Kontaktuj nás

Google reklama - sú dôležitejšie kliky alebo predaje?

Zuzka Varechová
15. 1. 2024
5
min.

Prečo konverzie vládnu v Google Ads? V digitálnom marketingu sú kliky často významným ukazovateľom úspechu reklamy. Avšak skutočným cieľom kampane nie je len upútať pozornosť, ale hlavne dosiahnuť konverzie. V rámci Google Ads, kde klik stojí peniaze, sú konverzie kľúčové pre návratnosť investícií. V tomto článku sa zameriame na dôležitosť konverzií pri plánovaní a hodnotení vašich kampaní v Google Ads.

Aukcia v digitálnom svete

Predstavte si Google Ads ako veľkú online aukciu. Nie je tu len jeden "obraz", ale viacero pozícií na vrchu alebo na konci stránky vyhľadávania. V tejto aukcii sa súťaží s celým svetom, nie len s 50 ľuďmi. A rozhoduje nielen rozpočet, ale aj kvalita reklám a relevancia kľúčových slov. Na aukciu má v dnes vplyv viac ako 200 faktorov. Nie je teda dôležité len to, koľko peňazí do reklamy investujete, ale aj to, ako dobre je reklama napísaná a ako presne zodpovedá tomu, čo ľudia hľadajú.

Metriky: CTR vs. konverzie

Miera prekliknutí (CTR) je percentuálny pomer medzi počtom klikov na reklamu a počtom zobrazení reklamy. Môžeme si to premietnuť napríklad na knihe: CTR je počet ľudí, ktorí si knihu prelistujú v kníhkupectve. Avšak, vysoká CTR neznamená automaticky úspech. Dôležitejšie sú konverzie, teda akcie, ktoré návštevník vykoná po kliknutí na reklamu - napríklad nákup produktu alebo vyplnenie kontaktného formulára. Konverzie sú tým pravým ukazovateľom ROI (návratnosti investícií). Ako keď si čitateľ knihu nielen prelistuje, ale aj kúpi a odporučí priateľom. Konverzie sú tým, čo vám reálne prináša peniaze.

Relevancia a kvalita

Relevancia reklám a kvalita vstupnej stránky sú kľúčové. Google hodnotí, či sa obsah stránky zhoduje s vyhľadávaním používateľa a či je stránka používateľsky prívetivá. Zlé linkovanie reklamy alebo nejasná vstupná stránka môžu výrazne znížiť počet konverzií. Ak vaša reklama sľubuje niečo, čo vaša webová stránka nesplní, ľudia odídu a nenakúpia u vás resp. nepríde od nich žiadna konverzia.

Dosah vs. konverzie

Dosah je síce dôležitý, ale skutočnou esenciou úspechu sú konverzie. Môžete mať tisíce klikov, ale ak tieto kliky nevedú k žiadnej konkrétnej akcii, ich hodnota je minimálna. V dnešnom digitálnom svete je nevyhnutné zamerať sa na kvalitu kampaní a na presné cielenie. Správne zacielenie spolu s premysleným výberom kľúčových slov vám pomôžu dosiahnuť vyššiu konverznú mieru, čo sa priamo prejaví na lepšom ROI. V konečnom dôsledku nie je primárne dôležité, koľko ľudí vidí vašu reklamu, ale skôr koľko z nich podnikne konkrétnu akciu, ako je nákup produktu alebo služby, či vyplní kontaktný formulár.

Remarketing je spôsob, ako znovu docieliť, aby na vás nezabudli

Remarketing je jednou z najefektívnejších stratégií v Google Ads, ktorá vám umožní znovu osloviť návštevníkov, ktorí už boli na vašej webovej stránke, ale neuskutočnili žiadnu konverziu. V praxi to znamená, že ak niekto navštívi vašu stránku a prezerá si produkty, ale nič nekúpi, remarketingová reklama mu môže pripomenúť vašu ponuku, keď bude surfovať na iných stránkach alebo sociálnych sieťach. Je to ako pripomenutie od obchodu, kde ste si niečo pozreli, ale nekúpili. Táto metóda je výnimočne účinná, pretože sa zameriava na ľudí, ktorí už majú nejaký záujem o vaše produkty alebo služby, a tým pádom je pravdepodobnejšie, že uskutočnia nákup. Cielenie je teda oveľa presnejšie. 

Kľúč k úspešnej kampani

Zhromaždením a analýzou dát, napríklad cez Google Analytics, môžete prispôsobiť svoje kampane a rozpočet. Bez pravidelného zvyšovania a prispôsobovania rozpočtu môžu dokonca aj dobre optimalizované kampane stagnovať. V konečnom dôsledku je správna optimalizácia a investícia do rozpočtu kľúčová pre úspech vašich digitálnych reklamných kampaní.

Ako často sa venovať optimalizácii kampaní v Google Ads?

Optimalizácia kampaní v Google Ads je neustály proces, ktorý vyžaduje pravidelnú pozornosť a úpravy na základe výsledkov a zmeny v trhu. Avšak, aká by mala byť frekvencia týchto optimalizácií?

  • Denne alebo každý druhý deň: Skontrolujte svoje kampane na výrazné zmeny v nákladoch, kliknutiach alebo konverziách. Ak ste nedávno urobili veľké zmeny v kampani alebo ak sledujete novú kampaň, mali by ste ju sledovať bližšie, aby ste zabezpečili, že všetko funguje správne.
  • Týždenne: Prehodnoťte svoje kľúčové slová, úroveň kvality, pozície reklám a CTR. Urobte potrebné úpravy, ako sú pridanie negatívnych kľúčových slov, úprava ponúk alebo testovanie nových reklamných textov.
  • Mesačne: Skontrolujte svoje rozpočty a výkonnosť kampaní. Zvážte, či je potrebné prerozdeliť rozpočet medzi kampaniami na základe ich výkonnosti. Tiež je dobré revidovať konverzné cesty a sledovať, či nie sú potrebné nejaké úpravy vyladenia.
  • Štvrťročne: Vykonajte komplexnejšiu analýzu výkonnosti kampaní. Zamerajte sa na trendy, identifikujte oblasti na zlepšenie a zvážte testovanie nových stratégií.
  • Polročne a ročne: Prehodnoťte celkovú stratégiu. Zvážte, či sú vaše kampane stále v súlade s vašimi obchodnými cieľmi a či je potrebné prispôsobiť sa novým trhovým trendom alebo zmenám v Google Ads platforme.

Dôležité je si uvedomiť, že optimalizácia by nemala byť reakciou len na negatívne výsledky. Pravidelná kontrola a úprava kampaní vám umožní anticipovať problémy skôr, ako sa stanú, a využiť príležitosti, ktoré by ste inak mohli prehliadnuť.

V Google Ads nejde len o to, koľko ľudí klikne na vašu reklamu, ale skôr o to, čo urobia potom

Konverzie sú tým pravým ukazovateľom úspechu, ktorý vám pomôže nielen zvýšiť povedomie o značke, ale aj generovať reálny zisk. Môžete si to predstaviť ako pri rybolove: kliky sú ryby, ktoré plávajú okolo vašej udice, zatiaľ čo konverzie sú tie, ktoré skutočne zahryznú do nástrahy. Preto pamätajte: z klikov sa nenajeme, z konverzií áno. A práve na konverziách by mal byť hlavný dôraz každej efektívnej reklamnej kampane. Nezameriavajte sa len na to, koľko ľudí kliklo na vašu reklamu, ale skôr na to, koľko z nich urobilo niečo, čo vám prináša zisk.

Na záver sa zamyslite. Chcete, aby ľudia len obchádzali váš obchod či firmu, alebo aby sa stali aj lojálnymi klientmi? Vaša odpoveď by mala formovať vaše marketingové kroky. Smerujte svoje investície do aktivít, ktoré vám prinášajú nielen pohľady, ale aj reálnu hodnotu.

Dohodnime sa
na bezplatnej konzultácii
Prečítajte si Progres
Spoznajte príbehy
našich klientov
Aby sa o podnikaní len nerozprávalo, poďme niečo spoločne podniknúť
Zistite, aké riešenia vieme ponúknuť pre Vaše špecifické situácie.

Otváracie hodiny:
PO - PIA
8:30 - 17:00
SO - NE
zatvorené
Bélu Bartóka 20/A
979 01 Rimavská Sobota
0902 126 561
info@prognessa.com
Spojte sa s nami:
©2019 - 2023 PROGNESSA, s. r. o.
|
verzia 6.0
|
Ochrana osobných údajov
|
Obchodné podmienky