Zásadné kroky, ktoré rozhodujú o úspechu vášho e-shopu

Už dlhšie rozmýšľate, že by ste začali podnikať online? Či už ste začínajúci podnikateľ, alebo podnikateľ so skúsenosťami, som si istá, že sa dnes dozviete pár zaujímavých bodov, ako zlepšiť svoju pozíciu na trhu. 

Čomu sa budeme v článku venovať:

Ako pri každom podnikaní, tak aj pri online podnikaní je veľmi dôležitá 4P metóda, ktorou si určíte základný marketingový mix. Ako je vyššie zobrazené, 4P je z anglického Product, Place, Price, Promotion čo u nás znamená Produkt, Miesto, Cena, Propagácia.

Ako vám jednotlivé "péčka" priamo pomáhajú s podnikaním?

Z našich skúseností vieme povedať, že keď sa podnikateľom nedarí v ich podnikaní, je to práve preto, že nemajú správne definované alebo dodržané 4P.

Product

Je veľmi dôležité vybrať si, s čím chcete v online svete podnikať. Bude to produkt alebo služba? Ak to bude produkt, budete mať tovar, ktorý sa vyrába na mieru, tovar, ktorý máte na sklade, alebo to bude dropshipping? Každé vaše rozhodnutie v prvom kroku ovplyvňuje tie nasledujúce. Tento bod tiež zahŕňa aj šírku sortimentu.

Výber segmentu

V tejto dobe, keď je skoro každý segment extrémne konkurenčný, odporúčame vybrať si produkt/službu, ktorá je špecifická, aby ste vedeli presne zacieliť na svojho konečného zákazníka. 
Ako príklad môžeme uviesť trh s topánkami. Momentálne už existujú veľké giganty v online svete pre predaj topánok, napr. eobuv, About You, či Answear. Keby sa teraz rozhodnete vstúpiť na trh ako ich konkurencia, potrebovali by ste veľa finančných prostriedkov a naozaj premakanú stratégiu, aby ste im mohli konkurovať aspoň z časti.

Avšak aj na tomto trhu je miesto a vy si môžete ukradnúť svoju časť trhu napríklad tým, že budete vyrábať barefoot topánky. Barefoot tiež patrí do sektora obuvi, no tieto veľké spoločnosti nie sú zamerané na tento produkt. 

Veľkú časť trhu zaberá tiež spoločnosť Alza. Preto, ak sa rozhodnete podnikať online, pozrite si, či to predáva tento e-shop. Ak áno, bude veľmi ťažké súperiť so spomínanou spoločnosťou o zákazníkov. 

Place

V tomto bode je potrebné určiť, kde budete produkt predávať a hlavne, ako ho dostanete k zákazníkovi. Dá sa to definovať rôzne, napr. online/offline, na domácom trhu/zahraničnom trhu. Následne sa tento bod venuje aj distribúcií. 

Do distribúcie sa zahŕňa kuriérska spoločnosť, vlastný rozvoz, alebo export do zahraničia. Výsledkom správnej špecifikácie je, aby sa produkty/služby dostali vášmu zákazníkovi za čas, ktorý je ochotný čakať.

Price 

Keďže cena, za ktorú predávate váš produkt alebo službu, tvoria zdroj príjmov, je priam kľúčové ju správne určiť. Je viacero krokov, ktoré musíte pri cenotvorbe vykonať, ale základom je vyrátať si výšku všetkých nákladov vzniknutých s vašim podnikaním, a pretaviť to do ceny. Aby ste nezostali na nule, je potrebné prirátať do ceny aj nejakú obchodnú prirážku, ktorá vám zabezpečí zdroj príjmov na prežitie podnikania a ďalší rozvoj.

Keď budete mať vyrátané náklady a budete sa rozhodovať o výške obchodnej prirážky, je veľmi dobré pozrieť sa aj na ceny vašej konkurencie, aby ste neboli veľmi pod cenu, ale ani veľmi vysoko nad cenou. Oba extrémy vám môžu spôsobiť nepríjemnosti.

Promotion

Online marketing je alfou a omegou pri predaji produktu/služby v online svete. Pri začiatku propagácie je výhodné sa riadiť push/pull metódou. Pri pull metóde sa bavíme o dopytovo orientovanom trhu. To znamená, že je o produkt alebo službu veľký dopyt a ľudia to aktívne vyhľadávajú. Pre pull metódu sú vhodné PPC kampane, prípadne kampane cez Facebook Business Manager s priamym prelinkovaním na webovú stránku.

Pri push metóde sa bavíme o presnom opaku. Používa sa hlavne vtedy, ak ste nová značka v konkurenčnom segmente, alebo ste prišli na trh s novým produktom, a je potrebné o ňom šíriť akúsi osvetu. 

V tomto prípade vie byť nápomocné využitie sociálnych sietí, kde budete postupne pridávať informácie o tom, prečo by mali ľudia nakúpiť priamo u vás. Najlepší spôsob propagácie pri push metóde je komunikovať problém, ktorý váš produkt alebo služba rieši. Týmto spôsobom sa k vám relevantní zákazníci dostanú skôr ako keď budete hovoriť len o produkte samotnom. 

V oboch prípadoch by mala propagácia slúžiť ako pútavá digitálna smerová tabuľa k vášmu e-shopu.

Ako si vytvoriť funkčný a hlavne predajný e-shop? 

Je veľmi veľa spôsobov, ako si môžete vytvoriť e-shop. Každému však vyhovuje iná alternatíva. Môžete si vybrať, či kúpite už zabehnutý e-shop a budete pokračovať v podnikaní tak, ako to bolo doposiaľ nastavené. Taktiež je možnosť si vytvoriť e-shop na akejkoľvek platforme, kde sú e-shopy predpripravené alebo si dať vyrobiť e-shop na mieru podľa vlastných preferencií.

Na základe čoho sa rozhodovať? 

Tu by sme sa mali vrátiť k prvému bodu tohto článku, a tým sú 4P. Pokiaľ sa chcete zamerať na nový produkt v jednej kategórií a pôsobiť na Slovensku, je akceptovateľná varianta tzv. template-u (šablóny). Treba však brať ohľad na to, že pri tejto variante sú obmedzené možnosti pri tvorbe e-shopu.

Taktiež záleží na vašich osobných skúsenostiach pri tvorbe šablonového riešenia. Avšak v dnešnej dobe už existujú konzultanti, ktorí vám s tým ochotne a profesionálne pomôžu za nejakú finančnú odmenu. 

Pokiaľ sa však rozhodnete, že chcete e-shop so špecifickými filtrami, viacerými produktovými kategóriami a jazykovými mutáciami, určite odporúčame e-shop robený na mieru

Vďaka tejto variante môžete využiť aj svoju predstavivosť, ktorú odkomunikujete web dizajnérovi a web developerovi. Ako bonus môžete získať aj ich pohľad na riešenia a nápady z “webárskej” brandže, aké by vás nenapadli, že existujú. Avšak je potrebné brať ohľad na dobré UI a UX, ktoré sú pri šablónach väčšinou preddefinované.

Na to, aby bol e-shop predajný, netreba len pekný dizajn, ale hlavne dobré UX - user experience, po slovensky užívateľská skúsenosť. Zoberte si to zo svojho uhla pohľadu ako zákazník. Keď kliknete na stránku, chcete aby sa rýchlo načítala, a aby bolo pre vás všetko jasné a ľahko dohľadateľné. Presne tomu sa venuje UX.

Táto varianta tiež zabezpečuje prepojenia s rôznymi externými softvérmi, ktoré sú často veľmi žiadané pre automatizáciu e-shopu. Čím väčší e-shop, tým viac prepojení na účtovné a skladové systémy (Pohoda, Kros, Money), ale tiež na fakturačné systémy (Superfaktura, Fapi), či platobné brány (Stripe, GoPay, TatraPay).

Prečo vám dávame toto všetko do povedomia a prečo je dôležité vybrať si správnu variantu?

Zo skúseností vieme povedať, že reklama, resp. Promotion, môže byť nastavená excelentne: je diverzifikovaná, s krásnou kreatívou, popismi a adekvátnym reklamným rozpočtom. Aj keď zákazníci zablúdia k vám na e-shop vo veľkom počte, tak objednávky nepribúdajú. Vtedy sa treba zastaviť a zamyslieť sa presne nad 4P. V prípade online podnikania je vhodné uvažovať aj nad tým, ako dobre je nastavené UX u vás na e-shope.

Ako postupovať pri expanzií do zahraničia so svojim online podnikaním? 

V prípade, že máte na domácom trhu už obchod zastabilizovaný a chcete ďalej rásť, je dobrou alternatívou prejsť na zahraničný trh. Samozrejme okrem prvotnej analýzy zahraničného trhu sa dostáva na rad aj to, akým spôsobom zabezpečíte e-shop pre expanziu. 

Veľa podnikateľov volí takú variantu, že vytvoria nový e-shop v cudzom jazyku. Je toto akceptovateľná varianta?

Pokiaľ sa chystáte vstúpiť len na jeden nový trh, tak to môže fungovať. Ak sa však budete chcieť rozliesť do viacerých krajín, je určite efektívnejšie vytvoriť na pôvodnom, zabehnutom a dobre fungujúcom e-shope jazykovú mutáciu. Budete tak mať istotu, že všetky dizajnové a technické parametre zostanú nemenné, identita zachovaná, a jediné, čo sa bude meniť, je jazyk.

Možnosť jazykovej mutácie je z dlhodobého hľadiska určite účinnejšia aj z toho hľadiska, že nie je potrebné separátne platiť za doménu, hosting, SSL certifikát či samotnú správu webu. Okrem toho sa k tomu pripája aj reklama prostredníctvom Google Ads, ktorá sa tiež ľahšie spravuje, pokiaľ je to všetko pod jedným e-shopom. 

V neposlednom rade sa nový e-shop ťažšie dostáva do povedomia než e-shop, na ktorom je už nejaká história, hlavne, ak sa na to pozeráme z hľadiska SEO (search engine optimalization).

Ako propagovať e-shop?

Ako už bolo vyššie spomenuté, aj tu sa odrážame od 4P a tiež od push/pull metódy. Preto je ťažké definovať jeden univerzálny spôsob propagácie na e-shop. Každopádne tak, ako povedal Allan Dib: “Je jedno, akú dobrú službu alebo produkt predávaš, pokiaľ o tom nikto nevie”.

Púpava - tajomstvo úspešných e-shopov

Zoznámte sa s prospešným princípom púpavy, alebo inak povedané diverzifikácia. Prečo púpava? Keď púpava odkvitne, tak sa veľa malých čiastočiek rozvetrí na rôzne miesta: na auto, na chodník, ale aj na zeleň. Aj keď nepadne všetko na úrodnú pôdu, zasieva vo veľkom, aby ďalší rokom zachovala rovnaký počet púpav, prípadne aby tento počet rástol. Tento princíp je možné aplikovať na svoju propagáciu - od jednotlivcov, ktorých tak ohúrite, že o vás dobrovoľne povedia iným ľuďom, až po veľké kampane. Taktiež uplatnenie tejto metódy nájdete aj pri získavaní príjmu, ale to je už téma, ktorú môžeme otvoriť na osobnom stretnutí.

Vzdelávanie s PROGNESSA Academy v roku 2022

V roku 2022 sme úspešne pokračovali v našom projekte PROGNESSA Academy, vďaka ktorej sa nám podarilo zvýšiť povedomie o marketingu a digitalizácii v rôznych verejných i súkromných sektoroch podnikania.

Náš bezplatný vzdelávací projekt PROGNESSA Academy sa v posledných dvoch rokoch tešil veľkému úspechu. Našim školeniam si prešlo takmer 200 ľudí z rôznych oblastí. S mnohými z nich sme sa tento rok na školeniach stretli opäť, čo nás veľmi teší. V našej “škole” vás nikto neskúša, neznámkuje, ba dokonca ani nenudí. Školenia prebiehajú vo veľmi uvoľnenom duchu, kde vám školiteľ na príkladoch z praxe ukáže, ako aplikovať nové vedomosti.

Minulé roky nám ukázali, že digitalizácia je nevyhnutným trendom. Pokiaľ ju chytíte za správny koniec, môže to byť veľmi zaujímavý a zábavný nástroj, ktorý zefektívni vašu prácu. Vďaka jednoduchým tipom a trikom sa stanete viditeľný v online priestore, a to vám priláka klientov z rôznych kútov Slovenska, či sveta.

PROGNESSA Academy je vašim slovníkom v digitálnom svete, čo znamená, že vás už žiadna online novinka nezaskočí. Budete schopní sami prichádzať s novými nápadmi a riešeniami pre zviditeľnenie vašej práce a veríme, že vás to bude aj baviť. Skvelým príkladom je organizácia VSP Stredný Gemer, s ktorou sme v priebehu tohto roka absolvovali 6 školení, a to:

Náš “líder” Daniel prichádza pravidelne s novými témami, ktoré aj s našimi konzultantmi veľmi ochotne a s radosťou objasnili počas minulého roka hlavne “MAS-kám” a múzeám. Keďže budujeme lepšie fungujúci digitálny svet, napredovať musíme aj my. Preto sme pre vás pripravili niekoľko noviniek. PROGNESSA Academy bude riešiť tieto kategórie: výrobné firmy, obchodné firmy, školy, MAS a VÚC, múzeá a verejný sektor.

Formy prednášok sú dve. Môžete si vybrať online vzdelávanie na našom webe, kde si viete vybrať a pozrieť video k odboru, ktorý vás zaujíma. Pokiaľ uprednostňujete osobné stretnutia, je možné dohodnúť si vzdelávanie priamo vo firme pre vašich zamestnancov. Táto forma je veľmi efektívna aj z toho dôvodu, že sa môžete lektora pýtať na to, čo vás zaujíma. Túto možnosť ponúkame aj v online priestore, kde sa môže naraz pripojiť väčší počet ľudí z rôznych miest. Nášmu lektorovi asistujú dvaja skúsení konzultanti a spolu tvoria digitálny a marketingový “dream team”.

Naša škola marketingu vám aj v roku 2023 prinesie veľa odpovedí, ešte viac noviniek a informácií, ale hlavne nové podnety a inšpirácie pre váš rozvoj.

Ako si zabezpečiť dostatok študentov pre nasledujúci školský rok?

Ak je toto otázka, nad ktorou rozmýšľate, mali by ste venovať pozornosť tomuto článku. Budeme sa v ňom totiž venovať týmto bodom: 

Svet sa rýchlo mení a stále na nás čakajú nástrahy, ktorým sa musíme prispôsobovať. Najviac nás za poslednú dobu ovplyvnil Covid, vojna, a následné zdražovanie. Veľa riaditeľov sa momentálne zaoberá hlavne tým, ako idú riešiť aktuálne zdražovanie energií. Avšak mali by svoju pozornosť radšej upriamiť na nábor nových študentov. Pýtate sa prečo, keď sa na prvý pohľad zdá, že zdražovanie je oveľa dôležitejšia vec? 

Ak pre vás nie je zobrazený obrázok dostatočne jasný, dovoľte nám, aby sme to objasnili. Každá škola je financovaná na základe toho, koľko má žiakov, keďže je stanovená kvóta na jedného žiaka na jeden rok. Preto by malo byť v záujme každej školy, aby mala dostatok žiakov na každý rok, a tým pádom si zaistí vyšší príjem na všetky potrebné výdavky. 

Vykurovanie priestorov počas zimných mesiacov musí byť zapnuté bez ohľadu na to, či je v jednej triede 20 žiakov alebo 30. Rozdiel je však v tom, že cena za kúrenie na žiaka je oveľa vyššia v prípade, že ich je tam menej. 

Ak Vás to teraz zaujalo dostatočne na to, aby ste čítali ďalej, môžeme sa začať venovať bodu dva, a to je: 

Čo má najväčší vplyv na výber školy? 

Väčšinu z vás určite napadlo pár odpovedí, ako rodičia, výchovný poradca, iný učiteľ, ktorý má so žiakmi dobrý vzťah, prípadne prostredie školy, na ktorú sa budú hlásiť. Určite sú aj tieto odpovede správne, avšak na základe našich skúseností vieme, že najväčší vplyv majú kamaráti. Väčšina teenegerov sa totiž rozhodne pre školu, na ktorú ide aj ich naj kamoš/ka. 

Preto, aj keď rodičia a výchovný poradca majú väčšinou v záujme poradiť čo najlepšiu školu na základe hodnotení alebo na základe potenciálu žiaka, žiak sa aj tak rozhodne nakoniec podľa jeho kamošov. A vy musíte zaujať hlavne ich a až potom rodičov. 

Kde sa teda nachádzajú potenciálni študenti a ako ich osloviť? 

Osobné nábory, kde výchovný poradca chodil na základné školy a navštevoval končiace ročníky, už nie sú tak účinné, ako zvykli byť kedysi. Dnes väčšina detí trávi veľa voľného času s telefónom v ruke a sleduje sociálne siete: Instagram, Facebook, TikTok. Preto, ak sa im chcete prihovoriť, mali by ste sa tam nachádzať. 

Ak ich zaujmete na sociálnych sieťach, budú následne pozerať Vašu web stránku, ktorá by mala byť estetická, moderná, a hlavne prehľadná. Dnes sa totiž ešte stále stretávame s web stránkami, ktoré sú preplnené obsahom, a veľmi zle sa dá dohľadať to, čo je potrebné. 

Keď zaujmete potenciálneho žiaka, on to následne ukáže svojim rodičom. Pre nich je tiež prvoradá web stránka, prípadne nejaké videá a fotky, keďže sa zaujíma, v akých priestoroch bude jeho dieťa tráviť ďalšie roky života. 

Ako to býva so všetkým, aj pri tomto je veľmi dobrá diverzifikácia. Nie je dobré sedieť na stoličke len s jednou nožičkou (web stránka), ale doplniť komunikáciu aj cez Instagram, Facebook, Youtube kampaň, prípadne reklamu na regionálnom portáli. Keďže ľudia dnes konzumujú veľké množstvo digitálneho smogu, môže sa stať, že aj keď žiaka v prvú ranu zaujemete, môže na Vás zabudnúť. Diverzifikáciou zabezpečíte to, aby na Vás nezabudol. 

Keď už viete, kde ich osloviť, spomeňme aj to, ako ich osloviť. Čo môže také 14-ročné dieťa zaujímať? V prvom rade ich bude zaujímať, aké priestory a vybavenie škola poskytuje. Následne sa budú zaujímať o odbory, ktoré tam môže študovať, a v neposlednom rade bude chcieť vedieť, do akých projektov sa škola zapája. 

Pri obsahu na sociálnych sieťach by ste sa mali držať pravidla 80/20. Čo to presne znamená? Že 80% obsahu by malo byť užitočného a 20% predajného. 

Aby sme si to zhrnuli v bodoch, tak obsah na sociálnych sieťach má byť: 

Ešte jedna vec, na ktorú netreba zabúdať. Keď už budete vyvíjať veľa energie na tvorbu zaujímavého a pútavého obsahu, určite propagujte svoje príspevky

Nakoniec 5 tipov k úspešnému marketingu: