Kontaktuj nás

Obchodné výsledky ako odmena po analýze a stratégii

Kika Kruissová
10. 1. 2024
4
min.

V súčasnom dynamickom podnikateľskom prostredí je dôležité mať jasno v stratégii, procesoch a systémoch, ktoré vašu firmu poháňajú vpred. Tento článok sa zameriava na to, ako navrhnúť a implementovať celkovú stratégiu, ktorá priamo nadväzuje na analýzu vašej aktuálnej situácie a ako z toho vyplývajúce procesy a systémy môžu ovplyvniť úspech vašej firmy.

Stabilita a úspech sa budujú postupne

V oblasti marketingu a digitálnych agentúr je vytváranie dlhodobých a stabilných vzťahov s klientmi rozhodujúcim faktorom úspechu. Ako spoločnosť PROGNESSA sme mali tú česť spolupracovať s viac ako štyridsiatimi slovenskými firmami, ktorým sme pomohli dosiahnuť lepšie ekonomické výsledky prostredníctvom systematickej práce na nastavení ich firemných a marketingových stratégií. Dnes sa pozrieme na to, ako stratégia tvorí základ dlhodobej a stabilnej spolupráce s klientmi, prechádzajúc cez procesy, až po výsledky.

Stratégia ako základný kameň úspechu

V našom odvetví je každý projekt jedinečný, a preto si zaslúži osobitný a komplexný prístup. Začiatok každého úspešného projektu spočíva v jasne definovanej obchodnej stratégii. Obchodná stratégia spoločnosti je akýmsi kompasom, ktorý určuje smer a cieľ, ktorým sa firma chce uberať.

Firemné a marketingové stratégie, ktoré sme pomohli vytvoriť pre našich klientov, slúžia ako základné piliere, na ktorých môžu stavať svoje úspechy. Ale prečo je takáto stratégia dôležitá? Pretože v dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí, kde konkurencia nikdy nespí, je potrebné mať jasný plán, ako dosiahnuť svoje ciele.

Čo to je - stratégia?

Stratégia je súhrn metód a činností, ktoré nám pomáhajú dosiahnuť naše dlhodobé podnikateľské ciele. V biznise sa často začína tzv. SWOT analýzou, ktorá ustanoví vaše silné a slabé stránky v kombinácií s vonkajšími príležitosťami a hrozbami. To je základná fáza, ktorá poskytuje jasný prehľad o tom, kde sa vaša firma momentálne nachádza a kam môže smerovať.

Dáta do hĺbky a 4P

Po vytvorení SWOT analýzy je dôležité prejsť na model 4P (Product, Price, Place, Promotion). Tento model vám pomôže zistiť, ako komunikovať so svojimi zákazníkmi a aké cesty vedú k dosiahnutiu vašich cieľov. V tejto fáze je nevyhnutné zhodnotiť, ktoré komunikačné kanály sú pre vašu firmu najefektívnejšie. Z toho vyplýva, že analýza dát je jedným zo základných pilierov stratégie.

Kde urobiť prvý krok k úspešnému biznisu?

Procesy sú základnou chrbticovou súčasťou každého jedného biznisu. Výber správnych procesov a ich efektívna organizácia môže mať výrazný dopad na celkový úspech podniku. Procesná analýza pomáha identifikovať slabé miesta a príležitosti na zlepšenie. Začnime spoločne s navrhovaním a stavbou vašich systémov tak, aby sa lepšie fungovanie firmy prenášalo do firemnej ekonomiky a odťaženia kľúčových zamestnancov.

Od plánov k realizácii

Keď máte jasnú obchodnú stratégiu, nasleduje proces nastavovania a realizácie. Je to etapa, kde sa nápady a koncepty menia na konkrétne akcie. Pre firmy, ktoré rýchlo rastú, je to obzvlášť kľúčové, pretože vyslovene musia stavať systémy a štruktúry, ktoré im umožnia udržať si tempo rastu. Kde nie je systém, tam vládne chaos. A chaos málokedy vedie k úspechu. 

Takisto pre firmy so stabilným obchodným modelom, ktoré však hľadajú nové príležitosti a nový vietor do plachiet, je proces nastavenia kľúčovým faktorom. Pomáha im objaviť nové možnosti a diverzifikovať svoje aktivity, aby zostali relevantné a konkurencieschopné.

Systém znamená aj udržanie kontinuity

Dlhodobá a stabilná spolupráca vyžaduje aj vytvorenie systémov a procesov, ktoré zabezpečia kontinuitu. Firmy často padajú do pasce stagnácie a nevedia, ako zastaviť pokles. 

Skúsený partner vám dokáže navrhnúť a implementovať systémy, ktoré vám pomôžu udržať si ich obchodnú výkonnosť a adaptovať sa na akékoľvek zmeny na trhu. Tieto systémy sú ako silné plachty, ktoré umožňujú firmám prosperovať aj v náročných vodách podnikania.

Systém nikdy nesklame

Dobre vytvorený systém je základom dobre fungujúcej firmy. Firma je totiž zhluk systematických procesov, ktorý sa drobí na menšie procesy, podprocesy, podprocesy podprocesov, atď. Každá časť tohto systému je kritická. Až keď je systém správne nastavený, môžete očakávať, že výsledok bude pozitívny.

Výsledky ako odmena za strategické myšlienky

Úspešná implementácia stratégie a efektívne spravované procesy a systémy vedú k dosiahnutiu výsledkov. To sa prejaví v podobe zvýšených ziskov, spokojných zákazníkov a motivovaných zamestnancov. Na konci dňa, chce každá firma rásť a byť úspešná, a to sa nedá dosiahnuť bez jasnej stratégie a efektívnych procesov a systémov.

Koniec dobrý, všetko dobré. A to je len začiatok..

Nakoniec, výsledky sú odmenou za všetku tú prácu a snahu, ktorú sme spolu s našimi klientmi vložili do vytvorenia a realizácie stratégií, nastavenia procesov a implementácie systémov. Dlhodobá a stabilná spolupráca sa stáva realitou, keď vidíme, ako naši klienti dosahujú lepšie ekonomické výsledky, rastú a prosperujú.

Nezabúdajme, že dlhodobá a stabilná spolupráca vzniká po stratégii. Stratégia je proces, ktorý sa mení na systém, ktorý nakoniec prináša výsledky. 

Vytváranie stratégie nie je jednorázový akt, ale neustály proces. Keď sú všetky potrebné dáta na mieste, môžete lepšie zhodnotiť, ktoré komunikačné kanály a procesy sú najúčinnejšie pre vašu firmu. Toto všetko vedie k efektívnemu fungovaniu, ktoré sa odráža v pozitívnych výsledkoch.

Ak hľadáte partnera na ceste k dlhodobej stabilite vo vašom podnikaní, neváhajte nás kontaktovať. S naším tímom na vašej strane môžete dosiahnuť všetko, čo si stanovíte za cieľ.

Dohodnime sa
na bezplatnej konzultácii
Prečítajte si Progres
Spoznajte príbehy
našich klientov
Aby sa o podnikaní len nerozprávalo, poďme niečo spoločne podniknúť
Zistite, aké riešenia vieme ponúknuť pre Vaše špecifické situácie.

Otváracie hodiny:
PO - PIA
8:30 - 17:00
SO - NE
zatvorené
Bélu Bartóka 20/A
979 01 Rimavská Sobota
0902 126 561
info@prognessa.com
Spojte sa s nami:
©2019 - 2023 PROGNESSA, s. r. o.
|
verzia 6.0
|
Ochrana osobných údajov
|
Obchodné podmienky