Kontaktuj nás
Inovácie
Nákup a predaj firmy
Nákup alebo predaj firmy je dôležité životné aj obchodné rozhodnutie. Kupujúci chce odkúpiť za čo najlepších podmienok a predávajúci zase dlho budovanú firmu predať za čo najdrahšie. Kde je teda reálna hodnota firmy?
Predaj firmy
Mnoho rokov tvrdej práce a jedno veľké rozhodnutie. Predať či nepredať svoju firmu? Toto ťažké rozhodnutie sprevádza aj otázka: Akú má hodnotu moja firma a na akej úrovni vôbec môžem začať vyjednávať?

Nastaviť predajnú hodnotu firmy a s ňou aj spôsoby rokovaní a systému finančných vyrovnaní je veľké umenie, no existujú princípy, ktoré sa vo svete dlhodobo osvedčujú.
Nákup firmy
Tak ako má firma mnoho hodnôt, účtovnú hodnotu, alebo trhovú hodnotu, najdôležitejšie pri nákupe firmy je, aká je jej hodnota pre vás pri využití synergií, aká je integrácia dodávateľských reťazcov do ekonomických systémov firmy.

Dôležitá nie je len cena, ale aj nastavenie finančného systému kúpy a následná integrácia procesov tak, aby návratnosť investície dokázala nastať za čo najkratšiu dobu.
Čo všetko sa považuje ako hodnota firmy?
Účtovná hodnota firmy - majetok, záväzky, pohľadávky
Hodnota systému firmy - smernice, zabehnuté systémy, certifikácie
Hodnota ľudského kapitálu - know-how jednotlivcov v tíme
Hodnota zákazníkov a trhového podielu - kľúčové kontrakty, vzťahy so zákazníkmi, komplexnosť získania trhového podielu
Hodnota synergií, ktorú kupujúca firma dokáže využiť - obratové synergie, nákladové synergie, synergie aktív a pasív firmy, integrácia procesov a systémov
Rozumieme tomu, že vaša firma má pre vás pri jej predaji úplne inú hodnotu ako bude mať pre kupujúceho. Keď ste sa rohodli firmu kúpiť alebo spojiť, je to závažné rozhodnutie a potrebujete vedieť, čo vám vaša investícia môže priniesť.

V prípade, že ste sa rozhodli urobiť krok, ktorý zahŕňa kúpu alebo predaj spoločnosti, je nevyhnutné, aby ste poznali nielen jej skutočnú hodnotu, ale aj pojmy mergers (fúzia) a acquisitions (akvizícia).
S predajom a nákupom firmy priamo súvisí
Akvizícia znamená prevzatie jedného subjektu iným subjektom. Fúzie môžu byť vykonané s cieľom rozšíriť dosah spoločnosti alebo získať podiel na trhu v snahe zvýšiť svoju hodnotu pre akcionárov.
Poďme riešiť neriešiteľné!
Dôkladná hĺbková analýza podniku dokáže prísť na to, v ktorej oblasti sa možete vy a vaša firma zdokonaliť, vďaka čomu máte priležitosť zaostávajúce segmenty vytiahnuť na akceptovateľnú úroveň.

Predtým, než odídete,

nám zanechajte stručnú otázku a zistite, čo vieme pre vás spraviť, aké výsledky by spolupráca vedela priniesť a koľko by vás stál posun vpred.

hello world!
©2019 - 2023 PROGNESSA, s. r. o.
|
verzia 5.11
|
Ochrana osobných údajov
|
Obchodné podmienky