiou priamo súvisí
Definícia 4P priamo nadväzuje na analýzu vašej aktuálnej situácie - SWOT analýzu. Ustanovíme si vaše silné a slabé stránky v kombinácií s vonkajšími príležitosťami a hrozbami.

Pokiaľ sú všetky potrebné dáta na mieste, dá sa jasne zistiť, ktoré komunikačné kanály a aké cesty vedú k dosiahnutiu vašich cieľov.
Polovica nákladov použitých na marketing sú vyhodené peniaze. Otázka za milión je, ktorá je to polovica?
Fázy marketingovej stratégie
Osobné spoznanie firmy, porozumenie jej hodnotám a cieľom, nahliadnutie do systémov a procesov.
Dôkladná analýza čo najväčšieho množstva interných dát, analýza konkurencie a vonkajšieho prostredia.
Transformácia výsledkov získaných z dát do konkrétnych krokov, tvorba návrhnu implementácie.
Prezentácia vyhotovenej stratégie vo vašej spoločnosti, diskusia o možných zmenách v pláne implementácie.
Na implementovanie stratégie nemusíte ostať sami
Poďme riešiť neriešiteľné!
Dôkladná hĺbková analýza podniku dokáže prísť na to, v ktorej oblasti sa možete vy a vaša firma zdokonaliť, vďaka čomu máte priležitosť zaostávajúce segmenty vytiahnuť na akceptovateľnú úroveň.

Predtým, než odídete,

nám zanechajte stručnú otázku a zistite, čo vieme pre vás spraviť, aké výsledky by spolupráca vedela priniesť a koľko by vás stál posun vpred.

hello world!
©2019 - 2023 PROGNESSA, s. r. o.
|
verzia 5.11
|
Ochrana osobných údajov
|
Obchodné podmienky