Kontaktuj nás

Grafický dizajn: Jazyk, ktorý vidíte a používate každý deň

Daniel Csúr
27. 4. 2022
5
min.

Ľudia od pradávna používali obrázky na komunikáciu. Lepšie sa nimi dali vyjadriť slová, pocity, ale aj vyobraziť rôzne situácie, ktoré boli následne jednoduchšie na pochopenie. O komunikácii pomocou obrázkov môžeme hovoriť aj v prípade hieroglyfov, či klinového písma. Obidva tieto spôsoby komunikácie sa odrážali od vizuálneho vnímania obrázkov. Ľudia avšak veľmi rýchlo pochopili, že nejde len o komunikáciu medzi sebou, no častokrát potrebovali odkomunikovať aj nejakú ich činnosť, napríklad taký obchodníci sa snažili ukázať, čo a prečo predávajú.

Obrazová komunikácia bola preto prítomná už dlhé roky, avšak jej premena na grafiku ako takú trvala dlhé stáročia. Transformácia “kreslenia” a “komunikácie” na grafiku sa začala už dávno v období antiky, kde sa objavili prvé tabule, ktoré symbolizovali predaj daného tovaru alebo služby. Už tu sa do grafiky začala zapájať reklama a prišlo prvé pochopenie širokých možností využitia grafiky v bežnom živote.

Dlhé roky však grafika fungovala iba na princípe “kreslenia obrázkov”. Až kým neprišla renesancia, kedy sa ľudia zbláznili do umenia a kreslenia. Začala sa vyvíjať geometria, prvé komplikovanejšie kresby, abstrakcia, maľby a podobné druhy umenia, ktoré už tvorili cestu, ktorou sa vyberala grafika v ďalších rokoch. Prečo sa ale bavíme o výtvarnom umení?

Práve to bolo stavebným kameňom pre modernú grafiku, ktorú používate aj vy. Presunieme sa ale rýchlo do 19. a 20. storočia, kde grafika naozaj začala rásť a dostávala sa do povedomia väčšiny ľudí. Určite poznáte moderné vily a geometrické druhy nábytku, ktoré vznikali použitím základných geometrických tvarov. Asi vás prekvapí, že všetky tieto dizajny vychádzali z umeleckého grafického štýlu s názvom Bauhaus. Jedno z najvplyvnejších umeleckých smerov sa zapísalo do dejín grafiky práve svojím širokým záberom do bežného sveta. Svet sa tak začal meniť a grafika sa stala súčasťou našich životov.

Pýtate sa, ako to, že to je našou súčasťou, ale nikdy si to nevšímam poriadne? Spomeňte si na značky ukazujúce východ z budovy, cestné značky, orientačné značky v prírode, ale aj maličkosti, ako znázornené otváranie krabice, informačné ikony na obaloch a ceduľky v obchodoch s cenami. Všetky tieto bežné záležitosti musia správne odkomunikovať to, čo majú, a o to, aby to správne komunikovalo, sa musí postarať už grafik. Preto grafika nie je len “kreslenie obrázkov”, ale v dnešnej dobe môžeme hovoriť o forme neverbálnej komunikácie.

Momentálne žijeme v modernom svete. Každý z nás má telefón, každý máme nejaké sociálne siete. Každá aplikácia, nastavenie, či iný funkčný celok používa určité UI a UX, ktoré nám pomáha ľahšiu navigáciu vo virtuálnom priestore - ba, častokrát sú tieto elementy navhrnuté tak, aby bola naša navigácia intuitívna. Či už je to jednoduchá ikona “naspäť” alebo nejaký náročnejší úkon, každá akcia je znázornená ikonou, farbou, veľkosťou, ktorú grafik vytvoril, aby nemusel slovne opisovať danú akciu. V dnešnej dobe sledujeme sociálne siete, čítame články, webstránky a komunikujeme s priateľmi. Práve tam sa momentálne nachádza obrovské množstvo grafiky, ktoré denne prijmeme, no väčšinu však nespracujeme dôkladne, a tak nenaplníme plný potenciál pochopenia danej grafiky. Dostávame sa však do situácie, kedy nás množstvo informácií už zahlcuje natoľko, že väčšinu vecí náš mozog odignoruje. Všímame si väčšinou len jasné, rýchle a priame informácie, ktoré musia byť spracované a prispôsobené dnešnému vnímaniu ľudí v rýchlom svete.

Momentálne vidíme len špičku ľadovca z celej grafiky, no vývoj tohto odvetvia je väčší a komplikovanejší, ako by sa zdalo. Trvalo dlhé roky vypracovať pravidlá, štýly a celkové formy grafického dizajnu, no stále je priestor na jeho vývoj. Preto sa grafika nikdy nedostane do bodu, kedy si budeme môcť povedať, že lepšie sa to nedá. Je to neustály proces, ktorý je ovplyvňovaný evolúciou ľudského správania. Napríklad nezabúdajte na emoji, ktoré používate v každodennej komunikácii, aby ste odkomunikovali svoje pocity lepšie a jednoduchšie. Aj to je grafika. Všetko, čo vidíte na displeji, papiery, stene alebo aj na obrovskej reklame na boku budovy. Všetko toto prešlo rukami grafika, ktorý vytvoril komunikačný vizuálny prostriedok, ktorý za prvé musí spĺňať pravidlá jednoduchej a jasnej komunikácie pre rozličné skupiny ľudí, a za druhé musí pôsobiť esteticky a harmonicky.

Grafika nie je o tom, aby ste niečo pochopili iba vy, alebo aby sa to páčilo iba vám. Ide o to, aby to pochopil každý, komu je vaša grafika určená, bez rozdielu na národnosť či intelekt. Grafika je dlhodobo najuniverzálnejší jazyk v celom svete, no aj tak ju berieme za samozrejmosť. Tak sa skúste zamyslieť, ako by vyzeral svet bez grafiky?

Dohodnime sa
na bezplatnej konzultácii
Prečítajte si Progres
Spoznajte príbehy
našich klientov
Aby sa o podnikaní len nerozprávalo, poďme niečo spoločne podniknúť
Zistite, aké riešenia vieme ponúknuť pre Vaše špecifické situácie.

Otváracie hodiny:
PO - PIA
8:30 - 17:00
SO - NE
zatvorené
Bélu Bartóka 20/A
979 01 Rimavská Sobota
0902 126 561
info@prognessa.com
Spojte sa s nami:
©2019 - 2023 PROGNESSA, s. r. o.
|
verzia 6.0
|
Ochrana osobných údajov
|
Obchodné podmienky