Zásadné kroky, ktoré rozhodujú o úspechu vášho e-shopu

Už dlhšie rozmýšľate, že by ste začali podnikať online? Či už ste začínajúci podnikateľ, alebo podnikateľ so skúsenosťami, som si istá, že sa dnes dozviete pár zaujímavých bodov, ako zlepšiť svoju pozíciu na trhu. 

Čomu sa budeme v článku venovať:

Ako pri každom podnikaní, tak aj pri online podnikaní je veľmi dôležitá 4P metóda, ktorou si určíte základný marketingový mix. Ako je vyššie zobrazené, 4P je z anglického Product, Place, Price, Promotion čo u nás znamená Produkt, Miesto, Cena, Propagácia.

Ako vám jednotlivé "péčka" priamo pomáhajú s podnikaním?

Z našich skúseností vieme povedať, že keď sa podnikateľom nedarí v ich podnikaní, je to práve preto, že nemajú správne definované alebo dodržané 4P.

Product

Je veľmi dôležité vybrať si, s čím chcete v online svete podnikať. Bude to produkt alebo služba? Ak to bude produkt, budete mať tovar, ktorý sa vyrába na mieru, tovar, ktorý máte na sklade, alebo to bude dropshipping? Každé vaše rozhodnutie v prvom kroku ovplyvňuje tie nasledujúce. Tento bod tiež zahŕňa aj šírku sortimentu.

Výber segmentu

V tejto dobe, keď je skoro každý segment extrémne konkurenčný, odporúčame vybrať si produkt/službu, ktorá je špecifická, aby ste vedeli presne zacieliť na svojho konečného zákazníka. 
Ako príklad môžeme uviesť trh s topánkami. Momentálne už existujú veľké giganty v online svete pre predaj topánok, napr. eobuv, About You, či Answear. Keby sa teraz rozhodnete vstúpiť na trh ako ich konkurencia, potrebovali by ste veľa finančných prostriedkov a naozaj premakanú stratégiu, aby ste im mohli konkurovať aspoň z časti.

Avšak aj na tomto trhu je miesto a vy si môžete ukradnúť svoju časť trhu napríklad tým, že budete vyrábať barefoot topánky. Barefoot tiež patrí do sektora obuvi, no tieto veľké spoločnosti nie sú zamerané na tento produkt. 

Veľkú časť trhu zaberá tiež spoločnosť Alza. Preto, ak sa rozhodnete podnikať online, pozrite si, či to predáva tento e-shop. Ak áno, bude veľmi ťažké súperiť so spomínanou spoločnosťou o zákazníkov. 

Place

V tomto bode je potrebné určiť, kde budete produkt predávať a hlavne, ako ho dostanete k zákazníkovi. Dá sa to definovať rôzne, napr. online/offline, na domácom trhu/zahraničnom trhu. Následne sa tento bod venuje aj distribúcií. 

Do distribúcie sa zahŕňa kuriérska spoločnosť, vlastný rozvoz, alebo export do zahraničia. Výsledkom správnej špecifikácie je, aby sa produkty/služby dostali vášmu zákazníkovi za čas, ktorý je ochotný čakať.

Price 

Keďže cena, za ktorú predávate váš produkt alebo službu, tvoria zdroj príjmov, je priam kľúčové ju správne určiť. Je viacero krokov, ktoré musíte pri cenotvorbe vykonať, ale základom je vyrátať si výšku všetkých nákladov vzniknutých s vašim podnikaním, a pretaviť to do ceny. Aby ste nezostali na nule, je potrebné prirátať do ceny aj nejakú obchodnú prirážku, ktorá vám zabezpečí zdroj príjmov na prežitie podnikania a ďalší rozvoj.

Keď budete mať vyrátané náklady a budete sa rozhodovať o výške obchodnej prirážky, je veľmi dobré pozrieť sa aj na ceny vašej konkurencie, aby ste neboli veľmi pod cenu, ale ani veľmi vysoko nad cenou. Oba extrémy vám môžu spôsobiť nepríjemnosti.

Promotion

Online marketing je alfou a omegou pri predaji produktu/služby v online svete. Pri začiatku propagácie je výhodné sa riadiť push/pull metódou. Pri pull metóde sa bavíme o dopytovo orientovanom trhu. To znamená, že je o produkt alebo službu veľký dopyt a ľudia to aktívne vyhľadávajú. Pre pull metódu sú vhodné PPC kampane, prípadne kampane cez Facebook Business Manager s priamym prelinkovaním na webovú stránku.

Pri push metóde sa bavíme o presnom opaku. Používa sa hlavne vtedy, ak ste nová značka v konkurenčnom segmente, alebo ste prišli na trh s novým produktom, a je potrebné o ňom šíriť akúsi osvetu. 

V tomto prípade vie byť nápomocné využitie sociálnych sietí, kde budete postupne pridávať informácie o tom, prečo by mali ľudia nakúpiť priamo u vás. Najlepší spôsob propagácie pri push metóde je komunikovať problém, ktorý váš produkt alebo služba rieši. Týmto spôsobom sa k vám relevantní zákazníci dostanú skôr ako keď budete hovoriť len o produkte samotnom. 

V oboch prípadoch by mala propagácia slúžiť ako pútavá digitálna smerová tabuľa k vášmu e-shopu.

Ako si vytvoriť funkčný a hlavne predajný e-shop? 

Je veľmi veľa spôsobov, ako si môžete vytvoriť e-shop. Každému však vyhovuje iná alternatíva. Môžete si vybrať, či kúpite už zabehnutý e-shop a budete pokračovať v podnikaní tak, ako to bolo doposiaľ nastavené. Taktiež je možnosť si vytvoriť e-shop na akejkoľvek platforme, kde sú e-shopy predpripravené alebo si dať vyrobiť e-shop na mieru podľa vlastných preferencií.

Na základe čoho sa rozhodovať? 

Tu by sme sa mali vrátiť k prvému bodu tohto článku, a tým sú 4P. Pokiaľ sa chcete zamerať na nový produkt v jednej kategórií a pôsobiť na Slovensku, je akceptovateľná varianta tzv. template-u (šablóny). Treba však brať ohľad na to, že pri tejto variante sú obmedzené možnosti pri tvorbe e-shopu.

Taktiež záleží na vašich osobných skúsenostiach pri tvorbe šablonového riešenia. Avšak v dnešnej dobe už existujú konzultanti, ktorí vám s tým ochotne a profesionálne pomôžu za nejakú finančnú odmenu. 

Pokiaľ sa však rozhodnete, že chcete e-shop so špecifickými filtrami, viacerými produktovými kategóriami a jazykovými mutáciami, určite odporúčame e-shop robený na mieru

Vďaka tejto variante môžete využiť aj svoju predstavivosť, ktorú odkomunikujete web dizajnérovi a web developerovi. Ako bonus môžete získať aj ich pohľad na riešenia a nápady z “webárskej” brandže, aké by vás nenapadli, že existujú. Avšak je potrebné brať ohľad na dobré UI a UX, ktoré sú pri šablónach väčšinou preddefinované.

Na to, aby bol e-shop predajný, netreba len pekný dizajn, ale hlavne dobré UX - user experience, po slovensky užívateľská skúsenosť. Zoberte si to zo svojho uhla pohľadu ako zákazník. Keď kliknete na stránku, chcete aby sa rýchlo načítala, a aby bolo pre vás všetko jasné a ľahko dohľadateľné. Presne tomu sa venuje UX.

Táto varianta tiež zabezpečuje prepojenia s rôznymi externými softvérmi, ktoré sú často veľmi žiadané pre automatizáciu e-shopu. Čím väčší e-shop, tým viac prepojení na účtovné a skladové systémy (Pohoda, Kros, Money), ale tiež na fakturačné systémy (Superfaktura, Fapi), či platobné brány (Stripe, GoPay, TatraPay).

Prečo vám dávame toto všetko do povedomia a prečo je dôležité vybrať si správnu variantu?

Zo skúseností vieme povedať, že reklama, resp. Promotion, môže byť nastavená excelentne: je diverzifikovaná, s krásnou kreatívou, popismi a adekvátnym reklamným rozpočtom. Aj keď zákazníci zablúdia k vám na e-shop vo veľkom počte, tak objednávky nepribúdajú. Vtedy sa treba zastaviť a zamyslieť sa presne nad 4P. V prípade online podnikania je vhodné uvažovať aj nad tým, ako dobre je nastavené UX u vás na e-shope.

Ako postupovať pri expanzií do zahraničia so svojim online podnikaním? 

V prípade, že máte na domácom trhu už obchod zastabilizovaný a chcete ďalej rásť, je dobrou alternatívou prejsť na zahraničný trh. Samozrejme okrem prvotnej analýzy zahraničného trhu sa dostáva na rad aj to, akým spôsobom zabezpečíte e-shop pre expanziu. 

Veľa podnikateľov volí takú variantu, že vytvoria nový e-shop v cudzom jazyku. Je toto akceptovateľná varianta?

Pokiaľ sa chystáte vstúpiť len na jeden nový trh, tak to môže fungovať. Ak sa však budete chcieť rozliesť do viacerých krajín, je určite efektívnejšie vytvoriť na pôvodnom, zabehnutom a dobre fungujúcom e-shope jazykovú mutáciu. Budete tak mať istotu, že všetky dizajnové a technické parametre zostanú nemenné, identita zachovaná, a jediné, čo sa bude meniť, je jazyk.

Možnosť jazykovej mutácie je z dlhodobého hľadiska určite účinnejšia aj z toho hľadiska, že nie je potrebné separátne platiť za doménu, hosting, SSL certifikát či samotnú správu webu. Okrem toho sa k tomu pripája aj reklama prostredníctvom Google Ads, ktorá sa tiež ľahšie spravuje, pokiaľ je to všetko pod jedným e-shopom. 

V neposlednom rade sa nový e-shop ťažšie dostáva do povedomia než e-shop, na ktorom je už nejaká história, hlavne, ak sa na to pozeráme z hľadiska SEO (search engine optimalization).

Ako propagovať e-shop?

Ako už bolo vyššie spomenuté, aj tu sa odrážame od 4P a tiež od push/pull metódy. Preto je ťažké definovať jeden univerzálny spôsob propagácie na e-shop. Každopádne tak, ako povedal Allan Dib: “Je jedno, akú dobrú službu alebo produkt predávaš, pokiaľ o tom nikto nevie”.

Púpava - tajomstvo úspešných e-shopov

Zoznámte sa s prospešným princípom púpavy, alebo inak povedané diverzifikácia. Prečo púpava? Keď púpava odkvitne, tak sa veľa malých čiastočiek rozvetrí na rôzne miesta: na auto, na chodník, ale aj na zeleň. Aj keď nepadne všetko na úrodnú pôdu, zasieva vo veľkom, aby ďalší rokom zachovala rovnaký počet púpav, prípadne aby tento počet rástol. Tento princíp je možné aplikovať na svoju propagáciu - od jednotlivcov, ktorých tak ohúrite, že o vás dobrovoľne povedia iným ľuďom, až po veľké kampane. Taktiež uplatnenie tejto metódy nájdete aj pri získavaní príjmu, ale to je už téma, ktorú môžeme otvoriť na osobnom stretnutí.

Google reklama: Z klikov sa nenajeme 

Naše skúsenosti, ruka v ruke s vytrvalosťou a túžbou posúvať sa, nás doviedli k tomu, že sme sa stali certifikovaným Google partnerom. Vďaka tomu sa naši klienti môžu spoľahnúť na to, že správa kampaní sa nesie v znamení odbornosti a istoty.

Skoro ako aukcia o obraz

Predsavte si, že ste na aukcii o vzácny obraz. Spolu s 50 ďalšími ľuďmi bojujete tak, že ponúkate určité sumy, aby ste ten obraz získali. Tá najvyššia ponuka nakoniec vyhráva, a obraz je tým pádom predaný. Google Ads funguje na veľmi podobnom princípe s niekoľkými rozdielmi: 

1. V jednej aukcii nie je jeden, ale hneď niekoľko “obrazov” naraz

V prípade Google Ads sú vzácne “obrazy” prvé, alebo posledné miesta na začiatku a na konci stránky vyhľadávania určitého produktu alebo služby. Najčastejšie sú to 3 až 4 prvé alebo posledné odkazy za radom so známkou “Reklama”.

2. Miestnosť, kde prebieha aukcia, má prakticky neobmedzený priestor

Vďaka tomu má priestor množstvo bojujúcich o lákavé pozície vo vyhľadávaní. V Google Ads nesúťažíte len s 50 ľuďmi. Súťažíte so všetkými firmami, ktoré pridali rovnaké a podobné výrazy do svojich kľúčových slov, keď si nastavovali svoju reklamu. Môže ich byť 50, ale aj viac. Ako vyhrať aukciu s určitým rozpočtom, aj keď ste v konkurenčnom segmente?

3. V aukcii rozhoduje nielen veľkosť rozpočtu, ale aj skóre kvality 

Očakávaná miera prekliknutí (CTR)

Miera prekliknutí je percentuálny pomer klikov na vašu reklamu na množstvo užívateľov vyhľadávača, ktorí tú reklamu videli. Čím vyššia miera prekliku, tým je (očividne) vaša reklama atraktívnejšia medzi reklamami všetkých spoločností. Je dôležité poznamenať, že priemerné CTR, ako aj ďalšie kľúčové metriky, sa môžu v jednotlivých odvetviach značne líšiť, pretože niektoré odvetvia sú konkurencieschopnejšie ako iné, a spotrebitelia sa v jednotlivých odvetviach správajú odlišne. Takže najlepší spôsob, ako zistiť, či je Váš CTR pod- alebo nadpriemerný, je pozrieť sa na porovnávacie hodnoty špecifické pre dané odvetvie.

Relevancia reklám 

Jedná sa o dodržiavaní troch princípov: 

Google vidí všetko - aj obsah stránky spoločnosti, ktorú inzerujete, aj to, či sa stránka páči jej návštevníkom. Napríklad k relevancii reklám neprospeje ani to, že návštevník vášho webu sa po návšteve vráti naspäť k vyhľadávaniu a naslednej návšteve vašej konkurencie.

Dojem zo vstupnej stránky 

Vstupná stránka je tá, ktorú navštívia ako prvú po kliknutí na vašu reklamu.Mali by ste sa uistiť, že vaša vstupná stránka je jasná a užitočná pre potenciálnych zákazníkov, a zároveň súvisí s Vašími kľúčovým slovami, a tým, čo návštevníci hľadajú. Koľko času na nej strávia? Koľkí návštevníciodídu bez toho, aby klikli na ďalšiu podstránku alebo vykonali nejakú akciu? Aj tieto dáta, ktoré nájdete na Google Analytics, Vám budú nápomocné pre zlepšenie dojmu zo vstupnej stránky.

Dosah vs. konverzie 

Bez dosahu nebudú konverzie, je to proste fakt. Aby ste konvertovalinávštevníkov na zákazníkov, je v prvom rade potrebné nasmerovať ich na vašu webstránku. Je však dôležite, aby ste nemali prilíš vysoký dosah a pritom málo konverzií. Ako na to?

Web

Kvalita a výkon kampaní nespočíva len v reklame samotnej. Webstránka, na ktorú reklamy cielite, musí návštevníkov v prvom rade vizuálne osloviť, ale čo je ešte dôležitejšie, musí byť pohodlná na používanie. Môžete mať akokoľvek super krásne a lákavéreklamy, no ak váš web nespĺňa požiadavky potenciálneho zákazníka, po prvom pohľade vezme nohy na plecia, a pôjde nakúpiť k vašej konkurencii. Mobily sú neoddeliteľnou súčasťou každého z nás, a je potrebnébrať do úvahy, že väčšina ľudí navštevuje stránky cez mobilný prehliadač. Klaďte dôraz na responzívu, teda mobilnú verziu vášho webu, a nenechajte ujsť potenciálnych kupujúcich len preto, že v mobilnom prehliadači sa na vašom webe stratia.

Kľúčové slová

Pokiaľ máte obmedzený rozpočet a chcete viac výkonu z vašich kľúčových slov, skúste byť čo najšpecifickejší v ich výbere. Ak predávate krmivo pre zvieratá, je najlepšie zúžiť kľúčový výraz na krmivo pre špecifický druh zvierat, pre ktorý to predávate, napríklad “krmivo pre kone”. Ešte lepšie je pridať aj špecifickejšie výrazy, akými sú napríklad “krmivo pre staršie kone” alebo “vitamíny pre kone”. 

Použite taktiež plánovač kľúčových slov. Vďaka nemu zistíte nielen priemerné množstvo vyhľadávaní, ale aj príbuzné výrazy a nové nápady pre kľúčové slová. Nezabudnite ani na vylučujúce kľúčové slová. Majte presnú predstavu o tom, čo vaša spoločnosť ponúka, avšak aj o tom, čo neponúka.

Cielenie

Určte si publikum, ktoré má najväčšiu pravdepodobnosť, že potrebuje práve váš produkt či službu. Google ponúkamožnosť nastaviť si signál publika, v ktorom okrem rôznych záujmov a demografických údajov môžete cieliťaj na ľudí, ktorí navštívili váš web, nakúpili, či vložili produkt do košíka, no žiaľ, nedokončili svoj nákup. Správne cielenie vám zabezpečí nielen nových zákazníkov, ale taktiež priláka späť tých, ktorí s vami už interagovali.

Reklamy

Povedzme si niečo o samotných reklamách. Aké môžu byť dôvody, že klikov je veľa, no konverzie zostávajúna bode mrazu? Problémom sa často stáva zlé linkovanie reklamy. Vyhľadáme si produkt, prečítame si o ňom v nadpisoch reklamy, možno niečo viac zistíme z popisu reklamy, no po kliknutí sa dostaneme na domovskú stránku, a daný produkt si musíme v spleti podstránok a kategórii nájsť manuálne. To dokáže odradiť. 

Ďalšou chybou je to, že si nedáte dostatočne záležať na textovom obsahu reklamy. Strohé výrazy, ktoré potenciálnemu zákazníkovi nič nepovedia, či zle nastavená kreatíva reklamy ho odradia spraviť ten jednoduchý klik. Vyvarovať sa týmto zbytočným chybám a uľahčiť zákazníkom cestu k tomu, čo hľadajú, vám zvýši šancu na úspech.

Lokácie zobrazení

Aby na vašu stránku zbytočne neklikaliz nejakých mobilných aplikácií (napr. Candy Crush) alebo konšpiračných webstránok (zoznam nájdete na konspiratori.sk), vylúčenie lokácií zobrazení vám bude nápomocné. 

Remarketing

Klikol raz, klikne znova. Princíp remarketingu spočíva v cielení reklám na ľudí, ktorí už v minulosti navštívili vašu stránku, a to vďaka cookies, ktoré ich priradia do tzv. skupiny používateľov. Spustené remarketingové reklamy tak majú výhodu, a to takú, že sa zobrazujú ľuďom, ktorí vás už poznajú, a hlavne im ponúkate niečo, čo reálne chcú. Dobrá remarketingová stratégia by preto nemala chýbať v žiadnej kampani.

Správa sociálnych sietí: Čo zahŕňa a aká je jej cena?

Sociálne siete sú dnes využívané doslova po celom svete. Miliardy ľudí ich využíva na zábavu, komunikáciu, či sledovanie aktuálneho diania. Práve pre ich veľký úspech by sa mali podnikatelia a firmy zaujímať o to, aby sa na nich vedeli správne propagovať. Je to cesta, ako si získať nových potenciálnych zákazníkov. Prinášame pohľad na cenu sociálnych sietí, faktory úspechu a návod ako efektívne spravovať svoju reklamu.

Správa sociálnych sietí by mala zviditeľniť značku a zvýrazniť ju pre budúcich zákazníkov. Je potrebné povedať, že ľudia už chodia na sociálne siete aj s cieľom nakupovať online, to ale ešte neznamená, že môžete očakávať hneď veľa nových objednávok. Sociálne siete nefungujú len ako priamy predajný kanál, ale aj ako spôsob komunikácie značky, čiže "brand awareness". Je taktiež možné ich využívať aj na nábor zamestnancov a nielen na predaj služieb a produktov. Na druhej strane, ak by ste sa nepropagovali na sociálnych sieťach, ľudia by o vás nevedeli, a tým by ste ešte svoje šance dostať sa do povedomia teda nezvýšili.

správa sociálnych sietí

Výhodou propagácie na sociálnych sieťach je to, že môžete vašu reklamu konkrétne cieliť. Ak napríklad predávate dámske topánky na behanie, môžete si zvoliť nastavenie, že vašu reklamu budete ponúkať ženám vo veku od 18 – 40 rokov, ktoré sa na sociálnych sieťach zaujímajú o behanie tým, že majú lajknuté takéto stránky. Rovnako to funguje aj na Instagrame. Tiež dokážete cieliť reklamu na zákazníkov, o ktorých viete, že by prejavili záujem o váš produkt. Nazýva sa to nastavenie cieľovej skupiny, takzvanej cieľovky. 

Bolo by zbytočné ponúkať napríklad topánky na behanie zákazníkom, u ktorých je veľmi málo pravdepodobné, že by behávali, ako napríklad telesne znevýhodneným ľuďom, alebo neaktívnym dôchodcom. Budú to pre vás zbytočne vyhodené peniaze, ktoré môžete radšej využiť na propagáciu pre správnych zákazníkov.

Toto cielenie si viete nastaviť na Facebooku priamo v Ads Manageri v sekcii Audience. Tam môžete určiť, na koho by ste svoju reklamu chceli cieliť a vybrať si môžete z mnohých možností. Reklamu viete cieliť podľa demografických ukazovateľov, záujmov či chovania. Vďaka tomuto viete osloviť nielen potenciálnych zákazníkov, ale aj tých, ktorí už váš web či stránku na sociálnej sieti navštívili.

Na správne nastavenie je však nevyhnutná analýza.

správa sociálnych sietí: cielenie reklamy

Správa sociálnych sietí: Od čoho všetkého závisí jej cena?

Cena sociálnych sietí závisí od množstva priamych faktorov, ktoré cenu buď navyšujú, alebo znižujú. Jedným z hlavných faktorov je lokalita. Sociálne siete fungujú ako Google Ads – každý jeden klik má svoju vlastnú hodnotu. A tu nastáva otázka – v ktorej lokalite na Slovensku (alebo kdekoľvek plánujete spustiť propagáciu) sa mi viac oplatí propagovať svoju firmu?

Porovnajme si napríklad Rimavskú Sobotu a Bratislavu. Propagácia formou platenej reklamy v Rimavskej Sobote je niekoľkonásobne nižšia ako v Bratislave. Je to preto, že v hlavnom meste žije viac ľudí, viac ľudí využíva sociálne siete a je tam oveľa väčší dosah na trh. Tu sa môžeme pozrieť aj na medzinárodný trh. Je logické, že vo Švajčiarsku je cena za klik oveľa vyššia ako na Slovensku.

pay per click

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje cenu správy sociálnych sietí je množstvo obsahu. Niekedy nie je najlepšie, ak máme veľa obsahu, na ktorý dáme malý budget. Treba premýšľať, čo sa vám ako firme viac oplatí – či to bude veľmi veľa obsahu s nízkym finančným rozpočtom alebo to bude málo obsahu so slušným budgetom. 

Na základe vlastnej definície publika viete cieliť reklamu nasledovne:

remarketing

Ako prebieha proces komunikácie medzi firmou a marketingovou agentúrou?

Ak sa firma obráti na marketingovú agentúru s tým, že potrebuje kvalitnú správu sociálnych sietí na zvýšenie počtu potenciálnych zákazníkov, prvým krokom tejto komunikácie by mal byť kvalitný brief. Ten je odrazovým mostíkom k tomu, aby agentúra vedela správne a efektívne nastaviť fungovanie sociálnych sietí. Po napísaní tejto krátkej informatívnej správy preberá zodpovednosť za vaše sociálne siete marketingová agentúra.

Hlavnou úlohou marketingovej agentúry je tvoriť a pridávať príspevky na sociálne siete, starať sa o ich správnu propagáciu, sledovať ich úspešnosť,  štatistiky, prípadne prispôsobovať obsah aktuálnemu dianiu alebo výsledkom štatistík. Pravidelné sledovanie štatistických údajov je dôležité hlavne preto, aby sme presne vedeli, ako sa ktorý príspevok na sociálnej sieti uchytil, koľko lajkov, komentárov či zdieľaní má, aký má dosah za uplynulé obdobie.

správa sociálnych sietí: štatistiky

Čo sa týka propagácie, jej celková suma závisí od toho, koľko sa rozhodne firma minúť na samotný marketing a vlastnú propagáciu. V rámci celej správy sociálnych sietí je potrebné brať do úvahy aj honorár marketingovej agentúry za jej služby. Cena zvyčanje závisí od toho, o ako veľmi kvalitnú službu ide.

5 dôvodov, prečo smerovať svoju reklamu na sociálne siete

Bežná reklama na billboardoch či vo forme letákov na autobusových zastávkach je dnes už menej efektívna ako tá, ktorú budete smerovať na sociálne siete alebo celkovo do online priestoru. Priblížime vám päť hlavných dôvodov, prečo smerovať svoju reklamu na sociálne siete.

Prvým dôvodom je, že na sociálnych sieťach už dnes dokážete zasiahnuť svojou reklamou obrovské množstvo ľudí naraz. Môžete vidieť, koľkým ľuďom sa zobrazila vaša reklama, čo nedokážete zistiť zo žiadnej inej reklamy. Je to dôležité z toho hľadiska, že vďaka tomu môžete určiť úspešnosť vašej reklamy a zistiť prípadné nedostatky, ktoré má vaša reklama a poučiť sa do budúcnosti. Druhým dôvodom je, že dokážete cieliť reklamu na konkrétne skupiny ľudí. Zoberme si opäť príklad dámskych bežeckých topánok. Vďaka reklame na sociálnych sieťach dokážete svoj produkt propagovať napríklad pre ženy vo veku od 18 do 40 rokov, ktoré sa vo svojom voľnom čase a celkovo na sociálnych sieťach zaujímajú o zdravý životný štýl, konkrétne o behanie. Je to veľmi užitočná vec a ušetrí vám určitú časť peňazí, ktoré by ste inak vrazili do reklamy, ktorá by v konečnom dôsledku nemala taký úspech a hlavne by nebola presne cielená na potenciálnych zákazníkov.

tenisky

Tretím dôvodom je, že dokážete efektívne zistiť, komu sa reklama páčila a kto o ňu prejavil záujem. Je to veľmi jednoduché – pri online reklame na Facebooku viete sledovať, koľkým ľuďom sa vaša reklama páčila a dali jej like, kto to verejne pochválil v komentároch, či poprípade kto ju zdieľal na svoj profil. Všetky tieto veci, ktoré vás môžu posunúť v správnom a efektívnom cielení ďalšej reklamy, dokážete zistiť jedine z onlinu. Pri printovej reklame to je možné zistiť len z toho, že sa vám ozve niekto, kto ju videl a mal by záujem o váš produkt či službu.

Predposledným dôvodom, prečo povedať áno reklame na sociálnych sieťach je možná úprava, či zmena reklamy podľa potreby. Ako sa hovorí, náhoda je blbec, a stane sa, že vám niekde vkĺzne chybička do textu. V takom prípade viete veľmi rýchlo zareagovať tým, že tú reklamu jednoducho vymažete, opravíte, a čo je dôležité, zadarmo a hneď. 

Posledným dôvodom, ale nie konečným, je, že vďaka online reklame do nej dokážete zapájať aj svojich zákazníkov. Ako? Je to veľmi jednoduché. Ak dáte na sociálnu sieť nejakú reklamu, v ktorej bude zakomponovaná napríklad nejaká hádanka, ľudia sa určite na tejto reklame zastavia, všimnú si, aký produkt firma ponúka a stanú sa potenciálnymi zákazníkmi. Interakcie sú v online svete veľmi žiadané a populárne.

správa sociálnych sietí: interakcia na sociálnych sietiach

Tipy a triky pri správe sociálnych sietí

V tomto článku by sme vám chceli ukázať niekoľko tipov a zaujímavých trikov, ako skvalitniť a zjednodušiť správu sociálnych sietí.

Jedným z lákadiel na potenciálnych zákazníkov sú súťaže. Tie patria pod produktový marketing, o ktorom sme písali v predošlom článku. Vďaka zaujímavej súťaži zvýšite svoj organický dosah na Facebooku a rovnako aj povedomie o značke. Nezabudnite, že pri súťaži musíte upútať zaujímavou grafikou, a hlavne lákavou výhrou. Rovnako by ste mali myslieť na to, že ku každej súťaži musíte pridať aj jednoduché pravidlá, ktoré vašich sledovateľov neodradia od chuti zapojiť sa.

Ďalšou radou pri správe sociálnych médií je častá komunikácia so zákazníkmi. Ak sa ich budete pýtať otázky, ktoré sú pre nich zaujímavé, vytvoríte si s nimi vzťah, aj interakciu. Využívať môžete overený spôsob komunikácie na internete – ankety. Tú môžete vytvoriť priamo cez anketu na Facebook, kde ľudia môžu hlasovať za jednu z možností, ktoré dáte na výber. Druhým spôsobom, ako vytvoriť anketu je cez tzv. reakcie. Môžete publiku položiť otázku a dať mu na výber z reakcie ku každej odpovedi.

Facebook reakcie

Pri Facebooku sa snažte využívať aj nástroj Creator Studio. Je to efektívny spôsob, v ktorom sú spojené dve funkcie – Publishing Tools (publikácia postov) a Insights (štatistiky). V Creator Studio máte napríklad Content Library (knižnica príspevkov), kde môžete nájsť všetky publikované či naplánované príspevky na vašich stránkach. Dnes, ak chcete publikovať nejaký príspevok na stránke, bez Creator Studio to už neurobíte.

V súčasnosti je však pomerne často využívaný aj Facebook Business Manager. Je to nástroj, ktorý vám doslova uľahčí život na sociálnych sieťach. Dokážete vďaka nemu zdieľať príspevky na Facebook a Instagram. Dokonca môžete z oboch sietí dostávať správy, komentáre a notifikácie na jedno miesto. Vďaka tomu dokážete aktívne a včas reagovať na vašich zákazníkov alebo fanúšikov.

Facebook tento nástroj považuje za hlavný pri správe sociálnych sietí. Umožňuje vám vytvárať kampane, spravovať stránky a účty, a dokonca aj Meta Pixel. Tu však jeho možnosti nekončia. Vyskúšajte ho a určite nebudete ľutovať. 

Druhy organickej propagácie na Facebooku

Propagovať a zviditeľniť svoju značku na Facebooku môžete mnohými spôsobmi. Organicky sa môžete zviditeľniť tým, že budete postovať zaujímavý obsah pre svojich sledovateľov, ktorí ho poprípade môžu zdieľať medzi svojich známych, ktorí vás začnú sledovať tiež. Práve pre toto sú firemné profily závislé od osobných. Pomáhajú im zviditeľniť sa a rozširujú dosah.

zdieľanie na sociálnych sietiach

Príspevky

Čo sa týka príspevkov, existujú rôzne druhy, ktoré môžete používať. Prvým a základným je fotografia/obrázok. Samozrejme, každý post si zaslúži svoj popis, v ktorom buď vysvetlíte, čo jeho zverejnením máte na mysli, alebo môžete použiť aj vtipný text (copy), ktorý vaše publikum pobaví. Svoje obrázky môžete použiť aj v zaujímavej forme karusel, či galéria. Aktuálne je veľmi trendy vyjadriť myšlienku prostredníctvom čistej grafiky, textu a swajpovania. Rovnako môžete zverejniť namiesto fotky aj pútavé video. Aj k nemu sa hodí krátky popis, ktorý video opisuje. Ak sa bavíme o príspevkoch a máte aj vlastnú web stránku, odporúčame vám založiť blog a zdieľať vaše články aj na vašom profile.

To však nie je všetko, čo vám dnešná doba sociálnych sietí ponúka. Keďže fotky už máme niekedy okukané a na dlhé videá nemáme čas, tvorcovia sociálnych sietí sa prispôsobujú obsahu, ktorý chceme konzumovať. Preto vytvorili formáty ako Reels, IGTV, stories. Všetko sú to formáty, ktoré sú pohyblivé a dajú vám možnosť opäť zaujať svoje publikum rôznymi formami: náučnou, vtipnou, inšpirujúcou, interaktívnou, či samotnou propagáciou. 

Stories

Užitočným spôsobom, ako nechať ľudí rozprávať o vás a vnímať vás je pridávanie stories, teda príbehov. “Storky” slúžia na to, aby ste nemuseli vašu časovú os zahltiť množstvom neefektívnych obrázkov. Práve vďaka ich jednoduchosti a takmer neobmedzeným možnostiam sa “storky” tešia obrovskej popularite. Napriek tomu im však už “reelská” dýchaju na krk. A to aj vďaka sociálnej sieti TikTok, o ktorej si môžete viac prečítať tu.

stories na sociálnych sietiach

Spolupráca s inými subjektami 

Ak chcete budovať vlastnú značku na sociálnych sieťach a celkovo v online priestore, nie vždy sa to dá úplne svojpomocne. Odporúčame vám obrátiť sa napríklad na influencerov alebo odborníkov vo vašom “fachu”. Poďme si ich predstaviť. 

Pri budovaní značky sa snažte osloviť aj influencerov, ktorí dnes mimoriadne ovládajú sociálne siete, najviac Instagram a TikTok. Tam dosahujú desaťtisíce sledovateľov a spolupráca s nimi vám určite pomôže v zvýšení povedomia značky. Medzi top influencerov dnes zaraďujeme hlavne ľudí, ktorý majú vďaka svojmu obsahu neuveriteľné dosahy, tisíce až desaťtisíce sledovateľov a častokrát spolupracujú aj s veľkými značkami ako Samsung, či O2. Jednou z najväčších influenceriek na Slovensku je určite Zuzana Plačková. Za zmienku však stoja aj mená ako Veronika Cifrová Ostrihoňová, Sandra Sviteková, Natália Pažická, či Petra Vlhová. Z mužov sú to napríklad Peter Popluhár, Gogo, či Sajfa.

infuencer

Propagovať sa môžete aj cez rôzne média formou PR článkov, či cez rôzne bannery na stránke. Ide o veľmi efektívny spôsob komunikácie so zákazníkmi, ktorá prináša veľké úspechy a nových klientov pre vašu firmu. Efektivita reklamy na spravodajských portáloch závisí od toho, akú veľkú čítanosť stránka dosahuje a koľko ľudí aj samotná reklama zaujme.

Algoritmus: Odkiaľ vie, čo chcete vidieť v najbližších dňoch?

Predstavte si, že vojdete do knižnice, vyberiete si knihu, ktorú si prezriete a nahlas skonštatujete, že sa vám páči. Knihovník vám tak prinesie viac podobných kníh a vy veľmi rýchlo nájdete obsah, ktorý vás baví a napĺňa. Teraz si predstavte, že si vyberiete knihu, ale nikomu na ňu nevyjadríte žiadny názor. Knihovník vám dá teda ďalšiu knihu, ktorá je populárna. A takto vám ich dá niekoľko a vy všetky odmietate, pretože sa netrafil do vášho vkusu. Odchádzate z knižnice bez nových informácií a hlavne s pocitom straty času a hovoríte si, že do tej knižnice kvôli obsahu už nepôjdete. Je to vina knihovníka? Veru nie. 

Správne ste v našom príbehu odhalili, že za metaforou knihovníka sa skrýva most medzi užívateľmi a obsahom - algoritmus. Nebojte sa preto ukázať, čo sa vám páči. Algoritmus vás za každý “like”, zdieľanie, či uloženie príspevku odmení obsahom, ktorý vás bude baviť.

Každý z nás už vie, čo je algoritmus. A ten, kto to nevie a chce využívať sociálne siete vo svoj prospech, si to naštuduje. Algoritmus sa neustále vyvíja a mení, preto nepovažujeme za dôležité zahltiť vás v tomto blogu učebnicovými poučkami o tom, ako pre vás sociálne siete vyberajú vhodný obsah. Pokúsime sa vám ukázať, ako ho čo najlepšie personalizovať - prispôsobiť vašej cieľovke, ktorou je algoritmus.

Algoritmus je totiž ako počasie. Ak sa zmení, musíte sa prispôsobiť. A mení sa neustále. Či sa vám to páči alebo nie, je dobré vedieť, že ten algoritmus, ktorý filtruje posty na vašu nástenku, už neplatí pri výbere Reels, Stories, karte Google Chrome, Safari, či nebodaj Edge. Prečo? Každá platforma si totižto vyvinula samostatný algoritmus pre každý typ obsahu, ktorý ponúka. A tých platforiem v dnešnej dobe nie je málo. Nenechajme sa preto pohltiť digitálnym smogom a prezerajme si obsah, ktorý nás baví, zaujíma, a hlavne vzdeláva.

Hneď po zverejnení príspevku nastáva dôležitá chvíľa pre jeho budúcnosť. Kľúčové je, aby ste v krátkom čase získali čo najviac interakcií. Najlepšie hneď v prvých minútach či hodinách. Čím viac interakcií získate na začiatku, tým väčšiemu publiku sa váš príspevok zobrazí.

Všetci dobre vieme, že svoj obsah prispôsobujeme sociálnej sieti, na ktorej ho budeme publikovať. Preto máme v konečnom dôsledku tak širokú paletu platforiem. Na LinkedIn nepôjdeme hľadať inšpiráciu na recept a na TikTok nedáme pracovný inzerát. Bez ohľadu na to, na akej platforme publikujeme náš obsah, pre všetky platí niekoľko zásadných pravidiel.

Preto sme pre vás pripravili 5 tipov, ktoré váš organický dosah posunú pred konkurenciu.

  1. Predpokladáme, že obsah, ktorý chcete publikovať, je kvalitný, možno zábavný, ale hlavne ním prezentujete svoje podnikanie. Preto je základom základov mať pútavý profil. Čo to znamená? Videli ste už napríklad instagramový profil, ktorý má vyplnené všetky informácie k tomu, aby ste spoločnosť vedeli kontaktovať, aby ste si vedeli pozrieť ich prácu, referencie, skrátka dôveryhodný profil? Určite si spomeniete aj na reklamu, na ktorú ste klikli, pretože vás zaujala a zaviedla vás na profil, ktorý už na prvý pohľad nevyzeral tak, že by ste doňho vložili svoj čas, nie to ešte financie. Môžete byť skvelá spoločnosť, ale bez prvého dobrého dojmu to nepôjde.
  1. Obsah, ktorý pridávate, musí byť aktuálny. Potešíte tým nielen svoje publikum, ale aj algoritmus. A ten potom poteší vás, keď váš obsah potlačí na svetlo sveta. 
  1. Väčšinou, keď rozmýšľame na kreatívou, rozmýšľame, ako zaujať klienta. K týmto myšlienkam pridajme aj otázku: Ako zaujať algoritmus? Pretože obsah, ktorý tvoríme, by sme mali tvoriť aj podľa požiadaviek algoritmu. Bez ohľadu na to, či radi dodržiavate pravidlá, alebo ste slobodná duša, ktorá odmieta autority. Algoritmus je v tomto prípade náš pán a jeho pravidlá sú sväté. Opäť totiž platí, že ak je mu náš obsah po chuti, zaradí ho do jedálneho lístka pre verejnosť. A váš obsah sa tak dostane aj k užívateľom, ktorý by na vás za iných okolností nenatrafili.
  1. Sociálne siete chcú, aby sme na nich trávili čo najviac času. Preto je pravidelnosť ďalším vynikajúcim tipom na zvýšenie organického dosahu. Pridávajte storky, fotky, reelsy, videá, hlavne videá, pretože pohyblivý obsah je momentálne najviac “in”. A jeden malý tip od nás, navyše zdarma: videá do 10 sekúnd sú pre užívateľov aj algoritmus momentálne najväčšou lahôdkou. Ale psssst, to len tak medzi nami.

Ale vráťme sa k času. Čím viacej času budú uživatelia tráviť na tej ktorej platforme, vďaka vášmu obsahu samozrejme, tým viac reklám mu platforma môže ukázať. O tom, akým spôsobom prúdia reklamy a financie cez sociálne siete sa môžeme pobaviť nabudúce.

  1. Využite všetky možnosti zviditeľnenia sa. Digitálny svet nám ich poskytuje neúrekom. Vyzývajte ľudí k akcii, dávajte podnety na debaty v komentároch, využívajte hashtagy a interakcie. Pretože čím viac času ľudia strávia na vašich stránkach, tým viac vás bude algoritmus ľúbiť a spoločne to dotiahnete až ku hviezdam digitálneho neba.

Ako nechať online nástroje pracovať za vás

S príchodom leta čoraz viac ľudí chce čo najlepšie využiť horúce dni na zábavu a oddych, a preto hľadáme spôsoby na zefektívnenie svojej práce. Ak ste členom veľkého tímu, nemal by byť problém delegovať vaše úlohy na niekoho iného. Nie vždy sa to však dá a nie každý vie robiť vašu prácu za vás. S komplikáciami sa zvykneme najčastejšie stretávať pri sociálnych sieťach. Keďže ich živí obsah, musíme si dávať pozor na konzistenciu, kvalitu a počet príspevkov, ktoré zdieľame. Práve týmto sa však mnoho manažérov chce zaoberať čo najmenej, a tak sa rozhliadajú po možnostiach ako automatizovať tieto procesy tvorby a nahrávania obsahu.

Tvorba, nahrávanie a analyzovanie obsahu vie byť chaotické. Mnoho menších úloh, ktoré obsahujú tieto body je repetitívnych a musíme ich ručne opakovať niekoľkokrát. Toto opakovanie nám zaberie veľa času, energie a celkovo môžeme hovoriť o neefektívnej práci. Tento chaos sa však dá zvládnuť za pomoci automatizačných nástrojov pre sociálne siete. V tomto prípade nejde však o botov, ktorí za vás spravia prácu. Hovoríme hlavne o nástrojoch na správu sociálnych sietí, ktoré nám vedia výrazne dopomôcť dodržať konzistenciu, kvalitu a zároveň vieme sledovať dôležité metriky, ktoré potrebujeme poznať, ak chceme aktívne reagovať na zmeny v trendoch a nastavovať obsah potrebám našich sledovateľov. Momentálne najpoužívanejší nástroj na automatizáciu je Later. Jedná sa o nástroj, ktorý spája plánovanie a uverejňovanie, čím šetrí váš čas dvojnásobne.

Nahrávanie obsahu je jednou z vecí, ktorá nám možno nezaberie tak veľa času, avšak aj táto činnosť sa dá zefektívniť za pomoci nástrojov, ktoré nahrajú obsah v daný deň a hodinu, ktorú si nastavíte, a vám stačí vyložiť si nohy a sledovať svoj profil. Získavanie metrík je tiež činnosťou, ktorá zaberie mnoho času. Vďaka automatizácii však viete aj túto činnosť urobiť hračkou a získať všetky dôležité údaje pre váš rast. Odpovedanie na súkromné správy vie byť vecou, ktorej sa mnoho firiem, ale aj jednotlivcov, poriadne nevenuje, a tak môže dôjsť ku zmene ich spoločenského vnímania. To sa neskôr prelína do zlého mena firmy a pomaly tak dochádza k diskreditácii.

Mnoho drobných úloh, ktoré na povrchu sociálnych sietí nevidíme, sa v dnešnej dobe dajú zautomatizovať a zefektívniť. Ak sa však pýtate “A čo tvorba samotná? Viem ju automatizovať?”, tak bohužiaľ, odpoveď je nie. Ak však chcete urýchliť tvorbu, stačí vám na to riadne stanovený, jednotný vizuál, ktorý používate skrz všetkými propagačnými nástrojmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o jednotnom vizuále, odporúčame vám prečítať si náš blog o firemnej identite

Dôležité je však uvedomiť si, že naozaj nie všetky úlohy spojené so sociálnymi sieťami sa dajú, alebo by sa mali automatizovať. Pri zlom vyhodnotení situácie a zle nastavenej automatizácii môže vaša firma vyzerať lenivá, neoriginálna a tuctová.

Pod slovným spojením “automatizácia sociálnych sietí” si mnoho ľudí predstaví botov, ktorí sa starajú o chod stránky. V dnešnej dobe sú boti rozšírení najmä na Instagrame. Ide však často o botov, ktorí spamujú komentáre pod príspevkami, dávajú náhodne lajky a tak skôr škodia, ako pomáhajú. Twitter je jednou z mála sociálnych sietí, ktorá vám priamo ukáže, či sa o obsah, ktorý vidíte, stará bot alebo človek. Tu ide o tzv. GoodBots (dobrý boti), ktorí zverejňujú relevantný obsah bez potreby zásahu človeka. Všetko však musí mať svoj protiklad a tak existujú aj boti, ktorí vám vedia znepríjemniť robotu. Tu ide najmä o už spomínaných spam botov, ktorí bombardujú sekcie komentárov. So spam botmi sa stretávame aj na webových stránkach, kde môžu šíriť spam cez formuláre. Takýmto situáciám sa však dá predísť ich blokovaním, alebo v prípade webových stránok, vyriešením overovacieho systému ReCaptcha.

Možno si hovoríte “Automatizácia musí stáť veľa peňazí”, no opak je pravdou. Väčšina nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť, je zadarmo. U niektorých sa vyskytnú pravidelné mesačné platby, okrem toho sa však nejedná o žiadne astronomické sumy. Je potom jasné, že pomer ceny a kvality týchto online nástrojov je veľmi prijateľný, ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy. V konečnom dôsledku aj malé výdavky na tieto nástroje prinesú veľké rozdiely vo vašom časovom plánovaní, ale aj vo vašej vyťaženosti. Preto je dôležité neprehliadať možnosti automatizácie. Práve vďaka nej si viete urobiť poriadok vo fungovaní vašich sociálnych sietí.

Deň má iba 24 hodín, preto je dôležité ich využiť maximum. Online nástroje ako Later vás vedia zbaviť časti vašich povinností s výsledkami, ktoré potešia nielen vás, no hlavne vaše publikum. Samozrejme, musíte si veci naplánovať, no o zvyšok sa už postarajú nástroje a vy tak môžete sledovať váš vývoj a prispôsobovať sa mu. Je to predsa všetko o obsahu.

Top 20 pojmov, bez ktorých sa na sociálnych sieťach nezaobídete

Po minulé roky boli sociálne siete vymoženosťou, ktorú mnoho ľudí nevyužívalo. V dnešnej dobe je však ich používanie dá sa povedať nutnosťou. Viac ako 90% ľudí globálne má aspoň jednu sociálnu sieť, preto je naozaj dôležité nezanedbať tento “digitálny svet”.

Tak ako všetko nové, aj sociálne siete so sebou priniesli nové pojmy a termíny, ktoré sa používajú najmä v ich oblasti. Slová, ktorým možno nerozumiete úplne, ale chápete ich významu, sú všade v modernom online prostredí. Niektoré výrazy sú o niečo dlhšie, a tak sa v bežnej reči používajú ich akronymy - skratky. Väčšina z nich je však v angličtine, a preto niektorým menej zdatným v tomto jazyku môžu robiť veľké problémy. V slovníku ich nenájdete a ich vysvetlenia zvyknú byť skôr komplikované než jasné a jednoduché.

AMA - Ask me anything (v preklade “Spýtaj sa ma, čo chceš”) je pojem, apel, používaný hlavne na sociálnych sieťach, kde sa fanúšikovia vedia priamo zapojiť a dať svoju otázku danému jednotlivcovi alebo značke. Častokrát sa akronym AMA spája so skratkou Q&A (questions and answers, “otázky a odpovede”)

Algoritmus - Náš verný kamarát, ktorý stráži kvalitu toho, čo vám denne servírujú vaše obľúbené platformy. Celý systém funguje na základe sledovanosti príspevkov alebo interakcií s daným príspevkom. Ak je počet interakcií vysoký, systém vyhodnotí, že sa jedná o kvalitný obsah a algoritmus ho tlačí ďalej. To isté však môže platiť aj opačne, kedy obsah môže byť slabší a algoritmus ho tak pochová na dno feedu. Algoritmus sa neprispôsobuje, my sa prispôsobujeme jemu.

API - Skratka pre rozhranie na programovanie aplikácií (Application Programming Interface). Rozhrania API pozostávajú z protokolov aktív, ktoré pomáhajú pri vytváraní softvérových aplikácií. Okrem toho sú určené na komunikáciu a odosielanie údajov medzi programami. Rozhranie umožňuje dvom aplikáciám nájsť sa a vzájomne spolupracovať.

A/B Testing - Viaže sa najmä na sociálne siete ako Instagram alebo Facebook. Ide o testovanie obsahu na dvoch rôznych platformách s podobným obsahom no malými zmenami v oboch príspevkoch. Takisto sa môže líšiť nastavenie reklamy. Na základe výsledkov tak vieme určiť, čo lepšie funguje na sociálnych sieťach.

B2B - Business to Business je známejší vo svete firiem, ktoré predávajú svoje produkty alebo služby iným firmám, napr. softvér. Na sociálnych sieťach sa B2B značky snažia postaviť svoj biznis na myšlienkových lídroch vo svojom odvetví.

Brand Awareness - Jedna z dôležitých častí značky je jej všeobecná známosť v určitej oblasti. Pojem brand awareness znamená doslova “povedomie o značke”. Je to tiež jeden z cieľov, ktoré si viete vybrať vo Facebook Business Manager. Povedomie o značke možno merať prostredníctvom zobrazení alebo dosahu, ale aj pomocou analýz a ankiet uskutočnených priamo medzi ľuďmi.

Facebook Business Manager - Ide o softvér, ktorý pomáha organizáciám spravovať ich stránky, reklamné účty, členov tímu a veľké množstvo iných nastavení. Slúži ako centrum na prepojenie podnikovej reklamy, financií, používateľov a stránok a umožňuje jednoduchú správu. Zabezpečuje tiež, že firemné údaje a prístup k účtu sú právne a prakticky pod kontrolou spoločnosti namiesto jednotlivého používateľa.

Chatbot - Určite ste sa s ním už stretli, automatický robot, ktorý vám vie povedať o firme alebo značke viac. Chatbot je plne automatizovaný a odpovedá podľa prednastavených odpovedí, ktoré mu zadáte. Vie byť prínosný pre firmy vďaka tomu, že vie odpovedať do pár minút, priam sekúnd.

Clickbait - Je ho čoraz viac a používajú ho aj mainstreamové médiá. Clickbait, v preklade “návnada na kliknutie”, môže byť nadpis alebo obrázok, ktorý nás donúti na neho kliknúť, avšak obsah sa častokrát nezhoduje s tým, čo je v nadpise alebo na obrázku.

CVR - V terminológii sociálnych sietí znamená CVR (conversion rate) percento užívateľov, ktorí na základe zhliadnutia obsahu uskutočnili nejakú akciu. To môže byť nákup, odoberanie newslettera, stiahnutie e-booku a mnoho iných. CVR je veľmi dôležité pre sledovanie efektivity reklamy.

CPC - Cost per click (cena za klinutie) je metrika inzercie na sociálnych sieťach, ktorá ukazuje, koľko platíte za jednotlivé kliknutia. Ak je vaším marketingovým cieľom na sociálnych médiách zvýšiť návštevnosť vstupnej stránky alebo obsahu, nízka cena za kliknutie znamená, že získavate vyššiu návštevnosť za nižšiu cenu, zatiaľ čo vysoká cena za kliknutie znamená, že za návštevnosť platíte veľa. CPC sa môže odlišovať na základe mierenia reklamy, nastavenia publika alebo vymedzenia finančných prostriedkov na propagáciu.

CPM - Pojem cost per mille vychádza z latinského slova “mille”, čo znamená tisíc. Ide o metriku ukazujúcu koľko platíte za 1000 impresií vášho obsahu. Ak je vaším cieľom, aby vašu reklamu videlo čo najviac ľudí, CPM je veľmi dôležité metrikum na sledovanie.

Crowdsourcing - Na sociálnych sieťach tento pojem znamená zapojenie väčšieho množstva ľudí, publika na získanie nápadov alebo generovania obsahu pre značku. Umožňuje sledovateľom, aby sa cítili zapojení do činnosti vašej značky a zároveň generovali nápady alebo obsah pre vašu značku. Príkladom môže byť pozvanie vašich sledovateľov, aby hlasovali o názvoch vášho nového produktu, alebo ich požiadanie o zaslanie piesní pre vašu nadchádzajúcu reklamu.

Engagement rate - ER alebo “miera zapojenosti” je metrikom, ktoré nám hovorí, koľko interakcií získavame na našom obsahu. Vypočítava sa ako percento používateľov, ktorí sa zapojili do vášho príspevku, z celkového počtu, ktorí si ho pozreli. Dobrá miera zapojenia (1-4%) naznačuje efektívnu marketingovú kampaň na sociálnych sieťach.

Evergreen content - V content marketingu je za evergreen content považovaný obsah, ktorý nestráca svoju hodnotu ani po čase a je rovnako účinný a aktuálny. Takýto obsah je najvhodnejší na recykláciu a znovupoužitie na sociálnych sieťach, keďže je rovnako prínosný bez ohľadu na dátum uverejnenia.

FOMO - Vytvorenie neškodného strachu vám vie napomôcť, a to aj na sociálnych sieťach. Akronym FOMO znamená fear of missing out alebo strach z vynechania. Stretávame sa s ním hlavne na sociálnych sieťach. Je to pocit, ktorí prežívajú sledovatelia, keď vidia niečo, čoho by chceli byť súčasťou. FOMO je často používaný v situáciách, kedy sa značka snaží predať niečo limitované a tak vzbudiť pocit, že druhá šanca na danú akciu už nebude. To vzbudí u ľudí strach, že to vynechajú.

KPI - Key performance indicator alebo kľúčový ukazovateľ výkonností je váš pomocník pri dosahovaní vami zadaných cieľov. V marketingu sociálnych médií sú kľúčové ukazovatele výkonu najdôležitejšou štatistikou, ktorú treba sledovať, aby ste zistili, či spĺňate ciele svojej sociálnej stratégie.

Newsjacking - Pod týmto pojmom chápeme techniku naskakovania na aktuálne udalosti. Veľké firmy častokrát používajú túto techniku na spojenie svojho produktu/služby s aktuálnym dianím vo svete, čím vytvoria bližšie spojenie pre svoju cieľovku.

Social Media ROI - Return of investment alebo návratnosť investície vo svete sociálnych sietí môžeme brať ako jednu z najsledovanejších metrík. Sledujeme tu hlavne koreláciu našich výdavkov na kampaň a ich spätnú väzbu. Najlepšia kampaň je tá, ktorá vám investované peniaze zarobí naspäť.

User-generated content (UCG) - Obsah, ktorý vám vytvoria vaši sledovatelia alebo zákazníci zaraďujeme do kategórie UCG. Môže sa jednať o video, fotku, nahrávku, článok, čokoľvek, čo vytvoria vaši sledovatelia s vaším produktom/službou. Táto forma obsahu je najlepšia, keď chcete priame referencie.

V každom obore na svete nájdeme mnoho cudzích pojmov, ktoré nechápeme, ak sa nepohybujeme priamo v tom obore. Na sociálnych sieťach je ešte stále veľa pojmov a mnohé pribúdajú, no týchto 20 by vám malo pomôcť s navigáciou vo svete sociálnych sietí tak, aby ste mali našliapnuté stať sa ich majstrom.

Bonusový výraz: Meme - Pomerne nový formát vtipného obrázku, ktorý sa môže dotýkať aktuálneho diania vo svete, alebo jednoducho referuje nejakú situáciu a robí si z nej srandu. Takýto typ obsahu využíva mnoho firiem na zaujatie mladšieho publika, keďže práve mladí sú tí, ktorí tento typ obsahu držia pri živote.

Ako sa vďaka obsahu stať kráľom online priestoru?

Momentálny digitálny svet prináša so sebou obrovské množstvo informácií. Ku všetkým týmto informáciám dopĺňame informácie z bežného života a tak sa častokrát nevieme sústrediť ani na jednu vec na 100%. Keďže sa ale denne staviame do rôznych pozícií, kde sa od nás očakáva rozhodnutie, množstvo informácií a množstvo premenných nám robí z rozhodovania nočnú moru. Niekedy máme chuť odovzdať všetko rozhodovanie na niekoho iného a nechať sa len unášať svetom. V reálnom svete je to ale nemožné, naopak však v tom digitálnom sa vám už určite stalo, že niekto rozhodol za vás. Možno ste si to ani neuvedomili a je možnosť, že sa to deje aj práve teraz. Pýtate sa ako? Môže za to dobre nastavený marketingový obsah.

Doba sociálnych sietí so sebou priniesla množstvo nových spôsobov pre firmy alebo jednotlivcov na to, aby sa prezentovali svetu. Nie stále však ide o obyčajnú prezentáciu svetu. Mnoho firiem ale aj jednotlivcov používa sociálne siete, weby, blogy ako predajné kanály. Aj keď sa jedná o primárne komunikačné kanály, tento ich základ tvorí dobrú pôdu pre pretvorenie na predajný kanál. Ak sa rozhodnete pre túto cestu, je dôležité nastaviť si spôsob a správnu stratégiu pre uverejňovanie obsahu a jeho prepojenia medzi produktom alebo službou a cieľovou skupinou. V tomto prípade už hovoríme o content marketingu.

Čo je to content marketing?

Predstavte si situáciu, že sa vám roztrhnú tenisky. Potrebujete nové, no nečakali ste, že sa vám roztrhnú tie staré a teraz stojíte v pozícii rozhodovania. Ktoré tenisky si kúpite? Akú značku? Tú, čo ste mali teraz? Tie sa predsa roztrhli, takže neboli kvalitné. Na základe tejto skutočnosti sa rozhodnete, že tú značku už nechcete. Siahnete teda po mobile a začnete hľadať. Všade však vidíte stovky tenisiek a rozhodovanie sa zdá byť ťažšie a ťažšie. Spomeniete si však, že ste prednedávnom videli reklamu na tenisky a daná značka sa už dlhšie prezentuje odolnou a pevnou obuvou. Máte rozhodnuté a už nakupujete. Kedy ste sa ale však rozhodli? 

Vy ste sa nerozhodli. Rozhodol za vás obsah, ktorý vám je ponúkaný. Keďže ste si spomenuli na reklamu a dokázali ste sa stotožniť s problémom, na ktorý vám bolo ukázané riešenie, siahli ste práve po tej danej značke. Sledujete ju už dlhšie a podvedome ste už rozmýšľali nad kúpou nových tenisiek, avšak až teraz ste sa rozhodli na 100%. Presne tak, ako ste vy prešli cestou od sledovania prvých reklám až po konečnú kúpu, tak prešiel aj obsah. Respektíve, on vás na ňu naviedol a držal. Cieľom content marketingu je stimulovať záujem o produkt alebo službu danej značky.

Fázy content marketingu

Tak ako väčšina vecí vo svete, aj content má svoj systém. Sú to konkrétne fázy, ktoré robia premostenie medzi produktom alebo službou a konečným zákazníkom. Tieto tri fázy sú uvedomenie, zvažovanie, rozhodovanie.

Uvedomenie

Pri prvej fáze si musíte uvedomiť hlavné problémy vášho publika. Pre toto by ste mali mať už dobre naštudované vaše publikum, čo potrebuje, čo sa mu nepáči, aké problémy zažíva a ako rozmýšľa. Zodpovedaním na stovky takýchto otázok sa viete priblížiť svojmu publiku a spoznať ho tak, aby ste mu vedeli dať to, čo potrebuje. V tejto fáze by obsah mal byť hlavne rady, tipy a triky spojené s vašim produktom alebo službou, ale môže to byť aj obsah spojený s vašim oborom. Tu si začne aj budúci zákazník uvedomovať vaše miesto na trhu.

Zvažovanie

Druhá fáza začína naberať predajno-komunikačný charakter. Tu začínate so spájaním rád, tipov a trikov s propagáciou produktu alebo služby. Znázornenie priamych problémov a ich následné riešenie pomocou vašich produktov môže výrazne dopomôcť k predaju. Takéto znázorňovanie situácii vie byť prínosné aj pre reklamu, keďže sa ľudia budú môcť nájsť práve v týchto príkladoch. Vytvoria si tak podvedome osobnejší vzťah so značkou.

Rozhodovanie

Poslednou fázou je rozhodovanie. Tu sa už zákazník ocitá tesne pred kúpou. Už ste ho nalákali na váš produkt alebo službu a teraz ho musíte presvedčiť, že práve vaše produkty a služby sú najlepšie, najlacnejšie, najkvalitnejšie. Musíte za neho spraviť rozhodnutie, že chce práve vašu značku. Po tomto už nasleduje iba konečný nákup produktu alebo služby.

Mám systém, ale aký typ obsahu mi prinesie najviac potencionálnych zákazníkov?

Nie je náhodou, že komunikačné kanály nám poskytujú najlepší základ na stavbu predajných kanálov. Textový obsah nám tak poskytuje najviac miesta na takýto druh propagácie v obsahu. Do tejto kategórie môžeme zaradiť blog, newsletter, e-book. V dnešnej dobe tam už vieme zaradiť aj popisy pri fotkách na sociálnych sieťach, keďže práve oni poskytujú väčší priestor na prezentáciu a presvedčenie o kvalitách vašich produktov alebo služieb. V prípade textového obsahu však platí zlaté pravidlo “málo hovoriť, veľa povedať”.

Tesne za textovým obsahom sa však nachádza obrazový obsah. Tu hovoríme o fotkách, videách, plagátoch, jednoducho všetko obrazové. S príchodom sociálnych sietí sme dostali možnosť skombinovať textový a obrazový obsah a vytvoriť tak najúčinnejší obsah, aký potrebujeme. 

Dnes však môžeme vidieť aj veľa interaktívneho obsahu a marketingu. Do tejto kategórie môžeme zaradiť súťaže, ankety, jednoducho všetko, kde je potrebné priame zapojenie zákazníkov. Táto forma obsahu takisto vytvára oveľa osobnejší vzťah človeka so značkou.

Obsah je kráľ, všetci oslavujme kráľa

Zdieľať dobrý a kvalitný obsah je časovo náročné. Takisto ako vytvorenie presného plánu a stratégie uverejňovania obsahu. My vám vieme ukázať a priblížiť spôsoby, akými si viete tieto činnosti uľahčiť a zvládnuť ich sami. Pre vás je však dôležité sledovať si KPI (key performance indicators), aby ste vedeli, čo vaše publikum sleduje, nakupuje, na čo kliká, kde trávi viac a kde menej času. Všetky tieto detailné informácie tvoria celok, ktorý vám vie zabezpečiť lepší predaj a lepšie meno na trhu.

Keď ísť s kožou na trh, tak jedine na trh sociálnych sietí

Sociálne média sa dlhodobo tešia obrovskej popularite po celom svete. V dnešnej dobe už snáď niet krajiny, v ktorej by nepoznali Facebook alebo pojem social media. Vedeli ste, že podľa www.datareportal.com práve Facebook celosvetovo využíva mesačne viac ako 2.9 bilióna užívateľov? Ak nerátame Čínu, kde je stále zakázaný, pokrýva 58,7 % celkovej populácie. A to už nie je málo.

Vďaka mobilným aplikáciám sa stali sociálne siete veľmi ľahko dostupnými pre každého, kto vlastní smartfón. Ľudia ich používajú hlavne preto, aby zostali v kontakte a komunikovali s priateľmi, rodinou, s kolegami a rôznymi komunitami. Firmy ich zase využívajú na marketing, propagáciu svojich produktov a sledovanie záujmov a potrieb zákazníkov.

Najpopulárnejšie sociálne médiá na Slovensku sú rozhodne Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter. Nezabúdajme však ani na Tik-Tok, Reddit, Snapchat, či Tinder (a iné zoznamky), ktorých popularita napriek obrovskému boomu, ktorý zažili pri svojom zrode, sice klesla, ale stále sú veľmi populárne. Za zmienku určite stoja aj platformy ako YouTube, Pinterest a Dribbble, ktorých hlavným cieľom sice nie je fungovať ako komunikačný kanál, napriek tomu spájajú obrovské množstvo ľudí s rovnakými záujmami a ich potenciál je taktiež veľmi veľký.

Cez deň hľadám prácu, večer zábavu a oddych

Základné sociálne siete sme si spomenuli a nie je ich málo. Ako ale zistím, ktorá je tá správna pre mňa? Ktorá mi môže poskytnúť obsah, aký hľadám? Nebojte sa, všetko sme pre vás veľmi jednoducho spísali v tomto blogu, čím sme vám ušetrili nielen čas, ale aj kus vášho psychického zdravia. Ale poďme pekne od začiatku.

Medzi priekopníkov sociálnych sietí na Slovensku môžeme rozhodne zaradiť (samozrejme okrem azet.sk 😄) Facebook. Spočiatku to bola veľká neznáma, na ktorú ľudia písali svoje statusy a tešili sa prvým “lajkom”. Dobré správy sa šíria rýchlo a tak sa v priebehu pár rokov Facebook dostal do každého kúta sveta. Vďaka svojej popularite sa stal dostupný pre každého, až si našiel svoju cieľovú skupinu prevažne u ľudí vo veku od 25 do 34 rokov. Môžete tu vyhľadávať svojich blízkych, ktorí sú na druhom konci sveta, ale aj tých, ktorí sú blízko vás aj osobne. Vďaka jeho multifunkčnosti môžete dať svetu vedieť o tom, čo sa deje vo vašom živote, môžete predávať svoje prebytočné vlastníctvo, či produkty prostredníctvom služby Marketplace a môžete tu umiestniť svoju reklamu, ktorej cielenie je developermi veľmi efektívne premyslené. 

U nás si však získal popularitu vo vyššej vekovej kategórii vo veku do 55 rokov. Takže keď plánujete stretávku zo strednej školy po x rokoch, je veľká šanca, že vďaka Facebooku nájdete “starých známych”, ktorých ste roky nevideli.

Na pekné sa dobre pozerá

Druhú priečku obľúbenosti obsadila sociálna sieť, ktorá si srdcia svojich užívateľov získala skôr vizuálnym obsahom. Fotky, storky, reelsy a livestream zaujal natoľko, že sa Instagram vyšplhal na štvrté miesto v celosvetovom rebríčku popularity. Mesačne si túto aplikáciu otvorí viac ako 1,4 bilióna užívateľov. Grafický obsah a hlavne krásne fotky ľudí, jedál, miest a vecí si získali hlavne kategóriu mladých vo veku od 15 do 25 rokov. Keďže na zaujatie verejnosti máte v priemere 3 sekundy, fotky a krátke videá sú dokonalým materiálom, v ktorom môžete prezentovať svoju životnú filozofiu, rýchle recepty, módu, štýl, či cestovateľské zážitky. Prostredníctvom Instagramu môžete so svetom zdieľať všetko pekné, čo ste videli a zažili a obohatiť tým svoje okolie novými poznatkami. A môžete si tu aj celkom slušne polepšiť finančne, pokiaľ sa vám podarí nadviazať spoluprácu so značkou, či firmou.

Sice menej populárny, ale graficky veľmi estetický a efektívny obsah nám ponúka platforma Pinterest. Nie je to sociálna sieť v pravom zmysle slova, ale okrem inšpirácie doslova na čokoľvek, si tu viete svoje nálezy pripnúť na nástenky, ktoré si môžete rozdeliť do kategórií. Taktiež môžete svoje nájdené inšpirácie zdieľať v správe alebo na všetkých sociálnych sieťach. A, čo je veľmi praktické, môžete si na svoje nástenky ukladať aj vaše “úlovky” z iných webových stránok, s ktorými je Pinterest prepojený.

Mám názor a nebojím sa ho použiť

Twitter je jednou zo sociálnych sietí, ktorá na Slovensku ešte nemá vybudované zázemie a v blízkej dobe sa to asi ani nezmení. Slovákov táto sociálna sieť nezaujala, napriek tomu, že vo svete sa teší veľkej popularite. Najväčší počet užívateľov má v USA, v Spojenom kráľovstve a Kanade. Táto sociálna sieť dáva obrovský priestor na vyjadrenie vášho názoru, nech je akokoľvek kontrovezrný. Nemôžete tu dostať “ban”, ani vás nikto nezablokuje alebo nevymaže váš komentár. Jednoducho tu platí skutočná sloboda prejavu. Uvidíme, či jej hranice potiahne jej nový majiteľ Elon Musk až do vesmíru. 

U nás je Twitter doménou väčšinou firiem, ktoré ho využívajú pre svoje online marketingové aktivity a informujú o svojich produktoch, akciách či novinkách z oblasti, v ktorej podnikajú. Twitter však ponúka priestor na “ľudskú” komunikáciu so zákazníkom, čiže z vtipných sloganov často vzniká veľmi zábavná komunikácia v komentároch. Čo je skvelá forma neplatenej reklamy. Takže ak patríte do tejto skupiny, neváhajte so založením svojho účtu. Pokiaľ ho už máte, nezabúdajte na pravidelnú aktivitu. 

Pokiaľ však máte záujem o serióznejšiu komunitu, správy zo sveta, dospelé publikum a slobodu slova s pravidlami, otvorte si Reddit. Veľmi zaujímavá platforma, ktorú odporúčame všetkými desiatimi.

Práca si vás nájde sama, keď viete, kde máte rozhodiť siete

Pokiaľ v online svete hľadáte okrem zábavy aj serióznejšie informácie a hľadáte, či ponúkate prácu, ideálnou voľbou pre vás je sociálna sieť LinkedIn. Jej nástup na slovenskom trhu bol pomerne pomalý. Užívatelia sa s ňou zoznamovali veľmi opatrne a spočiatku tam ani nebolo s kým nadväzovať kontakty. V súčastnosti už ale každý vie, že keď sa jedná o prácu, LinkedIn je spoľahlivá sociálna sieť, na ktorej sa môžete pochváliť svojimi pracovnými úspechmi, vytvoriť si sieť pracovných kontaktov, prezentovať svoj prepracovaný životopis. V momente keď sa rozhodnete, že je čas na zmenu v pracovnej oblasti, rozhodiť siete na LinkedIn je jednoduché, rýchle a hlavne efektívne.

Máme skvelú správu aj pre grafikov a webových dizajnérov. Pokiaľ chcete prezentovať svoj talent, je pre vás táto virtuálna komunita zlatou baňou. Môžete tu ukázať svoju prácu, či len tak zbierať inšpiráciu. Každopádne, opäť je to niečo ako alternatíva k sociálnym sieťam, ale veľmi slušne spracovaná.

YouTube ako najsledovanejšie médium

Podobne ako Facebook, veľmi univerzálnym využívaním sa môže pochváliť aj YouTube. YouTube je tak trochu hybridnou sociálnou sieťou. Aspoň raz do mesiaca ho využíva 78 percent Slovákov bez využitia „sociálneho“ rozmeru. To znamená, že prostredníctvom neho nekomunikujú v chate, alebo si nepozerajú nástenku užívateľov. Skôr si tu môžete vypočuť hudbu, pozrieť svoje vybrané kanály na určitú tematiku, návody, recepty alebo obľúbeného blogera/vlogera. YouTube majú radi „všetci“ a je penetrovaný veľmi hlboko do každej vekovej skupiny. Je fenoménom video obsahu na Slovensku a je aj najsledovanejším poskytovateľom. Vo všeobecnosti tak predbehol všetky televízie.

Napriek popularite obrovských komunitných sietí, ako sú Facebook a Twitter, sa objavili mnohé iné sociálne siete s cieľom prilákať určitých užívateľov, ktorí majú špecifické potreby.

Krátky boom a dlhodobá stabilita

Napriek tomu, že ich popularita u nás značne klesla od ich príchodu na trh, nemôžeme ich nespomenúť. Sociálne siete ako TikTok, či Snapchat majú silné zastúpenie v najmladšej vekovej kategórii užívateľov.

TikTok si vybudoval svoju základňu hlavne v rámci generácie Z, ktorá nemá problém postaviť sa pred objektív a prezentovať seba a udávať tak trendy. Pokiaľ máte v pláne stať sa trendsetterom, TikTok je pre vás must-have. Čaro prezentácie na TikToku objavili aj veľké značky, ktoré majú v spojení s influencermi obrovské dosahy.

Cieľová skupina Snapchatu sa ustálila na vekovej hranici od 10-17 rokov. Hoci Snapchat nie je „trendovou“ sieťou, platforma zaznamenala v roku 2022 mierny rast. Snapchat je stále veľmi populárny u mladých ľudí, hoci nedávno stratil svoje prvenstvo ako “tínedžerská” sieť.

Aj keď nie ste aktívny na Snapchate, je to hlavné miesto na sledovanie trendov mladých ľudí.

Každý hľadá skladačku, ktorá k nemu zapadne

Zoznamky nám otvárajú nové možnosti. Vďaka nim môžeme spoznať omnoho viac ľudí a svojho budúceho partnera nájsť na základe spoločných záujmov, názorov a koníčkov. 

Online randenie zmenilo spôsob randenia v 21. storočí. Donedávna táto forma zoznamovania čelila hlavne predsudkom. Vďaka nim však začali vznikať seriózne sociálne siete, ktoré sa venujú “matchingu” partnerov pomerne podrobne. Doba je rýchla, zoznamovanie sa s opačným pohlavím je stále náročnejšie. Zoznamky sa tak pre určitú skupinu ľudí zdajú byť ideálnou voľbou. Preto ak viete, čo hľadáte, máte málo času na osobné stretnutia, sociálne siete ako Partner na úrovni alebo elitedate vás určite oslovia. Pokiaľ hľadáte skôr príjemnú spoločnosť a zábavu Tinder, či Badoo vás určite osviežia.

Nachovajte svoj algoritmus

Zaujíma vás, prečo sa vám zobrazí konkrétny príspevok aj napriek tomu, že pre vás jeho obsah nie je pútavý? Na základe čoho sa vám príspevky zobrazujú? Chceli by ste si obsah, ktorý sa vám zobrazuje prispôsobiť svojim záujmom? Nachovajte svoj algoritmus, pretože on je zodpovedný za všetko, čo vidíte na svojich účtoch. Hlavným zámerom algoritmu je čitateľa zaujať natoľko, aby tam strávil dostatok času a rád sa na sociálne siete vracal. A keď už sociálnym sieťam venujeme svoj čas, tak ho využívajme plnohodnotne.

So socialom nikdy nie si sám 

To znamená, že by pre nás nemala byť dôležitá kvantita obsahu, ktorý si “olajkujeme” a “prescrolujeme” počas dňa, ale kvalita toho, čo vidíme. Nebojme sa dať unfollow účtom, ktorých obsah nás neteší, alebo nebaví. A osmeľme sa dať palec alebo srdiečko obsahu, ktorý sa nám skutočne páči a chceli by sme ho vidieť viac. Príspevky si dokonca na niektorých platformách môžete uložiť. Uloženie a každá kladná reakcia pomáha umelcom, firmám, influencerom, ale aj bežným užívateľom dostať sa vyššie na pomyselnom rebríčku kvality obsahu. Čím viac reakcií váš príspevok získa, tým častejšie sa bude zobrazovať aj ľuďom, ktorý o vás ešte nepočuli. Výsledkom je nárast popularity. 

Preto pokiaľ ste firma, najlepší spôsob ako ukázať svoj produkt v dnešnej dobe je myslieť “out of the box” a ukázať sa tak vo svetle, ktoré zaujme široké publikum, nielen vašu cieľovku.  

Sociálne siete totiž nemusia byť len žrútom nášho času, ale aj studňou našej inšpirácie, komunikačným kanálom s našimi najbližšími, či zábavnou kratochvíľou pri čakaní u lekára alebo na toalete. Predsa len sú s nami vždy a všade.

Viete, na základe čoho si zákazníci o Vás tvoria prvý dojem? Reč bude o weboch

V dnešnej dobe sa ocitáme v niektorých prípadoch viac na internete ako v realite, a práve tam teraz vzniká nový svet. Otvorené možnosti, nové spôsoby na komunikáciu, ale aj na predvádzanie svojho produktu alebo služby. Tieto možnosti prinášajú aj väčší rozmach webstránok, ktoré sú čoraz viac zaujímavejšie a kvalita webu častokrát zodpovedá kvalite produktu alebo služby. Je dôležité si uvedomiť, že web je častokrát prvým kontaktom firmy s ich potencionálnym zákazníkom. Ak je spracovanie vašej webovej stránky profesionálne, vzbudí to dojem, že aj vaše produkty alebo služby sú kvalitné. Vytvoríte silný dojem u potencionálneho zákazníka, ktorý sa môže rýchlo stať vaším skutočným platiacim zákazníkom. Dôležité je aj spríjemnenie pobytu na webe zákazníkovi, tu je však prednostné pochopenie vnímania webov.

Weby vnímame hlavne po vizuálnej stránke, a práve preto by sa malo hlavne myslieť na ňu. Pri weboch sa zameriavame na dva dôležité body, a to UI (user interface - používateľské rozhranie) a UX (user experience - užívateľský zážitok). UI je v tomto prípade dizajn webstránky a UX je spôsob, akým webstránky fungujú, a aký zážitok prinášajú pre užívateľa. Tieto dve veci musia správne fungovať spolu, aby webstránka fungovala a vyzerala tak, ako má.

Web môže mať veľa podôb. Je Vašou digitálnou vizitkou, ktorú uvidí najviac ľudí, keďže sa k nej vie ktokoľvek dostať. Môže byť jednoduchý, komplexný, informačný, predajný. Práve táto rozmanitosť robí z webov výbornú pomôcku pre Vás a Váš biznis. Vďaka svojmu umiestneniu na internete sa z webstránky môže stať aj Vaša poistka v prípade, že by sa niečo stalo so sociálnymi sieťami. Aj pomocou webov si viete vytvoriť fanúšikovskú základňu. Dôležité je ale vyčnievať z radu miliardy webov dostupných na internete. Aj keď sa to pri takom počte zdá byť nereálne, prinajlepšom ťažko dosiahnuteľné, nie je to taký veľký problém, ktorý by sa nedal prekonať.

Jednoduchý, informačný web

Najlepším príkladom jednoduchého webu je základný web, tzv. one-pager. Jedná sa o web tvorený z jednej stránky. Na domovskej stránke sa tak viete dostať ku všetkým informáciám, bez potreby klikania. Jednoduchosť je v tomto prípade najlepšie vysvetlená ako “dobrý sluha, zlý pán”. One-pager Vám dovolí vytvoriť jednoduchý, prehľadný web, ktorý bude užívateľovi príjemný na používanie, no vďaka nemu si musíte vytvoriť aj pomyselné hranice obsahu, ktorý chcete na svojej stránke uvádzať. Nemôže ho byť veľa, musí byť prehľadný, v tomto prípade najlepšie platí pravidlo málo hovoriť, ale veľa povedať. One-pager sa odporúča jednotlivcom, či malým firmám, ktoré chcú čo najlepšie ukázať svoju robotu, prípadne sa aspoň dostať na trh. Ak vám stačí jediná stránka na to, aby ste odprezentovali to najlepšie zo seba, tento typ webu je pre vás. Tento druh webu sa však nepoužíva na priamy predaj, skôr by mal informovať.

Informácie však vieme prezentovať aj na viacerých podstránkach webu. V tomto prípade hovoríme tiež o informačnom webe, no dávame už väčší priestor informáciám a ich spracovaniu. Zvyčajne počet podstránok pri informačnom webe je od 3 do 6. Prihliadanie na UI už nestačí, začíname sa viac venovať UX. Práve tu treba vymyslieť spôsoby, akými sa užívateľ dostane na ďalšie podstránky, ako budú reagovať tlačidlá, alebo obrázky, texty na stránke, a rôzne interakcie, ktoré váš web oživia a spríjemnia jeho návštevu používateľovi. 

Najjednoduchší spôsob, akým sa dajú pochopiť a vysvetliť informačné webstránky je takýto: Predstavte si nespočetné možnosti prezentácie - vyberte si jednu, skombinujte ju s prvkami druhej, pridajte vizuál tretej a celé to ešte upravte pre seba. Predstavivosti sa hranice nekladú.

Komplexný web

Komplexné webstránky sú málokedy používané jednotlivcami. Ich komplexnosť z nich robí dobrý komunikačný kanál pre odkomunikovanie množstva informácii. Takéto weby sú preto najčastejšie používané rôznymi inštitúciami, väčšími firmami, ale použitie môžu nájsť aj v redakčných weboch. Tvorí ich viac podstránok a ako už bolo spomenuté, sú zvyčajne “natlačené” informáciami. Pri týchto weboch si už musíme dať samostatne záležať na UI a UX dizajne. Komplexné weby obsahujú viac interakcií, či už s obsahom, alebo s rôznymi tlačidlami. Vieme do nich vložiť obrazovú galériu, ale vieme do nich vkladať a písať aj články. 

V tomto prípade vieme pracovať aj s dynamickým obsahom. Dôležitým faktorom pri komplexnej webstránke je jej správa. Zatiaľ čo jednoduché, informačné weby nemusíme obsahovo aktualizovať, pri komplexnejších weboch sa musíme venovať aj aktualizovanosti obsahu. Keďže u nás weby budujeme cez WordPress, ku každému komplexnejšiemu webu dostanete manuál o tom, ako ho správne a čo najjednoduchšie používať.

Komplexný web nie je však komplexný iba kvôli svojej stavbe. Pri takýchto weboch sa nám naskytá aj väčšia možnosť vizuálneho spracovania. Keďže takéto weby tvorí viac podstránok, dizajn týchto webov musí byť jednotný a schopný na použitie pri rôznom type obsahu. Tu na scénu prichádza UI a s ním aj UX dizajn. Web však nemôže vyzerať dobre iba na počítači. Väčšina ľudí si weby prezerá aj na mobile a tak tu platí nepísané pravidlo “mobile first” (mobil prvý). Ide o adaptovanie dizajnu na mobilné obrazovky tak, aby sa zobrazoval v rovnakej kvalite ako na počítači. Toto isté platí pre tabletové zariadenia. Tu tiež môžeme hovoriť o tom, že komplexnosť webu je v tomto prípade dobrý sluha, ale zlý pán.

Katalógový web

Tento druh webstránok je svojou vlastnou kategóriou. Jedná sa o web, ktorý neplní priamo predajnú funkciu, skôr ukazuje dostupné produkty Vašej firmy. Jedná sa o komplexný druh webu. Spôsob nákupu na takomto webe môže byť pomocou formuláru alebo priameho e-mailového spojenia. 

Katalógový web však nie je ďaleko od stabilného, funkčného e-shopu. V takomto prípade ostáva nainštalovať plugin WooCommerce, sfunkčniť ho a váš predaj sa môže začať.

Rozdiel medzi šablónovým riešením a webom na mieru

Momentálne na trhu pôsobí veľa firiem, ktoré Vám dokážu vytvoriť webstránku podľa predpripravenej šablóny. Tento spôsob tvorby webu nie je zlý, no nie je ani dobrý. Šablóny sú častokrát využívané mnohými užívateľmi, preto sa môže stať situácia, že niekto narazí na web s rovnakou štruktúrou a vizuálom, ktorý máte Vy. Takýto nález určite nepôsobí dobre na užívateľa a tiež to pomyselne môže znížiť kvalitu vašich služieb alebo tovaru. Ovplyvňuje to aj zákaznícke správanie, nakoľko potenciálnemu kupujúcemu nie je jasné, ktorú z viacerých “na chlp podobných” možností si zvolí. Šablónové weby Vás taktiež umiestnia na moria internetu medzi miliardu iných webov, lepších, krajších, a tak sa ľahko môže stať, že ten váš bude oveľa menej navštevovanejší. Nejde tu však o produkt alebo službu, ktorú predávate, skôr o to, ako to predávate, akým štýlom, a čo vás delí od zvyšku.

Spôsobov na spracovanie webu aj obsahu je nespočetne veľa, preto by ste sa nemali limitovať na šablóny, ale spraviť ten prvý, odvážny krok iným smerom. Častokrát sa stretávame s tým, že klienti, ktorí používajú šablóny, žiadajú zmeny niektorých častí webu, avšak nakoľko sa jedná o šablónu, nedokážeme s tým nič urobiť, resp. úprava nie je možná. Preto, ak chcete niečo, čo môžete slobodne upravovať, vyberte sa skôr cestou webu na mieru, aby ste sa vyhli podobným problémom.

Čím skôr si vyšliapete svoju vlastnú cestu v množstve webov, tým viac jedinečnejšie budete pôsobiť medzi svojou konkurenciou. Či už to bude po vizuálnej stránke, obsahovej, alebo jednoducho spracovanie informácii, budete iný, a to sa v dnešnej dobe ráta. Vlastné weby na mieru sú drahšie, no je to investícia do vašej budúcnosti a vášho podnikania. Naskytá sa vám tak šanca vytvoriť si vlastnú digitálnu tvár, ktorú ostatní budú nasledovať po Vás.

Web ako budúcnosť

Internet je rozmanité miesto, kde dokážeme nájsť čokoľvek, a niekedy aj to, čo nechce. Svet sa čoraz viac približuje ku digitalizácii, a preto si treba čo najskôr vytvoriť stabilné miesto v digitálnom svete. Webstránky Vám k tomu môžu dopomôcť vo vysokej miere. Ak chcete posunúť svoj biznis na vyššiu úroveň, weby sú tým správnym nástrojom. Či už chcete predávať, alebo sa iba prezentovať, nemali by ste dlho váhať. Priestor sa plní veľmi rýchlo a Váš krok ku webom môže byť práve ten, ktorý vás nakopne a dostane na výslnie.

Naváhajte a kontaktujte naších poradcov, ktorý vám pomôžu nastaviť ten správny web pre Vás a Vašu činnosť.

Prečo začať s reklamou práve teraz a nečakať na jeseň?

Marketing by mal byť vo firme rovnako dôležitý ako napríklad výroba. Nemôžete si to deliť na rôzne obdobia - napríklad, cez leto na marketing zanevriete a potom sa na jeseň snažíte pracovať hlavne na ňom. 

Obdobie leta je typické pre dovolenky, stretnutia s priateľmi, oddych a práve to môže byť pre vás výhodou. Ak budete mať dobre nastavený marketing, ľudia si vás všimnú a budú rozprávať o vás svojim známym a tým sa dostanete do povedomia viacerých ľudí. 

Začnite teraz a buďte o krok vpred pred vašou konkurenciou, pretože dostať sa do povedomia znamená budovanie značky a mena. Je to však beh na dlhé trate. Každý potenciálny klient nakúpi u vašej konkurencie, pretože o vás nevie. 

☀️ Leto je ideálny čas na to, aby ste rozmýšľali nad novými nápadmi či projektami. Ak by ste niečo vymysleli, určite s tým nečakajte na koniec letnej sezóny, ale premýšľajte nad tým, ako by ste mohli čo najskôr váš nápad spropagovať už počas letnej sezóny.  

☀️ Leto je v podstate príprava na novú biznis sezónu, ktorá je najsilnejšia počas jesene. Počas tohto obdobia je najväčší dopyt po službách či výrobkoch, ktoré dané firmy ponúkajú. Počas leta sa teda dostante do povedomia čo najviac ľudí, aby ste čo najskôr začali predávať vaše produkty či služby.  

☀️ Každý jeden deň, čo nerobíte reklamu je pre vás strata, pretože konkurencia zarába práve na vašich klientoch. Ak vypustíte v lete marketing, stratíte mnoho klientov, ktorých si “ukradne” vaša konkurencia, ktorá sa dala v lete záležať na reklame. Počas jesene si potom budete ťažko získavať nových klientov, pretože o vás dva mesiace takmer ani nepočuli.

Sociálne médiá: Prečo sa na ne zameriavať?

Takmer každý človek v produktívnom veku má dnes založený profil na sociálnych sieťach, ktorý využíva na rôznu komunikáciu, či sledovanie aktualít vo svete. Sociálne siete sú rovnako prospešné aj pre marketingové agentúry, ktoré sa čím ďalej tým viac zameriavajú na tieto sociálne médiá. Dnes si povieme o tom, aké sociálne médiá máme, čo všetko zahŕňajú, či to, prečo je dobré mať reklamu na sociálnych sieťach.

Digitálne marketingové agentúry dnes už často ponúkajú svojim klientom aj možnosť správy sociálnych médií. Je to preto, že dnes sa práve na sociálnych sieťach zdržiava najviac ľudí, ktorí napríklad sledujú videá na YouTube, četujú s priateľmi, či len tak scrollujú Facebook a sledujú, čo všetko sa deje vo svete. Pomedzi to natrafia na nejakú reklamu, ktorá ich zaujme a pre firmu sú automaticky potenciálnym zákazníkom. Je veľmi pravdepodobné, že ak je reklama nastavená správne a je pútavá, potenciálny zákazník sa stane reálnym kupujúcim zákazníkom.

sociálne médiá

Ľudia dnes trávia veľkú časť svojho voľného, ale aj pracovného času na sociálnych médiách. Práve preto, kde ľudia trávia nejaký čas, tak tam robia aj nákupné rozhodnutia. Rozhodujú sa, čo si nakúpia či čo budú robiť. Práve toto začali firmy používať pre svoj prospech. Na Slovensku to využívali najskôr veľké firmy, potom aj tie malé a teraz aj ultramalé firmy rozmýšľajú nad tým, ako na svojich zákazníkov zacieliť pomocou sociálnych médií.

Čo sú to sociálne médiá?

Sociálne médiá sú interaktívnym prostredím, ktoré rozvíja formy komunikácie prostredníctvom rôznych zariadení (počítač, tablet, smartfón). Vďaka sociálnym médiám sa na celom svete zjednodušil život tým, ktorí potrebujú vybaviť rôzne veci veľmi rýchlo a na niekoho napríklad nemajú telefonický kontakt.

Rovnako vďaka sociálnym médiám dokážeme zdieľať vlastné myšlienky, rôzne záujmy, informácie či činnosti, ktoré aktuálne robíme. Pomocou sociálnych médií môžeme tiež sledovať ostatných ľudí, ktorí tiež zdieľajú svoje činnosti. Jednoducho povedané, sociálne médiá sa stali našou každodennou rutinou.

sociálne médiá: život

5 dôvodov, prečo smerovať svoju reklamu na sociálne siete

Bežná reklama mimo digitálneho prostredia je dnes už oveľa menej efektívna ako tá, ktorú budete smerovať na sociálne médiá. Priblížime vám päť hlavných dôvodov, prečo smerovať svoju reklamu na sociálne siete.

Prvým dôvodom je, že na sociálnych sieťach môžete podrobne sledovať, koľko ľudí videlo vašu reklamu. To z bežnej papierovej reklamy nedokážete zistiť. Je to dôležitý prvok z hľadiska toho, že vďaka tomu môžete určiť úspešnosť vašej reklamy a zistiť prípadné nedostatky, ktoré reklama nemala a využiť ich v ďalších prípadoch.

Druhým dôvodom, prečo smerovať svoju reklamu na sociálne siete je, že dokážete cieliť reklamu na konkrétne skupiny ľudí. Zoberme si prípad pánskych šortiek na bicyklovanie. Vďaka reklame na sociálnych sieťach dokážete svoj produkt propagovať napríklad pre mužov vo veku od 16 do 40 rokov, ktorí sa vo svojom voľnom čase a celkovo na sociálnych sieťach zaujímajú o zdravý životný štýl, či konkrétne o bicyklovanie. Je to veľmi užitočná vec v dnešnej dobe, a ušetrí vám určitú časť peňazí, ktoré by ste investovali do reklamy na billboardoch či papierových plagátoch, ktorú by si všimli aj skupiny, ktoré vôbec neprejavujú záujem o váš produkt.

sociálne médiá: like

Tretím dôvodom je, že dokážete zistiť, koho reklama oslovila a komu sa páčila. Je to veľmi jednoduché – pri online reklame napríklad na Facebooku si viete pozrieť, koľkým ľuďom sa vaša reklama páčila a dali jej like, kto ju okomentoval, či poprípad zdieľal na svoj profil. Tieto všetky veci, ktoré vás môžu posunúť v správnom cielení ďalšej reklamy v online priestore dokážete zistiť jedine z reklamy na sociálnych médiách, či celkovo v digitálnom svete. Pri bežnej reklame to je možné zistiť len z toho hľadiska, ak sa vám vďaka vašej reklame niekto ozve so záujmom o váš produkt alebo službu.

Štvrtým dôvodom, prečo povedať „áno“ online reklame na sociálnej sieti je možná úprava či zmena reklamy podľa potreby. Môže sa stať, že niekde urobíte chybu v texte a viete veľmi rýchlo zareagovať tým, že tú reklamu proste obyčajne opravíte a čo je dôležité, hlavne zadarmo. Avšak, pri bežnej reklame ak nastane nejaká chyba v texte, a vy si to všimnete až po vytlačení nejakých plagátov či billboardov, je to veľmi finančne náročné na stiahnutie všetkých materiálov, a na opätovné vytlačenie.

sociálne médiá: chýby

Posledným dôvodom je, že vďaka online reklame dokážete do nej zapájať aj svojich zákazníkov. Je to veľmi jednoduché. Ak dáte na sociálnu sieť nejakú reklamu, v ktorej bude zakomponovaná napríklad nejaká otázka, ľudia sa určite nad tým pozastavia, prečítajú si to a v komentároch odpovedia. Tým môžete získať nových potenciálnych zákazníkov, ktorí už vedia o tom, že v čom podnikáte a čo je vašim produktom či službou.  

Sociálne médiá na Slovensku

Na Slovensku sú tri sociálne médiá, ktoré sú svojím spôsobom aktívne. Prvou z nich je Facebook. Ten má na celom svete nejakých 2,6 miliardy ľudí. V závislosti od merania je tých používateľov do 2,6 milióna používateľov. Na Slovensku to je najrozšírenejšia sociálna sieť. Je najsilnejšia a najstabilnejšia, a dokáže mať najlepší výtlak z hľadiska prínosu nových zákazníkov.

Na Slovensku je takisto populárny aj YouTube, ktorý má nejakých 2,5 milióna používateľov. Nedá sa povedať, že je to sociálna sieť, ale priestor, kde sa zdieľajú rôzne videá.

Čo sa týka TikToku, je to rýchlo rastúca platforma. Na Slovensku to nemá až taký veľký výtlak, ale postupne sa popularizuje hlavne medzi mladými ľuďmi.

tik tok

Ďalej tu je Instagram, ktorý má na Slovensku už nejakých milión používateľov. Instagram rýchlo rastie a začína byť silný a zaujímavý. Z hľadiska trhového výtlaku je Facebook stále silnejší. Ďalší máme Messenger, čo je chatovacia platforma Facebooku. Je tiež zaujímavá a dosť veľká na to, aby sa tam dali cieliť reklamy.

Päť pilierov marketingu v sociálnych médiách

V minulosti bol marketing v sociálnych médiách čisto len o publikovaní príspevkov. Dnes je tých možností na sociálnych médiách nespočetne veľa, a marketing na sociálnych médiách sa tým posunul na oveľa vyšší level. K tomu, aby bol marketing na sociálnych médiách úspešný, je potrebné dodržať päť pilierov. Sú nimi stratégia, plánovanie a publikovanie, počúvanie a angažovanosť, analýzy a výkazníctvo, a reklama.

piliery

Stratégia

Stratégia je mimoriadne dôležitá v tom, aby ste si rozvrhli všetko, čo chcete na sociálnych médiách robiť. Je to prvý krok marketingu na sociálnych médiách. Určite si, aké sú vaše ciele. Niektoré podniky využívajú sociálne médiá na to, aby si získali nových zákazníkov, ďalší na to, aby si vytvorili nejakú komunitu ľudí, s ktorými by zdieľali svoj tovar či služby.

Ďalej si určite, na ktoré sociálne médiá by ste chceli dávať svoj obsah. Medzi tie najčastejšie dnes patria Facebook, Instagram, kanál na YouTube či LinkedIn. Avšak, na scéne sa postupne dostávajú do popredia médiá ako napríklad Twitch, TikTok či Tumblr. Na úplný začiatok si určite, ktoré sociálne médiá by ste chceli a to tak, pre akú vekovú kategóriu a celkovú štruktúru by ste chceli cieliť vaše produkty.

Čo sa týka stratégie, určite si aj to, aký obsah by ste chceli zdieľať. Sú to obrázky, videá, články z vášho blogu? Obsah bude viac vzdelávací alebo zábavný? Na úvod si skúste vytvoriť marketingovú osobnosť, čo bude pre vás odrazový mostík k tomu, aký obsah by ste mali zdieľať na vašich sociálnych médiách.

sociálne médiá: stratégia

Plánovanie a publikovanie

Pri plánovaní a publikovaní si musíte uvedomiť, že na sociálnych médiách sú 3 miliardy ľudí. Ak budete často publikovať váš obsah, dosiahnete oveľa viacej potenciálnych zákazníkov. Môže sa stať, že niekedy nestíhate publikovať v danom čase nejaký príspevok. Práve na to slúži plánovanie príspevkov, ktoré keď si naplánujete hneď, ako dorobíte príspevok. Po naplánovaní sa zverejní vo vami určenom čase.

Počúvanie a angažovanosť

Stávate sa väčšou a väčšou firmou, ktorá začína byť ľuďom známa a začnú o nej častejšie hovoriť či ju spomínať na sociálnych médiách. Vďaka takýmto komentárom, ktoré ľudia publikujú na sociálnych médiách sa viete odraziť – ak je to pozitívny komentár, je to povzbudzujúce pre vás a viete, že to robíte dobre. Ak je náhodou komentár negatívny, viete, kde sa máte zlepšovať.

Analýzy a výkazníctvo

Oslovili ste viac ľudí ako minulý mesiac? Máte viac pozitívnych ako negatívnych správ? Dosiahla vaša obľúbená fotka dostatočný počet lajkov? Na všetky tieto otázky si viete odpovedať, ak budete pravidelne sledovať štatistiky a analýzu vašej stránky. Už takmer všetky sociálne médiá ponúkajú možnosť sledovať štatistiky, ktoré vás môžu posunúť vpred pri vašej správe sociálnych médií.

sociálne médiá: štatistiky

Reklama

Ak dokážete finančne pokryť reklamu na sociálnych médiách, pusťte sa do toho. Reklama na sociálnych médiách vám umožňuje osloviť viac ľudí ako organický dosah. Je to nástroj, vďaka ktorému viete rovnako získať oveľa viac lajkov na stránku či na hocijaký príspevok. Silou reklám na sociálnych médiách je to, že dokáže cieliť vašu reklamu na konkrétne publikum podľa toho, koho chcete osloviť vašou reklamou.

Na základe vlastnej definícii publika viete cieliť reklamu nasledovne:

·        Cielenie reklamy na databázu mailových kontaktov,

·        Cielenie reklamy na návštevníkov webu,

·        Cielenie reklamy na divákov vašich videí,

·        Cielenie reklamy na aktívnych fanúšikov Facebook fan page,

·        Cielenie reklamy na ľudí, ktorí v minulosti reagovali na kontaktné formuláre,

·        Cielenie reklamy na aktívnych fanúšikov firemného Instagramu,

·        Cielenie reklamy na fanúšikov udalostí na firemnom Facebooku,

·        Cielenie reklamy na užívateľov vašich mobilných aplikácií,

·        Cielenie reklamy na zákazníkov, ktorí navštívili kamennú predajňu

sociálne médiá: targetting

Druhy sociálnych médií

Dnes je na svete množstvo sociálnych médií, ktoré slúžia buď na komunikáciu s ostatnými ľuďmi, sledovanie aktualít vo svete alebo čisto len na zábavu a objavovanie nových aktivít. Najrozšírenejšou sociálnou sieťou je Facebook, ktorý si získal 2,6 miliardy ľudí po celom svete. Ďalej to je YouTube, ktorý má cez 2 miliardy používateľov, WhatsApp s 2 miliardami ľudí a Facebook Messenger, ktorý má vyše miliardu používateľov.

Tipy a triky pri sociálnych médiách

V dnešnom článku vám ukážeme niekoľko tipov a zaujímavých trikov, ako zlepšiť a zjednodušiť správu sociálnych médií

Jedným z lákadiel na potenciálnych zákazníkov sú súťaže, čo v podstate patrí pod produktový marketing, o ktorom sme písali v predošlom článku. Vďaka takejto súťaži zvýšite organický dosah na Facebooku a rovnako aj povedomie o značke. Nezabudnite, že pri takejto súťaži musíte upútať pozornosť nejakou zaujímavou grafikou. Rovnako by ste mali myslieť na to, že ku každej súťaži musíte pridať aj nejaké pravidlá, kde by mali byť uvedené základné pravidlá súťaže.

sociálne médiá: súťaže

Ďalšou radou pri správe sociálnych médií je častá komunikácia so zákazníkmi. Ak sa ich budete pýtať cez sociálne siete otázky, ktoré sú pre nich zaujímavé. Využívajte overený spôsob komunikácie na internete – ankety. Môžete to urobiť aj priamo cez anketu na Facebook, kedy by ľudia hlasovali za jednu z možností kliknutím na políčko. Druhým spôsobom, ako vytvoriť anketu je cez emoji. Môžete im položiť otázku a aby ste zistili odpoveď od sledovateľov, dajte im na výber z emoji pri každej odpovedi na hlasovanie.

Pri Facebooku sa využívajte aj nástroj Creator Studio. Je to efektívny spôsob, v ktorom sú spojené dve funkcie – Publishing  Tools (publikácia postov) a Insights (štatistiky). V Creator Studio máte napríklad Content Library (knižnica príspevkov), kde môžete nájsť všetky publikované či naplánované príspevky na vašich stránkach. Dnes ak chcete publikovať nejaký príspevok na stránke, bez Creator Studia to už neurobíte.

Rovnako v tomto nástroji nájdete aj hudobnú knižnicu, kde nájdete zvukové efekty a bezplatnú hudbu, ktorú môžete použiť vo svojich videách. S videami súvisia aj video štatistiky, ktoré už nájdete jedine v tomto nástroji. Rovnako v Creator Studiu nájdete aj inbox všetkých správ a komentárov. 

hudba

Výhody používania sociálnych médií pre podnikanie

Používanie sociálnych médií pre podnikanie má niekoľko výhod, ktoré pribúdajú, pretože sociálne médiá sa stávajú čoraz viac zapletenými do spoločnosti. Tu je osem výhod používania sociálnych médií pre vaše podnikanie.

Povedomie o značke

Miliardy ľudí na celom svete používajú sociálne médiá každý deň a je logické, aby ste svoje podnikanie umiestnili tam, kde sú zákazníci. Približne  60% používateľov Instagramu  uviedlo, že pomocou platformy nachádza nové produkty, vďaka čomu sa vám to oplatí.

Osobnosť značky

Pre podniky je čoraz dôležitejšie, aby mali zreteľný hlas a komunikovali so zákazníkmi na ľudskej úrovni. Sociálne médiá poskytujú ľahkú cestu, ktorá vám umožní rozvíjať identitu a hlas, ktorý vám umožní predviesť hodnoty vašej značky a zapojiť sa do sledovania.

sociálne médiá: rozhovor

Myšlienkové vedenie

Sociálne médiá poskytujú podnikom príležitosť učiť sa a odlíšiť sa od konkurencie, a etablovať sa ako lídri v tomto odbore prostredníctvom pútavého a relevantného obsahu. Môžete to urobiť zdieľaním kreatívneho obsahu na Instagrame, písaním premyslených blogových príspevkov pre LinkedIn, alebo ukazovaním novej perspektívy v tweetoch.

Zvýšená návštevnosť webových stránok

Ak sa vašim sledovateľom páči váš obsah na sociálnych sieťach, zaujme ich a prejdú na váš web, kde sa dozvedia viac informácií o vašom podnikaní, znamená to pre vás vyššiu návštevnosť webových stránok a potenciálne vyšší predaj.

Správa reputácie

Reputácia je všetko, a sociálne médiá vám poskytujú dokonalú príležitosť komunikovať so zákazníkmi a rýchlo riešiť problémy. Môžete dokonca vytvoriť špeciálny hashtag, ktorý môžu vaši sledovatelia použiť, ak majú otázku alebo sťažnosť, aby sa zaistilo, že ich uvidia správni ľudia. Môžete tiež použiť sociálne médiá na zvýraznenie pozitívnych recenzií alebo komentárov.

sociálne médiá: rating

Analýzy a štatistiky

Väčšina platforiem sociálnych médií má svoje vlastné analytické nástroje, ktoré vám umožňujú monitorovať napríklad počet vašich sledovateľov, mieru zapojenia a mieru prekliknutia. Tieto čísla vám môžu pomôcť zistiť, na aký druh obsahu vaši sledovatelia reagujú najlepšie, a podľa toho upraviť svoju marketingovú stratégiu.

Analýza konkurencie

Sociálne médiá nie sú dobré iba na nadviazanie kontaktu so zákazníkmi - môžete ich tiež použiť na udržanie prehľadu o tom, čo robia vaši konkurenti. Sledujte svojich konkurentov a všimnite si, čo sa zdá, že im dobre funguje a čo nie. Spracujte tieto postrehy do svojej marketingovej stratégie sociálnych médií.

Cielenie reklamy

Vytváranie reklám na sociálnych platformách je jednoduché a výhodou je, že ich môžete zacieliť tak, aby vyhovovali konkrétnemu publiku. Výskum ukázal, že  používatelia reagujú lepšie, keď sú im reklamy šité na mieru, čo často zvyšuje zapojenie.

sociálne médiá: targetting

Aký rozpočet by ste mali nastaviť na marketing v sociálnych sieťach?

Pre marketing v sociálnych sieťach neexistuje nijaké magické číslo. Aj keď by ste mali na to pravdepodobne minúť aspoň trochu peňazí, to, koľko zo svojich výdavkov dostanete, bude závisieť od efektívnosti vašej kampane. Podľa WebStrategies spoločnosti zvyčajne minú 15 až 25 percent z ich celkového rozpočtu na digitálny marketing na sociálnych sieťach. Je to dobré začiatočné miesto, ale môžete, a mali by ste upraviť svoje výdavky podľa štatistík návratnosti investícií, keď budú tieto čísla k dispozícii.

Sociálne médiá sú v dnešnej modernej, digitálnej dobe mimoriadne dôležité pre vaše podnikanie. Vďaka nim dokážete získať veľké množstvo nových klientov, či už reálnych alebo potenciálnych. Zamerajte sa aj vo vašej spoločnosti na správu sociálnych médií a uvidíte, aké úspechy s tým budete mať.

sociálne médiá

Komunikácia tvojej firmy na sociálnych sietiach

Komunikácia tvojej firmy na sociálnych sietiach (časť prvá)

Ahojte a vitajte na prvom školení Prognessa Academy, kde sa budeme baviť o sociálnych médiách, o sociálnych sieťach, a o tom, ako tieto platformy dokážu byť zaujímavé a prínosné pre váš biznis. Budeme sa baviť o tom, čo všetko sa dá robiť v rámci sociálnych médií tak, aby vám to dokázalo byť užitočné, aby ste vedeli prezentovať produkty, to čo robíte a samozrejme, aby vám sociálne médiá vedeli prinášať pridanú hodnotu, pomáhali budovať bázu zákazníkov, získavať nových zákazníkov a zvyšovať predaj.

Moje meno je Daniel Csúr a pracoval a pôsobil som v nejakých dvanástich krajinách od Anglicka po Kazachstan, Dánsko či Tanzániu, kde som sa venoval rôznym veciam. Študoval som v Oxforde, kde som sa venoval marketingu, ľudským zdrojom, biznisu, obchodným veciam, a tak ďalej. Následne som sa presunul do Copenhagen Business School, kde sme riešili financie a marketing, no a nakoniec som pôsobil v Kazachstane, kde som sa tiež venoval podobným témam.

Následne som robil výskum pre OSN, a potom som sa rozhodol vrátiť na Slovensko, kde sme spustili digitálnu marketingovú agentúru Prognessa. Počas môjho voľného času som založil a spoluzaložil nejaké štyri neziskovky, ktoré sa venujú médiám, výchove leadershipu, regionálnemu rozvoju a rôznym ďalším zaujímavým veciam.

Tiež som spoluzakladateľom startupového centra Kruháč v Rimavskej Sobote, kde sme sa snažili dať dokopy mladých podnikateľov a pomáhať im k tomu, aby sa ich biznis rozbehol. Momentálne sa naplno venujem Prognesse. Sme digitálna marketingová agentúra a je nás nejakých 10-12. Pomáhame regionálnym firmám sa posúvať dopredu, a v rámci konceptu robíme aj nejaké developerské projekty. Takže to je v skratke o mne.

Čo sa týka samotnej Prognessy ako takej, pomáhame menším firmám rásť v online svete. To je veľmi dôležité, pretože existuje veľa agentúr, ktoré sa zameriavajú na mega veľké firmy, mega veľké korporáty. My sme sa ale rozhodli, že aj regionálne firmy, ktoré majú dajme tomu že od 5 do 100 zamestnancov, ktorí si nedokážu zaplatiť veľké agentúry, tak potrebujú marketing, byť viditeľné, no veľakrát nevedia ako začať. My zabezpečujeme propagáciu týchto firiem na Instagrame, Facebooku a na Google, a týmto spôsobom im pomáhame posúvať sa dopredu a rásť v online svete. Budovať si bázu zákazníkov a vytvárať platformy tak, aby im dokázali byť užitočné a prinášali pridanú hodnotu.

Popritom budujeme webové stránky a snažíme sa o to, aby firmy boli aj v tomto smere dobre viditeľné. Robíme promo videá, ktoré prezentujú to, čo tie firmy robia. Tiež sme pred časom spustili program pomoci živnostníkom a podnikateľom, kde sme si zobrali pod krídla tri firmy a troch živnostníkov, ktorým sme pomohli k tomu, aby v týchto ťažkých časoch nezatvorili svoje firmy, ale naopak, aby sa vedeli rozvíjať, postaviť na nohy a znovu vedeli začať fungovať.

Máme taktiež Prognessa Academy, čo je vlastne digitálna akadémia digitálneho marketingu, kde sa snažíme firmám pomôcť začať budovať tie svoje digitálne kanály, smerové tabule a učíme ich k tomu, aby vedeli mať možno taký základný prehľad o rôznych témach digitálneho marketingu. No a dnes sa budeme baviť o sociálnych médiách ako takých.

Pozrime sa najskôr na históriu sociálnych sietí. Začali sa rozvíjať pred nie veľa rokmi, kedy bolo pár rôznych platforiem, ktoré toho času vznikli. Prvou globálne úspešnou platformou, ktorá vyrástla na nejakú úroveň bol My Space. O ňom ste mnohí z vás počuli, mnohí zas nie. Bol to predchodca vecí, ktoré dnes robí Facebook. Bol rovnako úspešný v mnohých krajinách, ale samozrejme ako v roku 2007, keď bol Facebook založený, a začal byť populárny, tak My Space začal postupne z trhu miznúť až do úplného zániku. Platforma stále funguje, ale už nie je taká úspešná, či populárna.

Prvou tou masovou, veľkou, a silnou sociálnou sieťou, ktorá funguje dodnes a je stabilná, je Facebook. Následne bol založený Instagram, ktorý skôr cielil na vizuálne atraktívny obsah a na mladých ľudí. Postupne sa začína popularizovať a začína mať väčší počet používateľov, no stále na Slovensku nie je až tak populárny.

Čo sa týka sociálnych sietí na Slovensku, tak prvou založenou bol Pokec, ktorý založil Azet. Bola to prvá sociálna sieť na Slovensku, ktorá vznikla ešte pred Facebookom. Dokonca bola na Slovensku celkom úspešná, ale s tým, ako postupne Facebook začal akvizovať náš trh, bol Pokec veľmi silným spôsobom vytlačený na okraj, a Facebook sa tak stal trhovým lídrom.

Ako postupne začali vznikať sociálne médiá a ľudia na nich trávili viac času, tak pre firmy sa to začal stávať veľmi zaujímavým priestorom na to, aby tam boli viditeľní, a aby tie produkty a služby, ktoré poskytujú a vytvárajú, boli pre potenciálnych zákazníkov zaujímavé. Práve z tohto pohľadu sa sociálne siete stali priestorom, kde firmy hovoria o tom, čo robia, hľadajú zákazníkov, a kde sa snažia bojovať o pozornosť zákazníka.

Ľudia dnes trávia veľkú časť svojho voľného ale aj pracovného času na sociálnych sieťach. Práve preto, kde ľudia trávia nejaký čas, tam taktiež robia rôzne rozhodnutia. Rozhodujú sa, čo si nakúpia, či čo budú robiť. Práve toto začali firmy vo veľkom využívať. Na Slovensku to využívali najskôr veľké firmy, potom aj tie malé, a teraz aj ultramalé firmy rozmýšľajú nad tým, ako na svojich zákazníkov zacieliť pomocou sociálnych médií.

Najrozšírenejšie sociálne siete

Na Slovensku sú tri sociálne siete, ktoré sú svojím spôsobom aktívne. Prvou z nich je Facebook. Ten má na celom svete nejakých 2,6 miliardy ľudí. Na Slovensku to je najrozšírenejšia sociálna sieť. Je najsilnejšia a najstabilnejšia, a z tých skúseností, ktoré máme my so sociálnymi sieťami, tak dokáže mať najlepší výtlak z hľadiska prínosu nových zákazníkov.

Na Slovensku je ešte YouTube, ktorý má nejakých 2,5 milióna použivateľov. Nedá sa povedať, že je to sociálna sieť, ale priestor, kde zdieľajú rôzne videá. Tiež je to zaujímavá téma ako aj priestor. Čo sa týka TikToku, je to rýchlo rastúca platforma. Na Slovensku to nemá až taký veľký výtlak, ale postupne sa popularizuje hlavne medzi mladými ľuďmi.

Ďalej tu je Instagram, ktorý má na Slovensku už nejakých milión používateľov. Instagram rýchlo rastie a začína byť silný a zaujímavý. Z hľadiska trhového výtlaku je Facebook stále silnejší. Ďalší máme Messenger, čo je chatovacia platforma Facebooku. Je tiež zaujímavá a dosť veľká na to, aby sa tam dali cieliť reklamy.

Teraz sa budeme primárne baviť o Facebooku, Instagrame a o veciach, ktoré sú s nimi spojené, pretože keď začínate s digitálnym marketingom u seba vo firme, tak myslím, že Facebook a Instagram by mali byť prvé dva kanály, ktoré obsadíte a kde budete zverejňovať obsah.

Čo sa dá získať vďaka reklame na sociálnych médiách?

Dokážete zvýšiť povedomie o vašej značke. Každá značka chce byť v povedomí ľudí. Máte nejakú značku, ktorú vyrábate a chcete, aby o vás vedeli, lebo keď ľudia o vás vedia, tak je väčšia pravdepodobnosť, že si od vás niečo nakúpia.

To znamená, že keď idete do obchodu a máte pred sebou dva produkty, jeden produkt poznáte, druhý nie. Pre ktorý sa rozhodnete? Pre ten, ktorý nepoznáte, alebo ten, ktorý ste videli v nejakej reklame? S veľkým predpokladom si kúpite tú druhú variantu.

Druhá vec, ktorú dokážete získať je zdieľanie posolstva vašej značky s cieľovou skupinou, čo robíte, prečo ste ako firma vznikli, prečo máte produkty, ktoré máte. Je to dôležité pre vás na to, aby ste sa ako firma mohli posúvať, a je dôležité o tom ľuďom povedať.

Tretia vec je budovanie lojality medzi značkou a zákazníkmi. To, že o vás ľudia vedia je super, ale potrebujete prechádzať postupne k lojalite. To znamená, že keď človek príde niekde do obchodu alebo na eshop, aby si nekúpil od vás vec len raz, ale aby si to dokázal nakupovať pravidelne, a stal sa verným zákazníkom pre vašu značku. Je to dôležité, pretože zákazník, ktorý nakupuje u vás pravidelne je ten najlepší. Udržať si zákazníka je pre vás lacnejšie, ako si budovať novú bázu zákazníkov.

Ďalšia vec je zvýšiť dôveryhodnosť značky. Čim je známejšia značka, tým je aj dôveryhodnejšia. No je aj veľa značiek, ktoré sú dosť poznané, ale možno nie sú až tak dôveryhodné. Vy potrebujete to, aby zákazníci verili vašej značke a kvalite. Tým pádom sú zákazníci bližšie k tomu aby si od vás niečo kúpili. Dokážete si získať sympatie od zákazníka.

Dokážete smerovať ľudí na predaj vašich produktov, služieb a vstupeniek. To znamená, že svoj Facebook využijete ako jednu veľkú digitálnu diaľnicu, na ktorú chodí strašne veľa ľudí, a vy na tej digitálnej diaľnici potrebujete smerovať vaše služby. To je napríklad tak, ako idete na diaľnici medzi Bratislavou a Zvolenom, a máte vypísané, že benzínová stanica je naľavo. To znamená, že na digitálnej diaľnici potrebujete ľudí smerovať k tým vašim produktom a službám. Keď o vás nevedia, tak si nič nemôžu kúpiť. Viete ich smerovať k tomu, aby prišli na webovú stránku, a dokázali od vás niečo nakúpiť.

Poďme sa pozrieť na to, čo sa dá ukázať vďaka reklame na sociálnych médiách. Hovoríme tým zákazníkom, čo všetko a akým spôsobom robíme. Napríklad keď sme robili nejaké natáčanie, tak sme si odfotili to, ako natáčame a povedali sme, že robíme kampaň pomáhame podnikateľom, venujeme sa tej kampani, snažíme sa pomôcť podnikateľom, ktorých vytiahneme na nejaký level, a ukážeme ľuďom, že vďaka digitálnemu marketingu sa dá vyliezť aj z tých horších časov, a dokážete sa tak posunúť vpred.

Potom sme nakúpili nejakú techniku, ktorú používame do produkcie, ukázali sme tým našim zákazníkom a partnerom, že máme nejaké nové veci. Takýmto nejakým spôsobom komunikujeme. Aká by mala byť tá komunikácia vašej značky?

Poďme sa pozrieť teraz na úplne konkrétne príklady, a čo sú tie veci, ktoré by ste mali použiť, keď komunikujete na sociálnych médiách smerom k vašim zákazníkom. Prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá je kreativita. To znamená, že je potrebné sa na veci pozrieť inak, ako sa na to pozerajú vaši konkurenti, aby ste boli zapamätateľný u vašich zákazníkov, a veľakrát menej je viac. Nesnažte sa dať všetko do jedného facebookového príspevku. Prečo? Lebo si musíte uvedomiť to, že zbytočne napíšete dlhý text, zákazník si to s veľkou pravdepodobnosťou neprečíta. Ten zákazník vidí prvé nejaké slová na grafike, ktorú dáte von. Prečíta si možno prvé slová vo vašom kopíku. Nesnažte sa tam tlačiť veľa. Radšej to urobte tak, že s nimi budete komunikovať pravidelne.

Druhá vec, ktorá je o kreativite, je hra so slovami. Je to o tom, akým spôsobom skladáte slová, akým spôsobom vytvárate slogany, ktoré sú veľmi dôležité. To sú veci, ktoré sa vám zakorenia do hlavy. Napríklad: “Keď ju miluješ nie je čo riešiť” – Kofola. Máte nejaké slovné spojenie, ktoré dokážete pripojiť ku konkrétnej značke.

Ďalšia vec je, že rovnaký obsah dokážete komunikovať rôznymi spôsobmi, najmä keď začínate v tejto téme a posúvate sa, tak komunikujte ten istý obsah rovnakými spôsobmi. Dajte jeden príspevok, potom nejaký iný s trocha pozmenenými slovami, či inou štruktúrou, a pozrite sa, ktoré sú pre vás lepšie alebo zaujímavejšie. Facebook dokáže robiť aj takzvané AB testy, to znamená že vypustíte dve grafiky. Môžu to byť rôzne grafiky, alebo tam zmeníte len nejaké malé veci a sledujete, ktorá z tých kampaní lepšie funguje. Tú, ktorá funguje horšie vypnete, a tú, ktorá funguje lepšie napropagujete s ďalším rozpočtom, a viete sa s tým postupne posúvať.

Ďalšia vec, ktorá je pre vás veľmi potrebná, keď sa bavíme o kreativite je, že vy musíte stále vašim zákazníkom ukázať, prečo ste iný, prečo ste lepší, v čom ste unikátnejší. Prečo by tí zákazníci mali prísť presne k vám, to možno viete, ale tí vaši zákazníci to nie stále musia vedieť. A práve preto potrebujete použiť Facebook alebo Instagram, aby ste s nimi vedeli komunikovať.

Reklama musí byť funkčná. To znamená, že musí to byť jasné na prvú. Dajme si malý príklad. Máme tu bojler s nadpisom “Vyhláste bojkot studeným sprchám”. Automaticky vieme, že keď tečie studená voda, asi bude nejaký problém s bojlerom. Toto je práve priestor na to propagovať to, že máte nejaký bojler, a že to propagujete a snažíte sa tým ľuďom, ktorí majú alebo v budúcnosti budú mať takýto problém pomôcť vyriešiť ho. Ľudia si zapisujú tú značku k tomu, aby v budúcnosti volali vám, a aby ste to za nich vyriešili práve vy.

Tým obsahom alebo kontentom sledujeme naplnenie nejakých KPI ( Key Performance Indicators). Pre tých, čo to neviete, kampaň má indikátory na počet zobrazení, na počet návštev, na obrat, alebo nových zákazníkov, ktorých z toho chceme získať. To znamená, že stále si sledujte nejaký cieľ, ktorý si stanovíte. Je veľmi dôležité tie veci sledovať, ale sledujte ich tak, aby to bolo realistické, to znamená, že keď si robíte kampane, tak si nastavte tie očakávania realisticky.

Posledná vec je, že to musíte robiť dookola. Tá funkčnosť sa musí stretnúť s niečím, čo sa volá pravidelnosť, lebo pravidelné veci sú tie, ktoré fungujú. Keď raz poviete zákazníkovi, že ak má problém s bojlerom, príď k nám, vieš čo zákazník spraví? Absolútne nič. Jeho to vôbec nezaujíma. Keď mu niečo ukážete raz, tak je veľká pravdepodobnosť, že si to všimne alebo si to vôbec ani nevšimne.

Vy potrebujete s tým zákazníkom komunikovať na dennodennej báze. Musíte mu povedať že toto robíme a v tom sme lepší. Takúto pridanú hodnotu robíme pravidelne a dookola. Keď si myslíte, že ste otravný a že je to nezáživné, nie je to tak. Tým, že pôsobíte v nejakom okruhu ľudí, určite otravný nie ste. Máte tak veľa ľudí ktorých viete osloviť, že sa tým pádom tej otravnosti nemusíte báť.

Komunikujte funkčne a pravidelne tak, aby to malo nejaký šmrnc a vtedy facebookové kampane budú fungovať.

Trendy

Keď si pozriete tento príspevok, takto sme robili kampaň pre autoumývarku. Vidíte, že tá žienka, ktorá tam je, má nejaké rúško a to znamená, že my sme vyzdvihovali to, prečo je naša umývarka v týchto časoch lepšia ako iná. Pravidelne sa dezinfikovali rukoväte, všetky tie dotykové plochy a tak ďalej. V tom je náš klient lepší, ako sú všetci ostatní klienti. To znamená že tu bol nejaký spoločenský trend, na ktorý sme naskočili, a snažili sme sa ten trend maximálne využiť vo svoj prospech. Či to bol pozitívny alebo negatívny trend zistíte tým, či sme vám dokázali priniesť zákazníkov.

Hľadajte spôsoby, ako priniesť nových zákazníkov a komunikovať s cieľovou skupinou. Keď bola napríklad pandémia Covidu, tak jednoducho namiesto toho, aby ste úplne zastavili všetku komunikáciu, bolo veľmi dobré a prínosné, keď ste komunikovali so zákazníkmi o tých veciach, ktoré oni v tom momente chceli, potrebovali a chceli počuť. Druhá vec je, že trendy na sociálnych médiách sa menia. Obmieňajú sa a posúvajú, a preto je veľmi dobré tie trendy sledovať. Čokoľvek čo je trend, sa snažte využiť vo svoj prospech. Snažte sa pozrieť na to, ako dokážete tu momentálnu vlnu akéhokoľvek trendu, ktorý tu je, využiť vo svoj prospech tak, aby tí zákazníci o vás vedeli viac.

Snažte sa na tieto veci reagovať rýchlo. Je to vec, ktorá príde, ktorá je tu. Zostrojte nejaký facebookový príspevok a rovno ho pustite vonku. Keď ste medzi prvými, bude to pre vás mať veľmi dobrý a pozitívny účinok, lebo tí ľudia, keď je to nejaká smiešna vec, tak sa na tom chcú zasmiať. Keď je to nejaká aktuálna vec, tak chcú o tom viac vedieť. Čiže vy buďte tí, ktorí sú lídrami v marketingu čo sa týka naskočenia na rôzne vlny trendov a udalostí. 

Kvalitný e-shop: Niekoľko tipov pre začiatočníkov

V dnešnej digitálnej dobe sa do popredia dostáva online nakupovanie cez e-shopy. Pre ľudí to je oveľa jednoduchšie, pretože si môžu nakúpiť svoj produkt aj z pohodlia svojho domova cez e-shop, a kuriér im to donesie priamo na ich adresu. Nemusia tak chodiť priamo do kamenných predajní, a majú ušetrené množstvo času.

Ak chcete rozbehnúť vlastný obchod a chcete mať popri ňom aj e-shop, ponúkame vám niekoľko tipov, ako niečo takéto rozbehnúť. Ak chcete rozbehnúť svoj obchod od nuly, portál Biznisweb.sk ponúka 5 základných krokov, ako založiť vlastný e-shop od samého začiatku až po jeho spustenie:

1. krok: Výber vhodného mena e-shopu alebo webovej stránky

2. krok: Hosting a CMS systém

3. krok: Príťažlivý a responzívny webdesign

4. krok: Obsahový marketing pre e-shop

5. krok: Reklama pre e-shop

1. krok: Výber vhodného mena e-shopu alebo webovej stránky

Ak chcete začať podnikať úplne od začiatku, musíte si zvoliť názov vášho e-shopu. Ten by mal veľmi ľahko zapamätateľný a čo najkratší. Jednou z rád, ako prísť na čo najlepší názov je vypísať si zoznam kľúčových slov, ktoré vystihujú zámer vášho podnikania. Ďalšou z rád, ako zistiť, či je váš názov pre e-shop dobrý je opýtať sa zainteresovaných osôb.

Prieskum

2. krok: Hosting a CMS systém

Webhosting je priesotor na serveri, kde bude uložená vaša doména a obsah e-shopu. Niektoré firmy na tvorbu e-shopu často ponúkajú v cene za prenájom e-shopu aj spomínaný webhosting. Ďalšou dôležitou časťou je Content Management System (CMS, v preklade do slovenčiny – informačný systém pre správu obsahu alebo redakčný systém). V systéme si viete upravovať všetko dôležité na vašej stránke. Poskytovateľovi redakčného systému platíte za využívanie CMS a ďalších pridružených funkcií.

3. krok: Príťažlivý a responzívny webdesign

Ak chcete, aby ľudia na vašom e-shope nakupovali, musíte na nich zapôsobiť hneď na prvý dojem. Práve preto by ste mali navrhnúť príťažlivý a responzívny webdesign. Responzívny práve preto, aby sa automaticky prispôsoboval zariadeniu, na ktorom je zobrazený. V dnešnej dobe to je veľmi nevyhnutné, pretože množstvo ľudí si prezerá stránky cez mobilný telefón. Webdesign si môžete upravovať podľa vlastných predstáv. Môžete použiť vlastné fotky, logo, počet produktov na jednej strane, meniť farby.

V dnešnej dobe je často preferovaný tzv. flat design. Ide o typ plochého dizajnu webstránky a nevyužíva žiadne grafické prvky, ktoré vytvárajú 3D efekt. Výhodou tohto je vyšší záujem od klientov a e-shop ich nezaťažuje žiadnymi prehnanými obrazovými efektmi, ale smeruje jeho pozornosť tam, kam chcete vy.

Web design

4. krok: Obsahový marketing pre e-shop

Obsahový marketing pre e-shop je veľmi dôležitý toho z hľadiska, aby sa zákazník zdržal na vašom webe a nakúpil to, čo potrebuje. Každý si kúpi niečo, čo mu pomôže vyriešiť jeho problém. A práve preto by mali prevádzkovatelia e-shopu pri svojich produktoch vyzdvihnúť benefity produktu a ukázať, aký problém s ich pomocou dokáže zákazník vyriešiť. Samozrejme nezabudnite popísať svoje produkty a služby.

K tomu, aby ste dokázali robiť dokonalý obsahový marketing pre e-shop, potrebujete poznať dokonale svoje produkty a rovnako aj svoju cieľovú skupinu zákazníkov. Svoje produkty sa snažte predať aj na sociálnych sieťach, blogu, či newsletteri.

5. krok: Reklama pre e-shop

Ak ste podnikateľ začiatočník, musíte spustiť reklamu, ktorá nič nestojí. Je ňou SEO, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Ak máte rozpočet a chcete mať 100% istotu, že vaše podnikanie sa bude uberať správnym smerom, oslovte marketingovú agentúru, ktorá vám s nastavením reklamy pre váš e-shop pomôže. 

Spôsoby dodania tovaru

Ak ste už založili e-shop, predtým, ako sa rozhodnete predávať svoje produkty, musíte si vybrať spôsob dopravy, akým bude tovar doručený zákazníkovi. Existuje množstvo spôsobov, a vy si už len musíte vybrať ten najvhodnejším.

Najbežnejším spôsobom dopravy tovaru je Slovenská pošta. Má rozsiahlu sieť pobočiek aj v dedinách. Je potrebné však dodať, že tovar, ktorý by ste chceli doručiť zákazníkovi, musíte osobne doručiť na poštu, čo môže zobrať veľa času. Výhodou Slovenskej pošty je to, že tovar prepraví aj do zahraničia a cena je výhodná pri preprave balíkov bez dobierke. Na druhej strane, nevýhodou je časovo náročné podávanie balíka a vysoká cena pri expresnom doručení poštovým kuriérom.

Zásielka

Ďalším obľúbeným spôsobom doručenia balíka je kuriérska služba. Na Slovensku ich je niekoľko, čiže si máte z čoho vyberať. Ide o niečo drahší spôsob, ako cez Slovenskú poštu, no kuriér preberie balík priamo od vás z domu a dokáže informovať zákazníka o predpokladanom doručení. Ďalšou výhodou je to, že ak vám čas príchodu kuriéra nevyhovuje, viete sa s ním dohodnúť a presunúť to. Avšak, nie každá spoločnosť to môže ponúknuť a preto si prezerajte recenzie a skúsenosti s danými kuriérskymi spoločnosťami.

Dnes často využívaným spôsobom doručenia tovaru je Zásielkovňa. Ide o výdajné miesto. Zákazníci si často zvolia takýto spôsob doručenia, pretože si svoj balík môžu vyzdvihnúť v čase otvorenia prevádzky, kde sa výdajné miesto nachádza. Rovnako si nemusí zobrať svoj balík v deň, kedy je na výdajné miesto doručené. Na vyzdvihnutie má 7 dní. Nevýhodou je však to, že podávanie balíka je zdĺhavejšie a zásielkovňa nemá rozvinutú sieť pobočiek po Slovensku tak, ako Slovenská pošta.

Ak bývate vo väčšom meste a máte odtiaľ aj svojich zákazníkov, môžete využiť aj vlastnú prepravu. Ide pravdepodobne o najmenej problémový spôsob dopravy. Doručovateľ má po celú dobu prehľad o tovare a nemusí sa strachovať, že zákazníkovi nebude správne doručený. Rovnako výhodou je aj to, že ak ponúkate veľkorozmerný tovar, nemusíte kuriérskej spoločnosti dávať príplatky. Rovnako sa viete dohodnúť aj so zákazníkom, kedy mu tovar doručíte, a ak by to nejakej strane nevyhovovalo, viete to hocikedy a jednoducho zmeniť. 

E-shop: doručenie

Spôsob platby za tovar

Typickým spôsobom platby za tovar je prevod na účet. Zákazník teda prevedie peniaze zo svojho účtu na účet predajcu. Tovar sa zvyčajne odosiela, ak predávajúcemu dorazia peniaze na účet. Nevýhodou je to, že tento prevod môže trvať niekoľko dní, nakoľko sa nerobia cez víkendy alebo sviatky.

Ďalším spôsobom platby za tovar je platba kartou cez platobnú bránu. Na tento spôsob platby musí prevádzkovateľ e-shopu prepojiť platobnú bránu so svojim online obchodom. Výhodami tohto spôsobu platby sú okamžitá platba po objednaní bez čakania na transakciu, jednoduché vrátenie platby na účet zákazníka, dôveryhodnosť tretej strany pre zákazníka, a s možnosťou uloženia karty je platba pre zákazníka rýchla. Avšak, mnoho ľudí nedôveruje týmto platobným bránam a preto sa tomuto druhu platby stránia. Odradiť ich môže aj vysoký poplatok za transakciu či zadržiavanie platieb.

E-shop: platba

Najobľúbenejšou platobnou bránou v zahraničí je PayPal. Služba má však vysoké poplatky, no s väčším objemom platieb klesá ich výška. Je to však výhodný spôsob platby pre e-shopy, ktoré prijímajú platby v rôznych menách. Ak však sa dostanete do situácie, že zákazník bude reklamovať tovar, PayPal tradične stojí na strane zákazníka. Ak nepreukážete, že spôsob dodávky tovaru prebehol hladko a bez komplikácii, PayPal vráti zákazníkovi peniaze.

Menej dôverčiví ľudia sa často radšej obrátia na platbu na dobierku. Nerobí im však ani problém, že cena sa môže zvýšiť pre tento druh platby o niekoľko eur. Častým problémom pre predávajúcich je možno neschopnosť prebrania zásielky, či zadržiavanie peňazí hlavne na pošte. Výhodou dnešnej doby je aj to, že pri dobierke môžete platiť kartou, ak má kuriér prenosný platobný terminál.  

E-shop: platba

Na marketingu záleží

E-shop bez správneho marketingu by nedokázal fungovať tak, ako by ste si predstavovali. Preto musíte využívať množstvo spôsobov, ako spropagovať svoj e-shop. Ak ste sa rozhodli podnikať na internete, k online obchodu si vytvorte aj sociálne siete, ako napríklad Facebook, Instagram alebo YouTube. Vďaka sociálnym sieťam môžete získať nových potenciálnych zákazníkov, a ak dokážete správne spravovať Facebook, môže sa stať aj vašim predajným kanálom. Ak nie, nebojte sa osloviť marketingovú agentúru, ktorá by vám s tým určite pomohla. Čo sa týka Instagramu, využiť by ste ho mohli napríklad na ukázanie života vo firme, alebo publikovať rôzne fotky produktov, či služieb.

Pri správnom fungovaní e-shopu nezabudnite aj na podporu predaja. Tým sa vlastne myslí produktový marketing, kedy svojim zákazníkom ponúknete rôzne súťaže, odmeny, zľavy, či darčeky. Ľudia chcú často ušetriť na nejakom produkte a väčšinou na nich zapôsobí práve produkt v zľave. Avšak, nezabudnite, že zarobiť chcete v prvom rade vy, preto musíte výšku zľavy nastaviť tak, aby to bolo pre vás výhodné.

E-shop: darček

Nezabudnite ani na správny kontakt s verejnosťou. Ak chcete presadiť svoju značku a e-shop, publikujte rôzne články v spravodajských weboch, novinách, či weboch. Musí ísť však o užitočný a jednoduchý obsah, vďaka ktorému si prilákate množstvo zákazníkov.

Na ktoré sekcie na e-shope nezabudnúť?

Aj keď e-shop slúži na predaj produktov, nesmiete zabudnúť aj na iné sekcie, ktoré sa na webovej adrese musia nachádzať. Jednou z tých najhlavnejších je sekcia O nás. Tu by ste mali predstaviť svoju firmu, vaše ciele, minulosť a vývoj. Vďaka tomu si dokážete ľahšie vytvoriť dôverný vzťah ku zákazníkovi, ktorý o nákupe rozhoduje aj vďaka svojim emóciám.

E-shop: tím

Určite by ste nemali zabudnúť aj na blog. Je to spôsob, ako prilákať nových potenciálnych zákazníkov, pretože množstvo e-shopov sa zameriava čisto na predaj produktov, nie na kontakt so zákazníkmi. Ak predávate napríklad eko produkty, v blogu môžete písať o zdravom životnom štýle a tipoch a radách v oblasti cvičenia. Ak ide napríklad o výrobok na konzumáciu, môžete pridať aj niekoľko receptov, v ktorých sa dá váš produkt využiť. Môžete v podstate písať takmer o všetkom, s čím váš produkt súvisí.

Nezabudnite aj na obchodné podmienky, ktoré sú povinnou súčasťou každého e-shopu. Ide o súhrn všetkých dôležitých informácii o rôznych oblastiach. Dajte si pozor na zostavenie obchodných podmienok, pretože ide o takpovediac zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Určite oceníte aj všeobecné pravidlo „clara pacta – boni amici“, čo v preklade znamená „dobré zmluvy robia dobrých priateľov“.

E-shop: obchodné podmienky

Ak chcete chrániť seba a svojich zákazníkov, v obchodných podmienkach nezabudnite na:

Výbuch hlavy

Náš zákazník – náš pán

Ak chcete mať fungujúci a stabilný e-shop, nesmiete v ňom zabudnúť aj na zákaznícky servis. Kupujúci sú citliví na to, ako sa s k ním správate, a to najmä po tom, ako vykonáte nákup. To, ako často komunikujete so svojimi zákazníkmi je mimoriadne dôležité z toho dôvodu, že môže o vás povedať, že ste nedôveryhodný e-shop a neodporučí ho ďalším svojím známym. Dávajte si pozor aj na to, aby ste zákazníkovi neposlali omylom poškodený tovar. Ak sa však do tejto situácie dostanete, mali by ste im vrátiť peniaze, aby si nemysleli, že ste to urobili naschvál a svoju chybu si uvedomujete.

Rovnako sa snažte objednávky spracovať čo najrýchlejšie. Práve rýchlosť patrí medzi základné faktory, ktoré vás posúvajú pred konkurenciou. Nezabudnite počas celého spracovania objednávky informovať zákazníka o tom, v akom stave sa jeho balík nachádza. Ak sa vyskytne problém s rýchlym dodaním, rozhodne o tom informujte zákazníka a vysvetlite mu v rozumných dôvodoch, čo je za neskorým príchodom objednávky.

E-shop: zákaznícky servis

Online podnikanie je v dnešnej dobe veľmi efektívnym a často využívaním spôsobom. Mnoho ľudí sa toho zľakne, no ak máte množstvo vedomostí o fungovaní e-shopu, neváhajte a pustite sa do toho. Existuje množstvo rád, ako naštartovať kvalitný e-shop a my sme vám chceli niekoľko z nich ukázať. 

Ako nasmerovať zákazníka cez online kanály?

Reklama na Facebooku nie je mágia, od ktorej sa vám zrazu objavia stovky klientov denne. Ani pekné videá nezaručia okamžitý nárast zisku. Jedine kombinácia online komunikačných kanálov vie fungovať a prinášať pravidelne nových zákazníkov.

Smerové tabule k vášmu biznisu

Predstavte si, že máte v meste kamennú predajňu s ponožkami a potrebujete nasmerovať ľudí do vášho obchodu. Vytlačíte si množstvo billboardov, bannerov, plagátov, letákov a nalepíte ich po celom meste. Cieľom je, aby sa váš potenciálny zákazník dostal do vášho obchodu s ponožkami z hociktorej lokality v meste.

Rovnakým spôsobom to funguje aj v online svete. Každý prvok digitálneho obsahu, ktorý zdieľate so svojím publikom je smerovou tabuľou k vášmu produktu alebo službe. Ak chcete kampaň s úspešnými výsledkami, vaša reklama má byť tam, kde váš zákazník trávi najviac času.

Ako začať?

Základom nastavenia komunikácie je určenie publika, prípadne persón, s ktorými vediete dialóg o svojom produkte. Môžete sa domnievať, že to, čo predávate je určené pre všetkých, ale nie je tomu tak. Aj svetové značky ako Coca-Cola majú určené persóny, skrz ktoré komunikujú v reklame svoj univerzálny nápoj.

Na to, aby komunikácia bola prirodzenejšia, je oveľa ľahšie si predstaviť človeka s konkrétnymi parametrami:

Definovaných persón môže byť aj viac, maximálne 3. Samozrejme, persóna neznamená, že budeme cieliť len na tento jeden typ osobnosti. Persóna je všeobecná idealizácia nášho konečného zákazníka.

"Ak chcete kampaň s úspešnými výsledkami, vaša reklama má byť tam, kde váš zákazník trávi najviac času."

Case study - Bezpečnostné dvere Sofia

Pozrime sa na konkrétny prípad. Pri nastavovaní online kampane pre nášho klienta pôsobiaceho v oblasti predaja bezpečnostných dverí v kamenných predajniach a e-shopoch, sme si v prvom rade zadefinovali persónu: 

Lucia

Problémy, ktoré rieši:

Kanály:

Je oveľa ľahšie komunikovať s Luciou, keď sme si ju predstavili, však? Vieme na čom jej záleží, aké má finančné možnosti a čo by si priala. Dokonca vieme, kde by naša reklama mohla fungovať čo najefektívnejšie. Je ten pravý čas na zadanie komunikačných kanálov a tvorbu vizuálov zameraných na našu persónu.

Ďalšie tipy na úspešnú kampaň: 

  1. Čím je viac kanálov komunikácie a vypustených “častíc” reklamy, tým je väčšia šanca na úspech. 
  2. Čím väčšia cena produktu, tým dlhšia môže byť doba rozhodnutia k nákupu. Počas celej doby uvažovania je dôležité byť na očiach potenciálneho zákazníka.
  3. Komunikácia s potenciálnym zákazníkom je pravidelná a systematická záležitosť. Každý komunikačný kanál musí mať určené, kedy bude tá správna chvíľa na spustenie.

Ako na online marketing? Pozrite si niekoľko tipov

Pod online marketingom si môžeme vyrozumieť všetku činnosť spojenú s predajom produktov a služieb, ktorú vykonávame na internete. Ak chce byť dnes firma úspešná, musí sa zamerať vo väčšine prípadov na online marketing. Pozrieme sa na niekoľko tipov, ako sa stať úspešným vo svete online marketingu, aby vaša firma časom napredovala.

Aby sme mohli najskôr začať, musíme si podrobnejšie opísať, čo to vôbec online marketing je. Ide vlastne o veľkú časť marketingu, ktorá sa zameriava na zviditeľňovanie vlastnej firmy na internete. Azda najväčšiu časť online marketingu tvoria sociálne siete. Medzi ne zaraďujeme napríklad Facebook, Instagram či YouTube. Ide o tri najnavštevovanejšie sociálne siete na Slovensku, ktoré navštevuje milióny ľudí mesačne.

Všeobecne online je takmer 5 miliónov Slovákov. Takmer 3 milióny aktívne využívajú sociálne médiá. V porovnaní rokov 2019 a 2020 došlo k 6,6% nárastu počtu používateľov sociálnych médií. Podľa údajov Statisty z júla 2020 je najrozšírenejšou sociálnou sieťou na Slovensku Facebook, na ktorý mesačne príde 2,7 milióna ľudí, čo je približne polovica populácie na Slovensku. Na druhom mieste sa umiestnil YouTube, kde mesačne príde 2,4 milióna Slovákov. Viac ako jeden milión užívateľov zo Slovenska má Instagram, kde mesačne príde 1,2 milióna Slovákov.

Online marketing: sociálne media na Slovensku

96% slovenských používateľov používa sociálne médiá cez mobil. Podiel webového prenosu generovaného mobilnými telefónmi stúpa, zatiaľ čo v prípade notebookov a počítačov klesá. 

Facebook - fenomén dnešnej doby

Na svete sa nájde veľmi málo ľudí, ktorí nepoznajú sociálnu sieť Facebook. Aj preto je mimoriadne dôležité, aby ste si založili firemný účet na tejto sociálnej sieti, pretože tam viete získať niekoľko stoviek nových klientov. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko tipov a rád, ako byť úspešný na Facebooku.

V prvom rade je potrebné mať kreatívnu komunikáciu vašej značky. Mali by ste sa vo vašej firme riadiť heslom menej je niekedy viac, nemali by ste povedať ľuďom všetko hneď a naraz. Zabávajte ľudí na vašej stránke rôznymi slovnými hračkami, rovnaký obsah komunikujte rôznymi spôsobmi a čo je mimoriadne dôležité – buďte jedineční. Ukážte ľuďom, čo vás delí od konkurencie a vytvárajte rôzne novinky, ktoré ešte nikto nemal. Buďte práve vy ten, od ktorého bude konkurencia odkukovať.

Ak si chcete vybudovať úspešnú značku vašej firmy, musíte mať zaujímavý obsah stránky na Facebooku. Váš obsah musí byť autentický, pravidelný a na 80% užitočný a na 20% predajný. Čo to znamená si vysvetlíme v nasledujúcich riadkoch.

Ak si chcete prilákať čo najviac ľudí na vašu stránku na Facebooku, musíte ich niečím zaujať. Na začiatok si vyberiete tri okruhy, ktorými by ste ľudí mali zaujať. Ukážme si to na príklade: Ak vlastníte reštauráciu v centre mesta, publikujte rôzne fakty o potravinách či spoločenských akciách. Za ďalšie si prilákajte zákazníkov históriou mesta či reštaurácie, v ktorom sa gastro podnik nachádza.

Veľmi dôležitá je aj interakcia s publikom. Odfoťte napríklad nejaké jedlo, ktoré ste v posledných dňoch vo vašej reštaurácii navarili, odfoťte ho a opýtajte sa publika, o aké jedlo ide. Takto si udržiavate kontakt s ľuďmi a ich podvedomie im našepkáva, že ste v komunikácii dobrý a preto radi navštívia vás. Posledných 20% tvorí už samotný predaj, kedy použijete nejaký slogan, ktorý vypovedá o vašej kvalite.

Ako na kvalitný firemný profil na Facebooku?

Na začiatok si treba uzrejmiť rozdiel medzi osobným profilom a firemným profilom na Facebooku. Osobný profil si zakladajú fyzické osoby, ktoré sa chcú dozvedieť novinky z diania vo svete alebo byť v kontakte s priateľmi. Práve tieto osobné profily sú terčom firemných profilov, ktoré si zakladajú firmy, celebrity či rôzne organizácie. Do firemného profilu sa zaraďujú napríklad mediálne portály či osobné profily. Výhodou firemného profilu je možnosť propagovať vlastnú značku formou platenej reklamy či sledovanie množstva štatistík.

Online marketing: Facebook štatistiky

Bohužiaľ, množstvo spoločností nevyužíva firemné profily na Facebooku naplno. Neil Patel spísal niekoľko tipov, ako spravovať dobrý a prosperujúci firemný profil. Základom je vložiť profilovú a titulnú fotku. Profilová fotka môže byť napríklad vaše logo. Na titulnej fotke sa môžu nachádzať zamestnanci firmy či rôzne slogany.

Ďalšou dôležitou časťou je sekcia o vás. Práve túto azda najdôležitejšiu časť mnoho firiem zanedbáva. Tu by sa mali ľudia dozvedieť základné informácie o firme, ako napríklad v čom podnikáte.

Ak chcete byť úspešní na Facebooku, určite sledujte svoje štatistiky. Tie vám ukazujú v čom sa musíte zlepšiť, aký príspevok bol najviac či najmenej úspešný a od toho sa môžete odraziť ďalej. V štatistikách môžete nájsť veľmi veľa užitočných vecí. Za spomenutie stoja napríklad príchody označení páči sa mi to. Facebook vie vyhodnotiť, či ľudia lajkli vašu stránku z časovej osi, alebo vás sami od seba vyhľadávali.

Online marketing: like

Facebook Ads

Ak sa dlhodobo trápite s nízkym počtom organických sledovateľov a nedokážete spravovať svoju stránku tak, aby chodili na vašu stránku sami od seba, musíte si zaplatiť reklamu. Jeden z ďalších dôvodov, prečo si vybrať reklamu na Facebooku je jeho navštevovanosť. Je to najznámejšia a najnavštevovanejšia sociálna sieť na svete, kde príde mesačne viac ako 2,5 miliárd ľudí.

Ďalším dôvodom, prečo si vybrať reklamu na Facebooku pre vašu firmu je to, že ľudia na tejto sociálnej sieti trávia tiež denne veľa času. Ľudia na celom svete trávia na Facebooku priemerne 38 minút denne. Za ten čas môžu uvidieť niekoľko reklám, medzi ktorými môže byť práve aj tá vaša.

Online marketing: TOP 10 Facebook štatistik 2020

Od kedy Facebook žiada údaje o vašej polohe, pomohlo to práve stránkam, ktoré často používajú platenú reklamu na Facebooku. Ak chcú svoje služby ponúknuť len do jedného mesta, pri nastavovaní reklamu si zaškrtnú konkrétne mesto, v ktorom sa bude reklama ľuďom zobrazovať. 

Obsahová stratégia

Podľa Asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA) je najlepšie, ak neprispievate príspevkami na vašej stránke ani zbytočne často a ani príliš málo. Ak máte mediálny portál a ste na Facebooku, príspevky by sa kludne mohli prispievať každú jednu hodinu, pri horúcich aktualitách aj častejšie. Ak však budujete na Facebooku vlastnú značku, stačí napríklad jeden príspevok za pár dní. Základ je pravidelnosť a hodnota. Základom úspechu každej značky je komunikácia a hľadajte témy, ktoré vašich fanúšikov zaujímajú, zabavia či nahnevajú.

Druhy organickej propagácie na Facebooku

Propagovať a zviditeľniť svoju značku na kalifornskej sociálnej sieti môžete mnohými spôsobmi. Ako bolo spomenuté, zviditeľniť sa môžete organicky, ale aj platenou reklamou. Organicky sa môžete zviditeľniť tým, že budete postovať zaujímavý obsah pre svojich sledovateľov, ktorí ho poprípade môžu zazdieľať medzi svojich známych, ktorí vás začnú tiež sledovať. Práve pre toto sú závislé firemné profily od osobných, pretože im pomáhajú zviditeľniť sa.

Share it

Príspevky

Čo sa týka príspevkov, existujú rôzne druhy, ktoré môžete na svojej stránke zverejniť. Buď postnete fotku s popisom, ktorý obsah vystihuje. Rovnako môžete zverejniť namiesto fotky aj pútavé video. Aj k nemu sa hodí krátky popis, ktorý video opisuje. Novinkou Facebooku sú aj 3D fotky, vďaka ktorým môžete vytvoriť fotografiu na spôsob panorámy. Na 3D fotkách sa môžete pohybovať pohybom palca či obrátením telefónu.

Stories

Ďalším užitočným spôsobom, ako prinútiť ľudí rozprávať o vás a vnímať vás je pridávanie stories, teda príbehov. Tieto, hovorovo, storky slúžia na to, aby ste nemuseli zahustiť množstvom fotiek vašu časovú os. Príbehy pridáte na vašu stránku jednoducho: na vašej profilovej fotky stránky je také plus v malom modrom okienku. Keď na to kliknete, vyberiete si možností vytvoriť príbeh, zobraziť profilovú fotku a vyberte novú profilovú fotku práve prvú možnosť. Automaticky vás to presunie do vašej galérie fotiek, kde si môžete vybrať už z vytvorenej fotky, alebo nahrať priamo do systému novú fotografiu. Ak nechcete vložiť žiaden text, nálepku či pieseň, príbeh dáte už len zdieľať a váš príbeh sa zverejní.

Online marketing: storky

Instagram – pokroková platforma

Ďalšou sociálnou sieťou, ktorú vám v článku predstavíme, je platforma, ktorá patrí Facebooku, Instagram. Opäť, aj tu je dôležitá komunikácia s publikom. Instagram slúži primárne na pridávanie fotiek a videí, nie obsiahleho textu. Za posledné roky vzrástla popularita tejto sociálnej sieti rapídne a mnoho ľudí ju považuje za prvoradú sociálnu sieť. Avšak, pre firmy by mal by Instagram pod službou Facebooku, na ktorom by sa mali primárne prezentovať.

Ak chcete byť úspešní na Instagrame, musíte mať oveľa viac pravidelnejší a živší obsah ako na Facebooku. Ak chcete správne komunikovať na Instagrame, mali by ste používať množstvo hashtagov. Hashtagy slúžia ako neplatená reklama vášho produktu. Ak vám do obchodu s oblečením prišiel nový tovar značky Adidas, označíte pod fotkou „Dnes nám do obchodu prišli nové tepláky #Adidas.“ Ak tento hashtag zadáte, každý z celého sveta bude môcť vidieť vaše tepláky, ak si klikne na hocijakom inom profile na #Adidas. 

Miesto Instagramu v digitálnej stratégii

Podľa štúdie Asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA) je miesto Instagramu v digitálnej stratégii veľmi dôležité a má nenahraditeľné miesto. Jej obsah sa delí na tri časti: Storytelling, Inšpirácia a Motivácia.

Pod pojmom storytelling sa rozumie vyrozprávanie príbehu dychberúcimi fotografiami, ktoré očaria vašich zákazníkov. Pod spomenutým slovom môžeme vidieť aj videá, ktoré vás ponoria do diania.

Online marketing: pekný instagram

Na Instagram sa nechodí diskutovať o politickom dianí v krajine. Ľudia si tam prídu oddýchnuť, zabaviť a nájsť inšpiráciou napríklad pri varení jedla, kde nejaký kuchár pridá video z jeho receptu. Rovnako tam môžete nájsť aj rôzne krásy sveta, kde sa pravdepodobne nemáte len tak ľahko dostať.

Ľudia často chodia na Instagram hľadať aj motiváciu. Neviete sa premôcť ísť behať, no potrebujete to a nechce sa vám? Choďte na Instagram a nájdite si ľudí, ktorí zoberú športové topánky a pri západe či východe slnka idú behať. Verte, že sa premôžete a výsledky sa ukážu hneď. 

Reklama vo vyhľadávaní

Google ponúka množstvo spôsobov, ako zviditeľniť svoju firmu v prehliadači. Jednou z nich je aj reklama vo vyhľadávaní. Ide o textovú formu reklamy, ktorá môže byť presne cielená na vášho potenciálneho zákazníka. Ak napríklad podnikáte s interiérovými dverami, zaplatite si reklamu vo vyhľadávaní Google a zákazník, ktorý si zadá do vyhľadávania „interiérové dvere“, bude vidieť vašu firmu na prvých priečkach vďaka vami zaplatenej reklame.

Online marketing: reklama vo vyhľadavání

Túto reklamu môžete cieliť na základe kľúčových slov alebo vstupných stránok. Ostaňme pri tých interiérových dverách. Pri nastavovaní reklamy si zadáte kľúčové slová „interiérové“ a „dvere“. Čo sa týka vstupných stránok, službe Google Ads pri nastavovaní reklamy ponúknete vaše vstupné stránky. Poskytnutím tohto zoznamu určite, kedy sa má zobrazovať vaša dynamická reklama a kam má Google Ads smerovať na vašej stránke potenciálnych zákazníkov. 

Video reklama

Video reklama je v dnešnej dobe veľmi populárnym druhom propagácie firmy. Ľudia často vyhľadávajú videá na to, aby sa s nejakou firmou oboznámili. Je to jednoduchší spôsob, ako čítať nejaký obsiahly článok. To, čo by ste chceli zákazníkovi ponúknuť v článku na jednu A4 viete zhrnúť do minútového videa. Aj práve preto sa do popredia dostáva tento druh reklamy, ktorý sa dá využiť na YouTube či na Facebooku.

Video reklama na YouTube

Video reklama na YouTube má viacero foriem. Základné sa delia na preskočiteľné reklamy in-stream a nepreskočiteľné reklamy in-stream. Preskočiteľné reklamy sú tie, ktoré môžete pred či počas videa preskočiť po piatich sekundách. Túto reklamu odporúča Google support použiť, ak si medzi hlavné ciele kampane zvolíte predaj, potenciálnych zákazníkov, návštevnosť webu, povedomie o značke a dosah či kúpnu úvahu o výrobku a značke.

Nepreskočiteľné reklamy in-stream sú tie, ktoré musíte dopozerať do konca. Tieto video reklamy sú kratšie ako 15 sekúnd a rovnako sa prehrávajú pred inými videami alebo počas nich. Tieto reklamy majú za cieľ zvýšiť povedomie o značke a dosah a diváci ich nemôžu preskočiť.

Video reklama na Facebooku

Video reklama na Facebooku je o 135% účinnejšia, ako statický dosah. Rovnako tento typ reklamy má väčší vplyv na nákup vášho produktu či služby, ako keby ste zvolili napríklad karusel reklamu. Je to všetko pre to, že ľudia často vyhľadávajú videá, ak sa chcú s niečím novým oboznámiť. Sú totiž lenivejší si prečítať článok, ako pozrieť kratšie video.

Facebook: fotoobsah vs. videoobsah

Na Facebooku dokážete vytvoriť až 2-hodinové video. Tu smeruje otázka na vás: Dokázali by ste tak dlho sledovať jedno video na Facebooku? Väčšina ľudí by to hneď vzdala, alebo by ho rovno preskočila. Preto je najdôležitejšie, aby ste vytvorili čo najkratšie video s pýtavým obsahom. Ideálna dĺžka videa je okolo 30 sekúnd, počas ktorých by ste mali zhrnúť všetko podstatné, čo by mal zákazník vedieť. Viac ako 80% ľudí pozerá reklamy bez zvuku. Preto je dôležité, aby ste aj vy vytvorili video bez zvuku s krátkymi titulkami, aby to zaujalo čo najviac ľudí. 

SEO články

SEO články sú dôležité pre zvýšenie povedomia firmy. Ak ste napríklad marketingová agentúra, môžete si založiť vlastný blog, na ktorý budete publikovať SEO články, ktoré keď sú dobre napísané, dostanú váš článok na popredné miesta vo vyhľadávaní Google.

Základom úspešného SEO článku je jedinečný obsah a časté používanie kľúčových slov, ktoré si pred písaním článku zadáte. Rovnako je dôležité, aby ste v článku využívali čo najviac linkov na iné stránky, odkiaľ ste čerpali informácie. Tieto články sú obsiahle a málokto si ich prečíta celé a do konca. Preto zvoľte pútavý úvod, cez ktorý sa dostane každý.

Keď článok dopíšete, prečítajte si ho po sebe a skontrolujte, či sa v ňom náhodou nevyskytli nejaké gramatické chyby. Po skontrolovaní a publikovaní si položte základnú otázku: Je vás obsah lepší ako má konkurencia? Ak to tak je, dostanete sa na popredné priečky vo vyhľadávaní a so svojou prácou môžete byť spokojný.

Online marketing: SEO optimalizácia

Reklama na spravodajských weboch

Ďalším druhom online marketingu je aj reklama na spravodajských weboch. Takúto reklamu delíme na dve časti: reklama formou bannerov alebo PR článkov.

Bannerovu reklamu viete dostať na spravodajské portály rôznymi spôsobmi: buď vás tam automaticky presadí Google, keď ste si zaplatili reklamu cez Google Ads, alebo po dohode so správcom spravodajského portálu. Väčšinou ide o portály, ktoré majú vysoké čísla sledovanosti a ľudia sa radi vracajú na ich stránku.

Reklama na spravodajských weboch

Ak chcete reklamu na spravodajskom webe formou PR článku, musíte sa ozvať priamo správcovi webového portálu. Vy pošlete do redakcie hotový článok s fotografiami, ktorý už portál zverejní na svojom webovom sídle. Väčšinou sa na týchto článkoch vypínajú komentáre, aby ľudia nemohli diskutovať v komentároch. 

Reklama v online katalógoch

Online katalógy sú rovnako spôsobom, ako svoju firmu zviditeľniť. Ide o veľmi jednoduchý spôsob, ako prezentovať základné údaje o firme v pár riadkoch. Medzi najznámejšie online katalógy firiem na Slovensku patri Azet a Zlaté stránky.

Firma by mala mať v online katalógu niekoľko viet o sebe, základné kontaktné údaje (telefónne číslo, mail, emailová adresa, webová stránka), sídlo firmy, fakturačné údaje či otváracie hodiny. Rovnako, ak má firma účet na sociálnych sieťach, tak je možnosť sa automaticky prelinkovať na ich Facebook či Instagram.

Na záver, online reklama je vynikajúcim nástrojom pre efektívne oslovenie nových potenciálnych zákazníkov. V tejto dobe už neexistuje podnik, ktorý si môže povedať, že nepotrebuje komunikovať online. Svet sa stáva stále viac virtuálnym a je na každom z vás, či budete držať krok s dobou, alebo si necháte ujsť aj posledný vlak. 

Prečo povedať áno online reklame?

Nová digitálna doba prináša nové možnosti propagácie. Spoznajte skutočné dôvody, prečo online reklama predbieha klasickú tlačovú reklamu.

1. Viete, koľko ľudí videlo vašu reklamu

Jednou z výhod digitálnej reklamy je transparentnosť. Viete presne povedať nielen množstvo ľudí, ktoré videlo vašu reklamu, ale aj ich lokalitu, pohlavie, vek a či sa im vlastne reklama páčila. Pri offline reklame nemáte prehľad o presných číslach, máte len priemerný odhad dosahu a efektu reklamy.

2. Viete cieliť podľa miesta, veku a záujmov

Žiadny produkt nie je vhodný pre každého a má určité publikum, ktorému by sa mohol zísť. Presné cielenie znamená aj efektívnejšiu investíciu do reklamy. Zobrazí sa len tomu, komu sa má zobraziť.

Online reklama: cielenie

3. Viete efektívne zistiť, komu sa reklama páčila

Máte 2 billboardy. Ako zistíte, ktorý sa ľuďom páčil viac? Sú lepšie vnímané ilustrácie alebo fotky? Pri online reklame máte okamžite odpoveď na obrazovke vo forme presných štatistík. To vytvára priestor na testovanie a analýzu publika, či samotných reklám.

4. Viete rýchlo zmeniť reklamu podľa potreby

Robiť chyby je nepríjemné. Robiť chyby, ktoré sa nedajú napraviť je ešte viac nepríjemné. Oprava nesprávnosti v tlačovej reklame vás môže stáť nemalé náklady, zatiaľ čo oprava digitálnej reklamy vás bude stáť maximálne 10 minút času. Samozrejme, nemusí ísť len o chyby. Ak máte niečo, čo urgentne chcete ukázať svetu, digitálna reklama bude na vašej strane.

5. Viete zapojiť zákazníkov do reklamy

Offline reklama sa častokrát stáva monológom firmy k zákazníkom. Je však veľmi prospešné zapojiť samotných zákazníkov do vašej online reklamy. Môžete tak získať mnoho informácií o správaní vášho publika, prípadne zistíte, čo môžete vylepšiť na svojom produkte/službe.

Online reklama: interákcie

Na záver, online reklama je vynikajúcim nástrojom pre efektívne oslovenie nových potenciálnych zákazníkov. V tejto dobe už neexistuje podnik, ktorý si môže povedať, že nepotrebuje komunikovať online. Svet sa stáva stále viac virtuálnym a je na každom z vás, či budete držať krok s dobou, alebo si necháte ujsť aj posledný vlak.