Bez tohto by sme boli úplne všetci stratení. Viete, o čo ide?

Ako by bez neho vyzeral svet a akým spôsobom ovplyvňuje rozmýšľací proces aj vašich zákazníkov? Grafický dizajn. Vzácnosť, ktorú berieme ako každodennú samozrejmosť, no má obrovský vplyv na naše fungovanie. 

Dobrý dizajn šetrí mozgovú energiu

To, čo funguje dobre, si vôbec nevšímame až do momentu, kedy to funguje zle alebo to nefunguje vôbec. Tento jav v našom správaní je aplikovateľný na nás všetkých. Keď sa napríklad prechádzate mestom, nemusíte uvažovať nad tým, prečo sú dopravné značky navrhnuté tak, ako sú, prečo sú farby na semafore také, aké sú. Všetky tieto veci fungujú, a váš mozog nebude plytvať energiou na to, aby ste nad nimi zbytočne uvažovali. Intuitívne dokážete pochopiť ich tvary a farby, a tým pádom aj ich význam.

Pokiaľ ste stále v meste, neminú vás ani billboardy, bannery, plagáty, a iné plochy. Všetky tieto grafiky môžeme takisto považovať ako nejaký dopravný vizuálny systém, lebo ich cieľom je nás niekam dostať - či už do predajne, na podujatie, alebo k volebnej urne. Pri nich je uvažovací proces o niečo náročnejší, ale o tom si povieme neskôr. Keď si to celé zhrnieme, vyplýva nám, že mesto, resp. civilizácia, kde žijú ľudia, je jeden obrovský zhluk smerovacích tabúľ. Sme naučení nasledovať rôzne smery. Pokiaľ by nám všetky tieto smerové tabule náhle zmizli, určitý čas by sme sa vedeli orientovať podľa pamäte, ale dlhodobo by panoval len neopísateľný chaos. 

Grafiku môžu robiť všetci, ale len niektorí ju vedia robiť dobre 

Dopravné vizuálne systémy boli vytvorené malou hŕstkou profesionálov, ktorí majú dostatok zručností na to, aby vytvorili tak univerzálny grafický celok, ktorému by malo rozumieť čo najviac ľudí. Pri marketingovej komunikácii je to však iný príbeh. Na Slovensku existuje nespočetne veľa firiem, pre ktoré robí široká škála rôznych grafický dizajnérov a agentúr. Vďaka tomuto faktu máme postarané o bujarú hitparádu neosobných, chaotických, prekombinovaných, ťažko čitateľných reklám. Samozrejme, nájdeme aj presný opak. Reklamy, ktoré sú vizuálne čisté, jasne komunikujúce svoj odkaz, ba v niektorých prípadoch sú tak skvele navrhnuté, že sa vryjú do pamäte pozorovateľov. 

Či už je vytvorená reklama dobrá alebo zlá, máme tu jeden fakt, nad ktorým sa treba pozastaviť. Je toho všade strašne veľa. Len si zoberte, koľko obsahu, a hlavne reklamy sa valí na bežného človeka každý jeden deň. Títo ľudia sú už otrávení z toho, koľko firiem sa im chce dostať do peňaženky. Radšej sa vyberú do prírody alebo si prečítajú knihu, a ďakujú Bohu, že aspoň tam tú reklamu neuvidia. 🙂 Nuž a potom ste tu vy, podnikatelia, zadávatelia reklám, ktorí chcete svoju značku tlačiť dopredu, a ktorí ste vlastne len ďalšou značkou v poradovníku. Zhrňme si to, ľudia sú presýtení z reklamy a vy potrebujete predávať, ale bez reklamy sa o vás nik nedozvie. Aký prístup je správne zvoliť? 

Nasilu predajný nápad alebo predaj so silou nápadu? 

Reklamy v tejto dobe vznikajú ako na páse. Keď niečoho začína byť priveľa, častokrát to stráca na kvalite, myšlienky nie sú dobre premyslené, a vzniká tým veľa priemerného materiálu. A teraz pozorne čítajte. Práve vďaka tejto skutočnosti vám vzniká obrovský priestor na to, aby ste spravili čokoľvek pre to, aby ste v tom šedom priemere neskončili aj vy. Osvojte si efekt izolácie, ktorý sa v našich mozgoch vytvoril ešte v časoch, keď sme prespávali v jaskyniach a na tele sme si nosili neprimerane veľa ochlpenia. Definícia tohto efektu je taká, že akýkoľvek nový, nevídaný podnet je pre mozog zároveň aj nebezpečný. Prečo? Keď je pre nás, ako ľudí, niečo nebezpečné, venujeme tomu viac pozornosti, a samotný jav si lepšie zapamätáme. 

Čo to však v tejto dobe znamená pre vás, je to, že pokiaľ ľuďom ponúknete nový prístup k marketingu, iný typ komunikácie, ktorý nie je bežný na vašom trhu, upútate na seba oči nemalého publika. Ľudia radi trávia čas na sociálnych sieťach, lebo tam nachádzajú veci, ktoré ich zaujímajú a bavia. Nemajú však radi, keď ich pri tom vyruší typická bežná tuctová reklama, akú videli od iných firiem už miliónkrát predtým. Skôr, ako sa teda pustíte do marketovania svojich produktov, či služieb, myslite na to, aby vaša reklama bola aspoň tak zaujímavá a zábavná, ako to, čo má vo feede vás potencionálny zákazník. 

Grafický dizajn: Jazyk, ktorý vidíte a používate každý deň

Ľudia od pradávna používali obrázky na komunikáciu. Lepšie sa nimi dali vyjadriť slová, pocity, ale aj vyobraziť rôzne situácie, ktoré boli následne jednoduchšie na pochopenie. O komunikácii pomocou obrázkov môžeme hovoriť aj v prípade hieroglyfov, či klinového písma. Obidva tieto spôsoby komunikácie sa odrážali od vizuálneho vnímania obrázkov. Ľudia avšak veľmi rýchlo pochopili, že nejde len o komunikáciu medzi sebou, no častokrát potrebovali odkomunikovať aj nejakú ich činnosť, napríklad taký obchodníci sa snažili ukázať, čo a prečo predávajú.

Obrazová komunikácia bola preto prítomná už dlhé roky, avšak jej premena na grafiku ako takú trvala dlhé stáročia. Transformácia “kreslenia” a “komunikácie” na grafiku sa začala už dávno v období antiky, kde sa objavili prvé tabule, ktoré symbolizovali predaj daného tovaru alebo služby. Už tu sa do grafiky začala zapájať reklama a prišlo prvé pochopenie širokých možností využitia grafiky v bežnom živote.

Dlhé roky však grafika fungovala iba na princípe “kreslenia obrázkov”. Až kým neprišla renesancia, kedy sa ľudia zbláznili do umenia a kreslenia. Začala sa vyvíjať geometria, prvé komplikovanejšie kresby, abstrakcia, maľby a podobné druhy umenia, ktoré už tvorili cestu, ktorou sa vyberala grafika v ďalších rokoch. Prečo sa ale bavíme o výtvarnom umení?

Práve to bolo stavebným kameňom pre modernú grafiku, ktorú používate aj vy. Presunieme sa ale rýchlo do 19. a 20. storočia, kde grafika naozaj začala rásť a dostávala sa do povedomia väčšiny ľudí. Určite poznáte moderné vily a geometrické druhy nábytku, ktoré vznikali použitím základných geometrických tvarov. Asi vás prekvapí, že všetky tieto dizajny vychádzali z umeleckého grafického štýlu s názvom Bauhaus. Jedno z najvplyvnejších umeleckých smerov sa zapísalo do dejín grafiky práve svojím širokým záberom do bežného sveta. Svet sa tak začal meniť a grafika sa stala súčasťou našich životov.

Pýtate sa, ako to, že to je našou súčasťou, ale nikdy si to nevšímam poriadne? Spomeňte si na značky ukazujúce východ z budovy, cestné značky, orientačné značky v prírode, ale aj maličkosti, ako znázornené otváranie krabice, informačné ikony na obaloch a ceduľky v obchodoch s cenami. Všetky tieto bežné záležitosti musia správne odkomunikovať to, čo majú, a o to, aby to správne komunikovalo, sa musí postarať už grafik. Preto grafika nie je len “kreslenie obrázkov”, ale v dnešnej dobe môžeme hovoriť o forme neverbálnej komunikácie.

Momentálne žijeme v modernom svete. Každý z nás má telefón, každý máme nejaké sociálne siete. Každá aplikácia, nastavenie, či iný funkčný celok používa určité UI a UX, ktoré nám pomáha ľahšiu navigáciu vo virtuálnom priestore - ba, častokrát sú tieto elementy navhrnuté tak, aby bola naša navigácia intuitívna. Či už je to jednoduchá ikona “naspäť” alebo nejaký náročnejší úkon, každá akcia je znázornená ikonou, farbou, veľkosťou, ktorú grafik vytvoril, aby nemusel slovne opisovať danú akciu. V dnešnej dobe sledujeme sociálne siete, čítame články, webstránky a komunikujeme s priateľmi. Práve tam sa momentálne nachádza obrovské množstvo grafiky, ktoré denne prijmeme, no väčšinu však nespracujeme dôkladne, a tak nenaplníme plný potenciál pochopenia danej grafiky. Dostávame sa však do situácie, kedy nás množstvo informácií už zahlcuje natoľko, že väčšinu vecí náš mozog odignoruje. Všímame si väčšinou len jasné, rýchle a priame informácie, ktoré musia byť spracované a prispôsobené dnešnému vnímaniu ľudí v rýchlom svete.

Momentálne vidíme len špičku ľadovca z celej grafiky, no vývoj tohto odvetvia je väčší a komplikovanejší, ako by sa zdalo. Trvalo dlhé roky vypracovať pravidlá, štýly a celkové formy grafického dizajnu, no stále je priestor na jeho vývoj. Preto sa grafika nikdy nedostane do bodu, kedy si budeme môcť povedať, že lepšie sa to nedá. Je to neustály proces, ktorý je ovplyvňovaný evolúciou ľudského správania. Napríklad nezabúdajte na emoji, ktoré používate v každodennej komunikácii, aby ste odkomunikovali svoje pocity lepšie a jednoduchšie. Aj to je grafika. Všetko, čo vidíte na displeji, papiery, stene alebo aj na obrovskej reklame na boku budovy. Všetko toto prešlo rukami grafika, ktorý vytvoril komunikačný vizuálny prostriedok, ktorý za prvé musí spĺňať pravidlá jednoduchej a jasnej komunikácie pre rozličné skupiny ľudí, a za druhé musí pôsobiť esteticky a harmonicky.

Grafika nie je o tom, aby ste niečo pochopili iba vy, alebo aby sa to páčilo iba vám. Ide o to, aby to pochopil každý, komu je vaša grafika určená, bez rozdielu na národnosť či intelekt. Grafika je dlhodobo najuniverzálnejší jazyk v celom svete, no aj tak ju berieme za samozrejmosť. Tak sa skúste zamyslieť, ako by vyzeral svet bez grafiky?

Logo a firemná identita podľa vašich predstáv: Čím sa riadiť pri jej tvorbe?

V minulom článku sme si povedali, čo tá firemná identita vlastne je, a v čom spočívajú jej kvality. Dnes vám ukážeme priamy príklad toho, ako vyzerá celková firemná identita. Ako príklad sme si vybrali obsiahlu identitu, ktorú sme vytvorili pre kežmarskú spoločnosť Elvatech.

Logo

Nakoľko sa klient venuje viacerým odvetviam (ako elektroinštalačný materiál, železiarstvo, kozmetika, atď.), chceli sme ísť skôr po niečom všeobecnom - nakoniec sme sa však zhodli na tom, nech je elektronika ich hlavným sortimentom. 

Ako hlavný symbol sme vytvorili stočený kábel so zástrčkou v tvare malého E, ktorá vyobrazuje spomínané spotrebiče a elektrotechniku. Logo je svojou jednoduchosťou zapamätateľné a funkčné na veľkej, ale aj na malej ploche.

Pri prvých návrhoch sme vyskúšali viacero farebných variácii, ale neónovo-žltá kombinácia bola jasným favoritom.

K symbolu sme pripravili aj logotyp. Pri logotype sme upravili existujúce písmo, ktoré spoločne s logom dokáže odkomunikovať zámer pôsobenia firmy Elvatech.

Farebná schéma

Výhodou tejto farebnej kombinácie je aj to, že takúto farebnú kombináciu je náročné nájsť v meste, kde pôsobí klient. O to viac sa teda vizuálne dištancoval od konkurencie. Dobrým krokom pri tvorbe firemnej identity bolo aj využívanie viacerých odtieňov farieb, keďže to rozšírilo využívanie firemnej identity. Nebyť týchto odtieňov, vizuál identity by bol o niečo chudobnejší.

Typografia

Písmo používané v logu nemusí byť stále rovnaké, ako písmo používané pre nadpisy a texty. Jednotnosť pri používaní vizuality je síce dôležitá, ale užívateľská pohoda je prvoradá. Po zohľadnení všetkých požiadaviek sa nám podarilo vybrať písmo, ktoré svojimi oblými tvarmi dopĺňa vizuálne logo, ale aj písmo používané v logotype. Vybraté písmo taktiež obsahovalo viaceré hrúbky, čím sa rozšírili možnosti používania písma vo viacerých formátoch grafiky.

Grafické prvky

Pre firmu Elvatech sme vytvorili ich vlastné pozadia v polygónovom štýle, ktoré sa používajú na vyplnenie grafík. Bez nich boli vizuály o niečo fádnejšie. Taktiež boli navrhnuté s dôrazom na celkovú firemnú farebnosť a celú identitu pomáhajú spájať dokopy.

Lepšiu vizuálnu komunikáciu sme dosiahli aj vytvorením ikon pre každý typ sortimentu, ktorý Elvatech ponúka. Ikony, rovnako ako pozadia, sa používajú na každej možnej grafike podľa potreby. Keďže ľudia si tvoria asociácie za pomoci obrázkov ľahšie, ako so slovami, pri pohľade napríklad na dodávku, na ktorej sú ikony a zároveň logo Elvatech, sa tvorí okamžité prepojenie týchto dvoch subjektov.

Používanie vizuálnej identity v praxi

Keďže firma Elvatech disponuje kamennou predajňou, je pre nich dôležité byť viditeľnými aj vo verejnom priestranstve. Pre účinné splnenie viditeľnosti sme pre nich vytvorili polepy okien s názvami sortimentu, odkazmi na pohyb po predajni, ale aj jednoduché polepy s logom. Všetky tieto polepy vychádzajú z firemnej identity.

Firma Elvatech disponuje aj dodávkou, ktorá bude jazdiť v hustej premávke mesta, preto je dôležitá jej viditeľnosť. Vzhľadom na fakt, že pri polepe okien sme použili tmavšiu farbu z firemnej identity, dodávka dostala jasný žltý polep doplnený ikonami, kontaktom a adresou. Vďaka kombinácii všetkých týchto elementov ju určite nikde neprehliadnete.

Vizitky sú v tomto prípade najlepším príkladom jednoduchého používania firemného písma a loga na malom formáte. Na čitateľnosti ani viditeľnosti sa nič nemení, takisto ako aj pri veľkých formátoch.

Aby ste v predajni Elvatech vedeli jasne rozoznať personál od zákazníkov, pripravili sme pre nich jednotné oblečenie. V oblečení spájame takisto prvky celej vizuálnej identity. Či už je to farebnosť, typ písma, ale aj ikony, všetko si našlo svoje miesto na každom odeve.

Veríme, že aj v sebe, resp. vo vašej firme nájdete niečo jedinečné, aby ste to následne vedeli jedinečne vizuálne vyjadriť. Ak vás téma zaujíma viac a skutočne vám zaleží na tom, aby ste neboli len kvalitný, ale aby ste aj kvalitne pôsobili, naši konzultanti sú vám k dispozícii.

Firemná identita ako známka kvality vašej spoločnosti

Svet vnímame mnohými zmyslami, no práve jeden z tých všetkých zmyslov prevažuje v našom každodennom živote. Je to náš zrak. Práve ním vnímame väčšinu sveta a ľudí, a spoliehame sa naň v bežnom živote asi najviac zo všetkých našich zmyslov. Tieto dôvody sú veľmi dôležité na uvedomenie si a zváženie pri situáciách, keď zakladáme firmu, alebo chystáme posunúť fungovanie firmy na vyšší level. Vizuál vašej firmy je vaša identita. Je to úplne prvý kontakt, ktorý budú mať ľudia s vašou spoločnosťou, preto by sa malo dbať na jej kvalitu. Nie je to však iba logo, ktoré tvorí vašu identitu, taktiež to nie sú iba obrázky, ktoré ľudia uvidia. Je to skôr váš vlastný nenapodobiteľný jazyk, ktorým budete komunikovať do sveta.

Firemná identita sa skladá z viacerých prvkov, ktoré v konečnom výsledku tvoria jeden celistvý systém. Je to organizmus, ktorý ale neživíme my, no skôr opačne, on vyživuje našu činnosť. Základom pri tvorbe konceptu firemnej identity by malo byť vždy jasné zadanie a jasné vyjadrenie toho, ako chceme, aby nás ľudia vnímali. Dodržanie všetkých týchto častí vás dokáže posunúť na správnu cestu za vašou budúcou identitou. Nedodržanie alebo zanedbanie niektorej z týchto častí môže mať za následok zlé, nekompletné, alebo úplne iné výsledky, aké by sme chceli dosiahnuť. Keď ale splníme všetky tieto predošlé časti, zadanie a jasne zadaný cieľ, ako sa postupuje a čo tvorí firemnú identitu?

Logo

Logo je tvárou vašej firmy, je to prvá vec, s ktorou sa zákazník stretne, a zároveň vec, s ktorou sa bude stretávať najčastejšie. Veľa ľudí považuje za logo iba znak, ikonu, ktorou sa firma prezentuje. Za logo môže byť takisto považovaný aj logotyp - textové prevedenie názvu firmy tak, aby reflektovalo postavenie firmy na trhu, alebo ich činnosť. Spojenie týchto dvoch druhov log nám vytvorí už kompletný logo systém so všetkými potrebnými vizuálmi, ktorými sa môžeme prezentovať verejnosti.

Farebnosť

Zjednotenie vašej identity sa vám podarí docieliť s dobre namiešanou farbou schémou. Správny výber farieb vám dokáže komunikáciu uľahčiť, a naopak, nesprávny výber ju vie skomplikovať. Pri výbere musíte dbať na to, aké emócie a dojmy chceme vyvolať vo vašej cieľovej skupine. Tu prichádza na scénu psychológia farieb. Farbami dokážete vyjadriť každý jeden pocit, či vlastnosť. Viete vyjadriť silu, chlad, jemnosť, luxus, bezpečie, dynamiku - čokoľvek, čo vás napadne. A táto nekonečnosť možností nás, grafických dizajnérov, baví a fascinuje zároveň. 🙂

Typografia

Ako bolo spomínane už pri logu, logotyp si zakladá hlavne na typografickom (písomnom) prevedení tváre firmy. Písmo, rovnako ako typografia, dokáže komunikovať viac, ako si myslíme. Písmo s ostrými hranami na nás pôsobí luxusnejšie, pričom písmo s oblými tvarmi pôsobí viac hravejšie. Hrúbka písma tiež upravuje to, ako písmo komunikuje. Jemné, tenké písmo pôsobí luxusnejšie, čistejšie, pričom hrubšie písmo charakterizuje silu. Pri písme však nevyberáme iba to, ktoré sa použije v logu. Vyberáme aj písmo, ktoré budete používať na písanie textov, nadpisov, oznamov. Preto by vybrané písmo malo byť jasne čitateľné, jednoduché a rozoznateľné aj v najmenších veľkostiach. Ak sa ho chystáte využiť na písanie dlhých textov, musíte dbať aj na obsiahnutú diakritiku.

Grafické elementy

Väčšina firemných identít si vyžaduje doplňujúce prvky, ktoré vyplnia medzery v detailoch a skompletizujú identitu. Rovnako ako my, ľudia, máme vizuálne prvky, ktoré dotvárajú našu identitu. Medzi takéto prvky môžeme zaradiť ikony, pozadia, ilustrácie, alebo rôzne iné elementy podľa našej potreby. Používajú sa však čisto na doplnenie identity. Síce nie sú jej nosným základom, ale na ich dôležitosť využitia netreba nikdy zabúdať.

Ako pracovať s vlastnou identitou?

Všetky tieto prvky firemnej identity fungujú ako “manuál” na používanie vizuálnej stránky firmy. Preto je aj výstupom z dokončenia firemnej identity dizajn manuál, kde sú všetky zložky vysvetlené. Dizajn manuál taktiež predstavuje pomyselné “hranice” pre používanie jednotlivých prvkov.

Firemná identita sa nemôže podceniť, pretože vie dopomôcť k lepšiemu vyjadreniu vašej myšlienky a vie Vám pomôcť vyniknúť na trhu. Aj práve preto by ste mali prenechať tvorbu identity nám, profesionálom. Nemusíte sa obávať, že vaše nápady zmetieme zo stola. Skôr sa budeme pokúšať o to, aby našli možnú funkčnú podobu, ktorá Vám zaistí vlastný priestor na trhu.