Kontaktuj nás
Manažment zmien - Prognessa Solutions

Manažment zmien

Change management môžeme prirovnať ku kormidlovaniu lode, ktorej sa nastavil smer. Keď máme vo firme všetky systémy a procesy nastavené tak, aby správne fungovali, môžeme uvažovať nad tým, čo bude ďalší krok vpred.
Všetky naše aktivity musíme prispôsobovať trhu, ktorý sa veľmi rýchlo mení. Keď už máme nastavený proces a systém, je potrebné ho v správny čas upraviť, dať mu potrebný upgrade.
Tu ale nastáva ďalší manažérsky problém. Rezistencia zamestnancov je najviditeľnejšia práve v čase zmien. Zmeny sú ale nevyhnutné pre pokrok. Pýtate sa, ako zaviesť zmenu tak, aby nepadli všetky výhrady vašich zamestnancov na vaše plecia?
Na mnoho implementácií ale existujú stratégie, ktoré dokážu túto rezistenciu znížiť. Našim partnerom sa snažíme pomôcť pri implementácii zmien, ktoré chcú vo svojej firme vidieť. Naplánovať ich a implementovať tak, aby change management prebehol čo najhladšie.

Ako zmierniť nevôľu zamestnancov?

Nehovorte len o tom, čo idete zmeniť, ale aj prečo to idete zmeniť
Vysvetlite zamestnancom finálny pozitívny efekt zavedenej zmeny
Neukazujte len to, ako zmena ovplyvní celú firmu, ale aj to, ako zmena individuálne ovplyvní každého jedného zamestnanca
Odôvodnite, aké negatívne dôsledky môže mať nevykonanie zmeny
Indentifikujte si, ktorí zamestnanci zvládajú zmenu najhoršie a venujte im väčšie množstvo konzultácií
Ľudia netúžia po zmene. Túžia po tom, aby veci fungovali lepšie. A na to je potrebná zmena.

Sadnime si spolu na kávu

 Už prvé stretnutie nám môže naznačiť, v ktorej oblasti sa možete Vy a Vaša firma zdokonaliť. Avšak tie najkľúčovejšie odpovede vie odhaliť jedine dôkladná hĺbková analýza podniku.
Aby sa o podnikaní len nerozprávalo, poďme niečo spoločne podniknúť
Zistite, aké riešenia vieme ponúknuť pre Vaše špecifické situácie

Otváracie hodiny:
PO - PIA
8:30 - 17:00
SO - NE
zatvorené
Bélu Bartóka 20/A
979 01 Rimavská Sobota
0902 126 561
info@prognessa.com
Spojte sa s nami:
hello world!
©2019 - 2023 PROGNESSA, s. r. o.
|
verzia 6.0
|
Ochrana osobných údajov
|
Obchodné podmienky