Kontaktuj nás
Stratégia a manažment
Manažment zmien vo firme
Change management môžeme prirovnať ku kormidlovaniu lode, ktorej sa nastavil smer. Keď máme vo firme všetky systémy a procesy nastavené tak, aby správne fungovali, môžeme uvažovať nad tým, čo bude ďalší krok vpred.
Všetky naše aktivity musíme prispôsobovať trhu, ktorý sa veľmi rýchlo mení. Keď už máme nastavený proces a systém, je potrebné ho v správny čas upraviť, dať mu potrebný upgrade.
S manažmentom zmien priamo súvisí
Tu ale nastáva ďalší manažérsky problém. Rezistencia zamestnancov je najviditeľnejšia práve v čase zmien. Zmeny sú ale nevyhnutné pre pokrok. Pýtate sa, ako zaviesť zmenu tak, aby nepadli všetky výhrady vašich zamestnancov na vaše plecia?
Na mnoho implementácií ale existujú stratégie, ktoré dokážu túto rezistenciu znížiť. Našim partnerom sa snažíme pomôcť pri implementácii zmien, ktoré chcú vo svojej firme vidieť. Naplánovať ich a implementovať tak, aby change management prebehol čo najhladšie.
Ľudia netúžia po zmene. Túžia po tom, aby veci fungovali lepšie. A na to je potrebná zmena.
Ako zmierniť nevôľu zamestnancov?
Nehovorte len o tom, čo idete zmeniť, ale aj prečo to idete zmeniť.
Vysvetlite zamestnancom finálny pozitívny efekt zavedenej zmeny.
Neukazujte len to, ako zmena ovplyvní celú firmu, ale aj to, ako zmena individuálne ovplyvní každého jedného zamestnanca.
Odôvodnite, aké negatívne dôsledky môźe mať nevykonanie zmeny.
Indentifikujte si, ktorí zamestnanci zvládajú zmenu najhoršie a venujte im väčšie množstvo konzultácií.
Pri zmenách je potrebné myslieť aj na to, že vás do veľkej miery ovplyvňuje vonkajšie prostredie. Preto pokiaľ vypukne kríza na trhu zapríčinená nečakanými javmi, zmena vo firme nebude možnosťou voľby, ale nútenou povinnosťou. Samozrejme, pokiaľ ako firma chcete prežiť.

Myslite na to, že okolie sa vám nikdy neprispôsobí. Vyhrávajú len tí, ktorí sa čo najlepšie prispôsobia dynamickému okoliu.
Poďme riešiť neriešiteľné!
Dôkladná hĺbková analýza podniku dokáže prísť na to, v ktorej oblasti sa možete vy a vaša firma zdokonaliť, vďaka čomu máte priležitosť zaostávajúce segmenty vytiahnuť na akceptovateľnú úroveň.

Predtým, než odídete,

nám zanechajte stručnú otázku a zistite, čo vieme pre vás spraviť, aké výsledky by spolupráca vedela priniesť a koľko by vás stál posun vpred.

hello world!
©2019 - 2023 PROGNESSA, s. r. o.
|
verzia 5.11
|
Ochrana osobných údajov
|
Obchodné podmienky