Kontaktuj nás
Zásady ochrany osobných údajov

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je

PROGNESSA, s.r.o.

 • Slobody 27, 980 22 Veľký Blh,
 • IČO: 51 700 263
 • tel. číslo: 0902 126 561
 • e-mail: daniel@prognessa.com
 • web: www.prognessa.com

Zodpovedná osoba, na ktorú sa môžete obrátiť

Naša spoločnosť má zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie Vašich osobných údajov. Môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť na adrese: 

 • e-mail: info@prognessa.com 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na tieto účely:

 • spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti

(pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie legislatívy a práva dotknutých osôb. Dopyty a žiadosti dotknutých osôb sa snažíme vybavovať čo najskôr, ako je to možné, v súlade so zákonom.)

 • spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy

(spracúvané osobné údaje, nevyhnuté na uzatvorenie a plnenie zmluvy)

 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

(informácie pre klientov o novinkách, ktoré sa týkajú správy ich zmluvy)

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom na tieto účely:

 • na účely marketingu, 
 • zasielania newsletterov spoločnosti

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Aby sme mohli zabezpečiť riadny chod našej spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty sprostredkovateľov, ktorí majú prístup k osobným údajom našich klientov:

 • externá účtovná firma
 • CRM informačný systém „Productive“ 
 • informačný systém „KROS“

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať: 

 • počas trvania zmluvy, 
 • po dobu povinnú na základe Zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002,
 • po dobu povinnú na základe Zákona o účtovníctve č.431/2002,

Naša spoločnosť používa profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov

Spolu s našimi partnermi využívame súbory cookies a podobné technológie, ako sú značky a pixely (ďalej ako „Súbory cookies“) na prispôsobovanie a zlepšovanie vášho zákazníckeho zážitku pri používaní našich webstránok a na poskytovanie relevantných Online reklamy. Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aby došlo k jeho rozpoznaniu v prípade použitia konkrétnej webstránky alebo mobilnej aplikácie. Môžu sa využívať iba počas vašej návštevy alebo sa môžu použiť na priebežné sledovanie vašej interakcie s určitými službami a obsahom. Súbory cookies pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich webstránkach, ako aj pri zlepšovaní vášho zákazníckeho zážitku.

Ak odsúhlasíte Súbory cookies v rámci našich služieb, tieto súbory sa môžu využívať na nasledovné účely:

 • zlepšovanie spôsobu fungovania našich webstránok,
 • zlepšovanie výkonu našich webstránok,
 • poskytovanie relevantných online reklám aj prostredníctvom sociálnych médií,
 • meranie efektivity našej marketingovej komunikácie vrátane online reklám.

Profilovanie a odvodené údaje

Pri prispôsobení obsahu našej stránky analyzujeme získané informácie a zaraďujeme návštevníkov do určitých kategórií, ktoré nám podľa stanovených kritérií umožňujú hodnotiť ich správanie a predvídať aspekty súvisiace s osobnými preferenciami a záujmami. Týmto spôsobom vytvárame profily osôb a získané údaje dopĺňame o ďalšie odvodené údaje. Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie založené na profilovaní.

Tretie strany

Naša stránka môže obsahovať odkazy a prepojenia na webové stránky tretích strán. Za dodržiavanie ochrany údajov ani prípadné porušenia, ktoré vzniknú po opustení našej stránky a vstupe na webové stránky tretích strán, nenesieme žiadnu zodpovednosť.

 • Google Analytics - Naša stránka používa službu Google Analytics. Google Analytics nám umožňuje prostredníctvom súborov cookie analyzovať používanie stránky, vytvárať rôzne štatistiky a reporty. Vhodným nastavením vášho internetového prehliadača môžete zakázať ukladanie cookies a zabrániť tak tomu, aby vaše údaje boli používané v Google Analytics. Blokovanie cookies však môže spôsobiť, že niektoré funkcionality stránky nebudú dostupné. Používaniu vašich údajov v Google Analytics môžete tiež zabrániť nainštalovaním doplnku Google Analytics opt-out browser add-on do vášho webového prehliadača. Prečítajte si bližšie informácie ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate našu stránku.
 • Google AdWords - Na správu reklamy vrátane umiestňovania cielenej reklamy na základe správania návštevníkov našej stránky používame službu AdWords, príp. ďalšie nástroje od spoločnosti Google. Tieto inzertné produkty využívajú na svoje fungovanie súbory cookies. Prečítajte si, aké typy súborov cookies používajú spoločnosť Google a jej partneri. Používanie cookies na účely reklamy môžete obmedziť pomocou príslušných nastavení vášho internetového prehliadača alebo môžete využiť tiež nástroj Google na nastavenie reklám.
 • Hotjar - Služba Hotjar nám umožňuje zlepšovať funkcionalitu našej stránky, robiť ju užívateľsky prívetivou, hodnotnejšou a zjednodušovať jej použitie pre návštevníkov. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní údajov službou Hotjar. Získavanie informácií o používaní našej stránky prostredníctvom služby Hotjar môžete vypnúť kliknutím na tlačidlo „DISABLE HOTJAR" alebo príslušným nastavením vášho prehliadača (zapnutím funkcie Nesledovať „Do Not Track").

Vaše možnosti, pokiaľ ide o Súbory cookies na webovom prehliadači

Pomocou nastavení vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce Súbory cookies.  Môžete si tiež nastaviť, aby vás prehliadač upozornil zakaždým, keď budú do vášho počítača umiestnené nové Súbory cookies. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo vašom prehliadači.

Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky Súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok. Nebudete napríklad môcť pridávať položky do nákupného košíka, pristúpiť k objednávke ani využívať tie naše produkty a služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov (ak sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme
 • právo na výmaz osobných údajov – „právo na zabudnutie“
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov (prenosnosť údajov je nové právo, ktoré umožňuje každému občanovi EÚ prenášať svoje údaje medzi organizáciami. Tento krok je bezplatný, pričom zákazníkom umožňuje zmenu poskytovateľov služieb. Jeho podstata spočíva v elektronickom odoslaní a doručení údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo dotknutej osoby aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuílne rozhodovanie vrátane profilovania 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na základe výslovného súhlasu, pričom je prevádzkovateľ povinný umožniť tento súhlas odvolať
 • odvolať súhlas by ste mali vedieť rovnako ľahko ako ste ho udelili
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, (týkajúcu sa toho, ako sme využili vaše osobné údaje) Úradu na ochranu osobných údajov; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; Webstránka: www.dataprotection.gov.sk; tel. číslo: +421 232 313 214
Dohodnime sa
na bezplatnej konzultácii
Prečítajte si Progres
Spoznajte príbehy
našich klientov
Aby sa o podnikaní len nerozprávalo, poďme niečo spoločne podniknúť
Zistite, aké riešenia vieme ponúknuť pre Vaše špecifické situácie.

Otváracie hodiny:
PO - PIA
8:30 - 17:00
SO - NE
zatvorené
Bélu Bartóka 20/A
979 01 Rimavská Sobota
0902 126 561
info@prognessa.com
Spojte sa s nami:
©2019 - 2023 PROGNESSA, s. r. o.
|
verzia 6.0
|
Ochrana osobných údajov
|
Obchodné podmienky