Kontaktuj nás

Top 20 pojmov, bez ktorých sa na sociálnych sieťach nezaobídete

Daniel Csúr
1. 6. 2022
7
min.

Po minulé roky boli sociálne siete vymoženosťou, ktorú mnoho ľudí nevyužívalo. V dnešnej dobe je však ich používanie dá sa povedať nutnosťou. Viac ako 90% ľudí globálne má aspoň jednu sociálnu sieť, preto je naozaj dôležité nezanedbať tento “digitálny svet”.

Tak ako všetko nové, aj sociálne siete so sebou priniesli nové pojmy a termíny, ktoré sa používajú najmä v ich oblasti. Slová, ktorým možno nerozumiete úplne, ale chápete ich významu, sú všade v modernom online prostredí. Niektoré výrazy sú o niečo dlhšie, a tak sa v bežnej reči používajú ich akronymy - skratky. Väčšina z nich je však v angličtine, a preto niektorým menej zdatným v tomto jazyku môžu robiť veľké problémy. V slovníku ich nenájdete a ich vysvetlenia zvyknú byť skôr komplikované než jasné a jednoduché.

AMA - Ask me anything (v preklade “Spýtaj sa ma, čo chceš”) je pojem, apel, používaný hlavne na sociálnych sieťach, kde sa fanúšikovia vedia priamo zapojiť a dať svoju otázku danému jednotlivcovi alebo značke. Častokrát sa akronym AMA spája so skratkou Q&A (questions and answers, “otázky a odpovede”)

Algoritmus - Náš verný kamarát, ktorý stráži kvalitu toho, čo vám denne servírujú vaše obľúbené platformy. Celý systém funguje na základe sledovanosti príspevkov alebo interakcií s daným príspevkom. Ak je počet interakcií vysoký, systém vyhodnotí, že sa jedná o kvalitný obsah a algoritmus ho tlačí ďalej. To isté však môže platiť aj opačne, kedy obsah môže byť slabší a algoritmus ho tak pochová na dno feedu. Algoritmus sa neprispôsobuje, my sa prispôsobujeme jemu.

API - Skratka pre rozhranie na programovanie aplikácií (Application Programming Interface). Rozhrania API pozostávajú z protokolov aktív, ktoré pomáhajú pri vytváraní softvérových aplikácií. Okrem toho sú určené na komunikáciu a odosielanie údajov medzi programami. Rozhranie umožňuje dvom aplikáciám nájsť sa a vzájomne spolupracovať.

A/B Testing - Viaže sa najmä na sociálne siete ako Instagram alebo Facebook. Ide o testovanie obsahu na dvoch rôznych platformách s podobným obsahom no malými zmenami v oboch príspevkoch. Takisto sa môže líšiť nastavenie reklamy. Na základe výsledkov tak vieme určiť, čo lepšie funguje na sociálnych sieťach.

B2B - Business to Business je známejší vo svete firiem, ktoré predávajú svoje produkty alebo služby iným firmám, napr. softvér. Na sociálnych sieťach sa B2B značky snažia postaviť svoj biznis na myšlienkových lídroch vo svojom odvetví.

Brand Awareness - Jedna z dôležitých častí značky je jej všeobecná známosť v určitej oblasti. Pojem brand awareness znamená doslova “povedomie o značke”. Je to tiež jeden z cieľov, ktoré si viete vybrať vo Facebook Business Manager. Povedomie o značke možno merať prostredníctvom zobrazení alebo dosahu, ale aj pomocou analýz a ankiet uskutočnených priamo medzi ľuďmi.

Facebook Business Manager - Ide o softvér, ktorý pomáha organizáciám spravovať ich stránky, reklamné účty, členov tímu a veľké množstvo iných nastavení. Slúži ako centrum na prepojenie podnikovej reklamy, financií, používateľov a stránok a umožňuje jednoduchú správu. Zabezpečuje tiež, že firemné údaje a prístup k účtu sú právne a prakticky pod kontrolou spoločnosti namiesto jednotlivého používateľa.

Chatbot - Určite ste sa s ním už stretli, automatický robot, ktorý vám vie povedať o firme alebo značke viac. Chatbot je plne automatizovaný a odpovedá podľa prednastavených odpovedí, ktoré mu zadáte. Vie byť prínosný pre firmy vďaka tomu, že vie odpovedať do pár minút, priam sekúnd.

Clickbait - Je ho čoraz viac a používajú ho aj mainstreamové médiá. Clickbait, v preklade “návnada na kliknutie”, môže byť nadpis alebo obrázok, ktorý nás donúti na neho kliknúť, avšak obsah sa častokrát nezhoduje s tým, čo je v nadpise alebo na obrázku.

CVR - V terminológii sociálnych sietí znamená CVR (conversion rate) percento užívateľov, ktorí na základe zhliadnutia obsahu uskutočnili nejakú akciu. To môže byť nákup, odoberanie newslettera, stiahnutie e-booku a mnoho iných. CVR je veľmi dôležité pre sledovanie efektivity reklamy.

CPC - Cost per click (cena za klinutie) je metrika inzercie na sociálnych sieťach, ktorá ukazuje, koľko platíte za jednotlivé kliknutia. Ak je vaším marketingovým cieľom na sociálnych médiách zvýšiť návštevnosť vstupnej stránky alebo obsahu, nízka cena za kliknutie znamená, že získavate vyššiu návštevnosť za nižšiu cenu, zatiaľ čo vysoká cena za kliknutie znamená, že za návštevnosť platíte veľa. CPC sa môže odlišovať na základe mierenia reklamy, nastavenia publika alebo vymedzenia finančných prostriedkov na propagáciu.

CPM - Pojem cost per mille vychádza z latinského slova “mille”, čo znamená tisíc. Ide o metriku ukazujúcu koľko platíte za 1000 impresií vášho obsahu. Ak je vaším cieľom, aby vašu reklamu videlo čo najviac ľudí, CPM je veľmi dôležité metrikum na sledovanie.

Crowdsourcing - Na sociálnych sieťach tento pojem znamená zapojenie väčšieho množstva ľudí, publika na získanie nápadov alebo generovania obsahu pre značku. Umožňuje sledovateľom, aby sa cítili zapojení do činnosti vašej značky a zároveň generovali nápady alebo obsah pre vašu značku. Príkladom môže byť pozvanie vašich sledovateľov, aby hlasovali o názvoch vášho nového produktu, alebo ich požiadanie o zaslanie piesní pre vašu nadchádzajúcu reklamu.

Engagement rate - ER alebo “miera zapojenosti” je metrikom, ktoré nám hovorí, koľko interakcií získavame na našom obsahu. Vypočítava sa ako percento používateľov, ktorí sa zapojili do vášho príspevku, z celkového počtu, ktorí si ho pozreli. Dobrá miera zapojenia (1-4%) naznačuje efektívnu marketingovú kampaň na sociálnych sieťach.

Evergreen content - V content marketingu je za evergreen content považovaný obsah, ktorý nestráca svoju hodnotu ani po čase a je rovnako účinný a aktuálny. Takýto obsah je najvhodnejší na recykláciu a znovupoužitie na sociálnych sieťach, keďže je rovnako prínosný bez ohľadu na dátum uverejnenia.

FOMO - Vytvorenie neškodného strachu vám vie napomôcť, a to aj na sociálnych sieťach. Akronym FOMO znamená fear of missing out alebo strach z vynechania. Stretávame sa s ním hlavne na sociálnych sieťach. Je to pocit, ktorí prežívajú sledovatelia, keď vidia niečo, čoho by chceli byť súčasťou. FOMO je často používaný v situáciách, kedy sa značka snaží predať niečo limitované a tak vzbudiť pocit, že druhá šanca na danú akciu už nebude. To vzbudí u ľudí strach, že to vynechajú.

KPI - Key performance indicator alebo kľúčový ukazovateľ výkonností je váš pomocník pri dosahovaní vami zadaných cieľov. V marketingu sociálnych médií sú kľúčové ukazovatele výkonu najdôležitejšou štatistikou, ktorú treba sledovať, aby ste zistili, či spĺňate ciele svojej sociálnej stratégie.

Newsjacking - Pod týmto pojmom chápeme techniku naskakovania na aktuálne udalosti. Veľké firmy častokrát používajú túto techniku na spojenie svojho produktu/služby s aktuálnym dianím vo svete, čím vytvoria bližšie spojenie pre svoju cieľovku.

Social Media ROI - Return of investment alebo návratnosť investície vo svete sociálnych sietí môžeme brať ako jednu z najsledovanejších metrík. Sledujeme tu hlavne koreláciu našich výdavkov na kampaň a ich spätnú väzbu. Najlepšia kampaň je tá, ktorá vám investované peniaze zarobí naspäť.

User-generated content (UCG) - Obsah, ktorý vám vytvoria vaši sledovatelia alebo zákazníci zaraďujeme do kategórie UCG. Môže sa jednať o video, fotku, nahrávku, článok, čokoľvek, čo vytvoria vaši sledovatelia s vaším produktom/službou. Táto forma obsahu je najlepšia, keď chcete priame referencie.

V každom obore na svete nájdeme mnoho cudzích pojmov, ktoré nechápeme, ak sa nepohybujeme priamo v tom obore. Na sociálnych sieťach je ešte stále veľa pojmov a mnohé pribúdajú, no týchto 20 by vám malo pomôcť s navigáciou vo svete sociálnych sietí tak, aby ste mali našliapnuté stať sa ich majstrom.

Bonusový výraz: Meme - Pomerne nový formát vtipného obrázku, ktorý sa môže dotýkať aktuálneho diania vo svete, alebo jednoducho referuje nejakú situáciu a robí si z nej srandu. Takýto typ obsahu využíva mnoho firiem na zaujatie mladšieho publika, keďže práve mladí sú tí, ktorí tento typ obsahu držia pri živote.

Dohodnime sa
na bezplatnej konzultácii
Prečítajte si Progres
Spoznajte príbehy
našich klientov
Aby sa o podnikaní len nerozprávalo, poďme niečo spoločne podniknúť
Zistite, aké riešenia vieme ponúknuť pre Vaše špecifické situácie.

Otváracie hodiny:
PO - PIA
8:30 - 17:00
SO - NE
zatvorené
Bélu Bartóka 20/A
979 01 Rimavská Sobota
0902 126 561
info@prognessa.com
Spojte sa s nami:
©2019 - 2023 PROGNESSA, s. r. o.
|
verzia 6.0
|
Ochrana osobných údajov
|
Obchodné podmienky